Illustrasjonsfoto fra Oslo.

- Eiendomsmeglingsforslag er bygget på udokumenterte påstander om advokater

- I forslaget om at advokater ikke skal kunne drive eiendomsmegling i kraft av sin bevilling, fremmes det mange negative påstander om advokatbransjen som lett kunne vært imøtegått, skriver Andreas S. Christensen i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag 1. september hadde advokat Terje Bergem et innlegg i Advokatbladet der han mener at han representerte advokatene i utvalget som skrev NOU 2021:07.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Det gjorde han ikke.

Hadde advokatene hatt en representant i utvalget, ville de mange negative påstandene om advokatbransjen ha vært imøtegått med lett tilgjengelig statistikk og dokumentasjon. Og lovforslaget ville ha vært ganske annerledes – eller utvalget ville fått en dissens.

Terje Bergem satt i Eiendomsmeglingsutvalget. Han har lang erfaring som fagansvarlig advokat i eiendomsmeglerforetak og ble utnevnt til lovutvalget som representant for Norges eiendomsmeglerforbund.

Konkurrerer mot hverandre

Andreas S. Christensen er leder av Advokatforeningens eiendomsmeglingsutvalg.

Hans bakgrunn er helt annerledes enn rollen til privatpraktiserende advokater. Eiendomsmeglerne og advokater har ulike perspektiver og interesser – og konkurrerer mot hverandre i eiendomsmeglermarkedet slik dette fungerer etter dagens lovgivning.

Advokatforeningen kontaktet både Finansdepartementet og Finanstilsynet for å få en representant for privatpraktiserende advokater i lovutvalget. Vi spilte inn en konkret person med tung kompetanse, men fikk ikke gehør.

Advokatforeningen er som kjent sterkt kritisk både til utvalgets forslag, og til dets sammensetning. Vi reagerte sterkt på at Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund var godt representert, mens det manglet en representant for privatpraktiserende advokater. Bergem representerte ikke advokatene.

- Rimeligere å bruke privatpraktiserende advokat

Ett av eiendomsmeglingsutvalgets forslag er at advokater ikke lenger skal kunne drive eiendomsmegling med hjemmel i advokatbevilling.

Eiendomsmegling er et mangfoldig marked. Advokatforeningen mener at mange av oppdragene kan utføres tryggere, enklere og rimeligere av en privatpraktiserende advokat, enn av en eiendomsmegler.

Advokatforeningen frykter at lovforslaget vil svekke tjenestetilbudet for borgerne, og gjøre det unødig komplisert og kostbart å megle de eiendommer som man i dag gjerne velger en advokat for å håndtere.

Vi frykter også at rettsikkerheten ved megling av mer kompliserte saker blir svekket, fordi oppdragene sjeldnere vil bli utført med den brede, juridiske kompetanse som advokater har – og som eiendomsmeglere naturlig nok mangler.

Blir reglene vedtatt vil det sannsynligvis bli klart færre advokater som påtar seg å megle eiendom, med det resultat at det generelle prisnivået heves.

- Misforstår motstanden mot lovforslaget

Ingen av disse viktige perspektivene drøftes i utvalgets innstilling. Lovforslaget inneholder på den annen side en rekke negative påstander om advokaters megling av eiendom, uten at påstandene er begrunnet eller dokumentert på noen måte.

Bergem misforstår Advokatforeningens motstand mot lovforslaget. Advokatene er ikke motstandere av «økte krav til kompetanse» for alle som megler eiendom.

Advokatforeningen arbeider målrettet for, og ønsker, strenge kompetansekrav - også for advokater som skal drive eiendomsmegling. Vi foreslo for lovutvalget at det bør innføres krav om at advokater må ta etterutdanning innen oppgjør før de begynner med oppgjørsoppdrag. Hoveddelen av advokaters eiendomsmegling er nettopp slike oppgjørsoppdrag.

- Mindre konkurranse for meglerne

Advokatforeningen reagerer negativt på lovforslagets om at advokatbevillingen ikke lenger skal kvalifisere for å megle eiendom. Forbrukerne får som konsekvens færre tilbydere å velge mellom, og eiendomsmeglerne vil i praksis få mindre konkurranse. Dette gjelder også megleroppdrag som i dag utføres rimeligere og tryggere av advokater.

Bergem har et naturlig behov for å forsvare Eiendomsmeglingsutvalgets arbeid – der han gjorde en god jobb for Eiendomsmeglerforbundet, men ikke for advokatene og brukerne av tjenestene.

Powered by Labrador CMS