I deler av landet, som eksempelvis tidligere Sogn og Fjordane fylke, står advokater for en betydelig andel av eiendomsformidlingene.
I deler av landet, som eksempelvis tidligere Sogn og Fjordane fylke, står advokater for en betydelig andel av eiendomsformidlingene.

- Vil svekke forbrukervernet og konkurransen om advokatene mister adgang til å drive eiendomsmegling i kraft av advokatbevillingen

- Å gjøre det vanskeligere å drive eiendomsmegling som del av advokatvirksomheten, vil kunne føre til en betydelig reduksjon av tilbydere av eiendomsmeglingstjenester, advarer Advokatforeningen.

Publisert Sist oppdatert

I en høringsuttalelse er Advokatforeningen svært kritisk til forslaget om å fjerne advokaters adgang til å drive eiendomsmegling i kraft av advokatbevillingen.

Foreningen mener forslaget bidrar til å svekke forbrukervernet og konkurransen i bransjen.

Som et alternativ bør det vurderes å innføre en egen oppgjørsmeglingstillatelse, mener Advokatforeningen.

- Vil kunne føre til færre tilbydere

«Finanstilsynets oversikt over eiendomsmeglerforetak og advokatforetak de beregner avgift for eiendomsmegling hos, viser at en eventuell reduksjon i advokatforetak vil representere en betydelig reduksjon i samlet antall foretak som tilbyr eiendomsmeglingstjenester.

Det oppgitte antallet eiendomsmeglerforetak i Finanstilsynets oversikt over fordeling av finanstilsynsavgift i 2021 er 518. Det oppgitte antallet advokater er i samme oversikt 881.

Å gjøre det vanskeligere for advokatene å drive eiendomsmegling, som del av advokatvirksomheten, vil kunne føre til en betydelig reduksjon av tilbydere av eiendomsmeglingstjenester, som igjen vil kunne påvirke konkurransen og prisen for meglingstjenester», skriver Advokatforeningen i høringsuttalelsen.

- Underrepresentert i klagestatistikken

Tall fra Reklamasjonsnemnda viser ifølge Advokatforeningen at advokater er underrepresentert i klagestatistikken mot eiendomsmeglere, både når det gjelder antall klager og andel fellelser. Bare 2,2 prosent av alle klagene til Reklamasjonsnemnda de siste fire årene var rettet mot advokater, samtidig som advokatene sto for 5,6 prosent av alle formidlinger.

Lovutvalget understreker at de ikke har faktisk grunnlag for påstanden om at det er en kvalitetsforskjell mellom advokatene og eiendomsmeglerne.

Advokatforeningen er likevel ikke imot alt i forslaget; De støtter en ytterligere styrking av advokatenes eiendomsmeglingsfaglige kompetanse, og en endring av dagens etterutdanningsregler ved eiendomsmegling, slik at etterutdanningskravet gjelder uavhengig av om advokaten har eiendomsmeglingsoppdrag de siste seks månedene.

Stod for 1 av 3 formidlinger i Sogn og Fjordane

Advokater som tilbyr eiendomsmeglingstjenester er et viktig servicetilbud i distriktene hvor det ellers er få rendyrkede meglerforetak, og da særlig i tilknytning til bankene, påpeker Advokatforeningen. Dersom oppgaven skal overføres fra en advokat som har bistått klienten fra før til en eiendomsmekler, vil dette medføre økte kostnader for forbrukerne.

Foreningen viser til at tall fra Finanstilsynet viser at advokater har stått for 1,5 prosent av alle eiendomsformidlinger i Oslo de siste fire årene. I den samme perioden stod advokater for 31 prosent av formidlingene i tidligere Sogn og Fjordane fylke, 24 prosent i tidligere Finnmark fylke, og 21 prosent i tidligere Oppland fylke.

Eiendomsmeglingsutvalget foreslår å fjerne kravet om prisopplysninger i salgsoppgaven, noe Advokatforeningen er uenig i. De mener dette vil medføre at faktisk prisinformasjon da bli mindre tilgjengelig. Advokatforeningen frykter at mindre tilgjengelig prisinformasjon kan føre til mindre konkurranse på pris og økte priser.

Advokat Terje Bergem satt i Eiendomsmglingsutvalget.
Advokat Terje Bergem satt i Eiendomsmglingsutvalget.

- Vil bestå med glans

Advokat Terje Bergem satt i utvalget som la frem forslaget til endringene i juni.

I et innlegg i Advokatbladet forklarte han nylig hvorfor et samstemt utvalg mener de foreslåtte kravene er på sin plass.

«Forslaget innebærer utvilsomt en skjerping av kompetansekravene til advokater som vil drive eiendomsmeglingsvirksomhet. For advokater som i dag driver eiendomsmeglingsvirksomhet, og som ønsker å fortsette med dette – dersom forslaget blir vedtatt – så forutsetter jeg at «fagansvarligkurset» er et kurs man vil bestå med glans. I motsatt fall, dersom man ikke består, eller det er forbundet med voldsomme bestrebelser å bestå, så kan det være et uttrykk for at det er behov for kurset», skrev Bergem.

Powered by Labrador CMS