Cecilie Nakstad og Mette Yvonne Larsen.

Cecilie Nakstad eller Mette Yvonne Larsen blir ny leder av Forsvarergruppen

Valgkomiteens flertall innstiller Cecilie Nakstad, som i dag er nestleder, mens mindretallet vil ha Mette Yvonne Larsen som ny leder etter Marius Dietrichson.

Publisert Sist oppdatert

På Forsvarergruppens årsmøte neste helg skal det velges ny leder etter Marius Dietrichson.

Dietrichson har vært leder i fire perioder siden 2015, og kan ikke gjenvelges.

I dag har Forsvarergruppens valgkomité, som består av Frode Sulland (leder), Marijana Lozic og Trygve Staff, sendt ut sin innstilling til ny leder.

Der kommer det frem at et flertall på to foreslår Cecilie Nakstad som ny leder, mens mindretallet på én foreslår Mette Yvonne Larsen.

Advokat Frode Sulland vil ikke røpe hvem som utgjør mindretallet.

- Både Nakstad og Larsen er sterke kandidater, og det er strålende at valget vil stå mellom to kvinner, slik at vi igjen kan få en kvinnelig leder av Forsvarergruppen, sier Frode Sulland.

- Hvorfor klarte ikke valgkomiteen å bli enige om én kandidat?

- Fordi det er ulike oppfatninger i valgkomiteen om hvem som er best egnet, etter en totalvurdering, sier Sulland.

Både Nakstad og Larsen har sagt seg villige til å bli ny leder.

Blir den tredje kvinnelige lederen

Frode Sulland var selv leder av gruppen i tolv år, frem til 2015. Da bestemte valgkomiteen at vervet fra da av skulle ha den samme tidsbegrensningen som andre tillitsverv i Advokatforeningen, det vil si en maksperiode for lederen på åtte år.

Janne Kristiansen var i sin tid den første kvinnelige lederen av Forsvarergruppen, og var leder fra 1993 til 2003. Aase Karine Sigmond var leder fra 2003 til 2007, da Frode Sulland overtok.

Svært erfarne forsvarere

Både Cecilie Nakstad (52) og Mette Yvonne Larsen (60)  er svært erfarne forsvarsadvokater. 

Nakstad har vært medlem i Forsvarergruppens styre siden 2017, og nestleder i Forsvarergruppen fra 2020. Hun sitter også i Advokatforeningens hovedstyre. Hun er fast forsvarer i Oslo tingrett, i Asker og Bærum tingrett og i Borgarting lagmannsrett.

Nakstad har svært bred prosedyreerfaring, og var tidligere advokat i Advokatfirmaet Staff. Hun har hatt flere profilerte mediesaker, og var blant annet forsvarer for en femten år gammel jente  som stod tiltalt for å ha drept en nattevakt på en institusjon. Jenta ble først dømt til forvaring.

Nakstad har markert seg som en skarp kritiker av at barn dømmes til forvaring.

 Ordfører-saken

Mette Yvonne Larsen er en profilert forsvarer og bistandsadvokat. Hun var blant annet koordinerende bistandsadvokat i 22.juli-saken, og forsvarer i den mye medieomtalte Vågå-saken.

Larsen har tidligere vært fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og fikk møterett i 2003. Hun var tidligere Advokatforeningens representant i European Criminal Bar Association, en organisasjon med hovedkontor i Amsterdam.

Hun var tidligere leder av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og satt i utvalget i 18 år, og har også sittet i Forsvarergruppens styre fra 2012 til 2015. Larsen satt også i forhandlingsutvalget under advokat-aksjonen som ble avsluttet i juni i fjor.

Larsen har også sittet i disiplinærutvalget for Oslo krets i flere perioder, i Advokatforeningens valgkomité på begynnelsen av 2000-tallet, og i representantskapet, som er Advokatforeningens øverste organ.

- Begge er erfarne både som forsvarere og som tillitsvalgte. Dette blir et spennende valg, sier Sulland.

- Skal fronte Forsvarergruppen utad

- Hvilke egenskaper er viktige at den nye lederen har?

- Det er veldig mange ulike parametere som inngår i vår vurdering, både å ha erfaring som forsvarer og med foreningsarbeid. Det er også en rolle som skal fronte Forsvarergruppen utad, og da er det viktig å ha evne og erfaring med å håndtere de ulike situasjonene som kan oppstå, sier Sulland.

Forsvarergruppen har reagert med frustrasjon over regjeringens forslag til statsbudsjett, og rasler med sablene: På Forsvarergruppens høstseminar neste helg, vil en ny aksjon bli et av diskusjonstemaene, ifølge Sulland.

- Forsvarergruppens leder vil ha en veldig viktig rolle fremover, i lys av dette elendige forslaget til statsbudsjettet, sier Sulland.

Larsen: - Har muskler og erfaring

Mette Yvonne Larsen sier til Advokatbladet at hun i utgangspunktet ikke hadde vurdert å bli ny leder.

- Men etter at valgkomiteen gikk ut og ba om forslag til ny leder, har jeg fått flere henvendelser fra kolleger i andre firmaer med spørsmål om jeg var villig til å stille. Og ja, det er jeg. Jeg har lang erfaring som tillitsperson i Advokatforeningen, sier Larsen.

Hun understreker at hun er svært opptatt av forsvarerrollen.

- Forsvarere er til tider en litt utskjelt rase. Jeg føler at jeg har muskler og erfaring til å løfte frem forsvarerrollen i det offentlige rom. Jeg er ikke redd for media, og har trening i å være i media, sier Larsen.

Larsen satt i fjor i Advokatforeningens forhandlingsutvalg under advokat-streiken.

- Jeg er opptatt av salær. Forhandlingsutvalget klarte å få etablert et Salærråd og også et løft i rettshjelpssatsen. Så jeg er absolutt opptatt av medlemmenes interesser. Men jeg er først og fremst opptatt av forsvarerrollen og av de vi bistår, og å få utviklet en human strafferettspleie.

Den humane strafferettspleien er under press, påpeker hun.

- Vi lever i justismordenes tid, samtidig er det fra enkelte et ønske om strengere straffer. Jeg er generelt veldig bekymret for skjulte politimetoder, som gjør at vi må ha en sterk forsvarerstand, sier Larsen.

Nakstad: - Kjempemotivert

Cecilie Nakstad synes det er veldig hyggelig å bli innstilt som ny leder. 

- Det setter jeg stor pris på, og jeg er kjempemotivert til å representere Forsvarergruppen, sier hun. 

- Som alle andre forsvarere er jeg opptatt av at rettshjelpssatsen skal komme på et bærekraftig nivå, og jeg er svært skuffet over årets statsbudsjett.

- Samtidig er det viktig at også andre tema, små og store, som gjelder våre klienter ikke glemmes i kjølvannet av engasjement, frustrasjon og skuffelse over en stadig dårligere rettshjelpssats. Jeg er spesielt opptatt av mindreåriges rettigheter, og også psykiske syke i strafferettspleien er et tema som trenger oppmerksomhet.

Det er viktig for en leder å også ha fokus på selve forsvarerrollen, fortsetter Nakstad. 

- Og i den forbindelse arbeide for å fremheve hvor viktig vår rolle er, og vise det på en god måte utad.

Hun mener det er historisk at det er to kvinner som er innstilt. 

- Nå er det lenge siden en kvinne har vært leder. Samtidig er det spennende med en delt innstilling slik at det blir et reelt valg, sier hun.

Powered by Labrador CMS