Illustrasjonsfoto fra Selbu, Trøndelag.
Illustrasjonsfoto fra Selbu, Trøndelag.

Bønder vil at advokater fortsatt skal håndtere eiendomsmegling - påføres tap av meglere

Det fremstår som svært uheldig å legge til rette for en monopolisering av det norske eiendomsmeglingsmarkedet, mener Norges Bondelag.

Publisert Sist oppdatert

Norges Bondelag, som har 62.000 medlemmer, er svært kritisk til forslaget om å forby advokater å drive med eiendomsmegling i kraft av sin bevilling.

Det vil bli både vanskeligere og dyrere å få kvalifisert bistand til både eiendomsoverdragelser og annen type rettslig bistand, spesielt ute i distriktene, dersom Eiendomsmeglingsutvalgets forslag blir vedtatt, skriver Bondelaget i sitt høringssvar til forslaget.

Organisasjonen er bekymret for at alle overdragelser i fremtiden bare skal håndteres av eiendomsmeglere, i stedet for advokater. Mange bønder er blitt påført tap som følge av manglende kompetanse hos meglere, opplyser Bondelaget.

5,1 prosent av alle oppdrag

I 2018 stod advokater i Oslo for 1,5 prosent av alle megleroppdrag.

I Sogn og Fjordane var tallet 29 prosent, i Finnmark 21 prosent og i Oppland 18 prosent, ifølge tall fra Advokatforeningen.

Nasjonalt står advokater for 5,1 prosent av alle oppdrag, og hadde en omsetning på feltet på 255 millioner kroner i 2020.

Må opprette eget foretak

Det er i utredningen Trygg og enkel eiendomsmegling (NOU 2021: 7), som ble lagt frem i begynnelsen av juni i år, at det foreslås at all eiendomsmegling skal skje gjennom foretak med tillatelse.

Dersom forslaget blir vedtatt, må advokater søke Finanstilsynet om tillatelse til å drive eiendomsmeglingsvirksomhet i et foretak, på lik linje med eiendomsmeglere.

Dette vil bety at advokaten må opprette et enkeltpersonforetak for eiendomsmeglingsvirksomheten, med egne regnskaps- og økonomisystemer.

Frykter at mange advokater vil kaste inn håndkle

Et advokat-fiendtlig forslag, mener Advokatforeningen, som har regnet ut at ordningen vil føre til en merkostnad årlig på mellom 20.000 og 30.000 kroner for advokatene. Foreningen advarer om at mange advokater trolig vil slutte å ta meglingsoppdrag.

Dette bekymrer Norges Bondelag, som har medlemmer som er grunneiere som stadig må avgi areal til samferdsel, infrastruktur og andre tiltak, under trussel om ekspropriasjon, heter det i høringsuttalelsen.

- Påføres tvister i forbindelse med bruk av megler

Overdragelser innebærer ofte komplisert juss «som krever bred, juridisk kompetanse innenfor blant annet odelsrett, konsesjonslov og jordlov», påpeker Bondelaget.

Mange må også håndtere krav om innløsning av festetomter, overdragelser som krever juridisk kompetanse.

« Juridisk avdeling i Norges Bondelag har med jevne mellomrom henvendelser fra medlemmer som har kjøpt eller solgt eiendom ved bruk av eiendomsmegler, og som enten lider tap eller påføres tvister som følge av uavklarte spørsmål i forbindelse med salget», skriver Bondelaget.

Organisasjonen viser også til tall fra Advokatforeningen som viser at advokatenes oppdrag jevnt over var billigere for forbrukerne enn eiendomsmeglernes oppdrag.

Høringsfristen for lovforslaget er 4. oktober. Alle høringssvar samles her.

Powered by Labrador CMS