I Senja tingrett feires det i dag med kake etter at opposisjonen på Stortinget gjorde det klart at en ny domstolstruktur er uaktuelt. Fra tingretten rettes det også en spesiell takk til Senterpartiets Emilie Enger Mehl.

Mener debatten om ny domstol-struktur nå må legges død

- Domstoladministrasjonen har undervurdert folkeopinionen, mener Emilie Enger Mehl (Sp).

Publisert Sist oppdatert

– Dette er en fantastisk dag for domstolene, sier Emilie Enger Mehl (Sp), medlem av Stortingets justiskomité.

Mehl har fra første stund kritisert forslaget til Domstolkommisjonen, og har helt siden forslaget ble lagt frem arbeidet for å legge det dødt.

– Jeg er utrolig glad for å ha fått med Arbeiderpartiet, SV og Frp for å stoppe regjeringens forslag, et forslag som ville ha rasert domstolene. Å oppleve at det man over tid har arbeidet med gir resultater, oppleves nyttig, sier Mehl.

- DA har undervurdert folkeopinionen

Hun har registrert at Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen, har reagert på den nye politiske enigheten om å legge domstolsreformen død, med vantro.

– Jeg ser at Urke er målløs, og det kan jeg forstå, ettersom han har ønsket seg en sentralisering av domstolene i en årrekke. Men dette er til syvende og sist et politisk spørsmål, og jeg tror Domstoladministrasjonen har undervurdert folkeopinionen. Man må lytte til hva folk mener er riktig rundt om i landet, sier Mehl.

Forslaget om å slå sammen domstoler har vært sentralt initiert, mener hun.

– Domstoladministrasjonen har, gjennom sine vedtak om felles ledelse av enkelte domstoler og ressursprioritering, beredt grunnen for sammenslåing. Men dette er et politisk spørsmål, og Domstoladministrasjonen må forholde seg til Stortingets vilje.

Hun forventer nå at Urke og Domstoladministrasjonen legger strukturdebatten til side, understreker hun.

– Nå må de begynne å konsentrere seg om hvordan man kan styrke alle domstolene. For eksempel må alle domstolene digitaliseres. Det er mulig å bruke domstolloven mer aktiv for å effektivisere driften. Domstoladministrasjonen må være tydelige overfor storting og regjering om at det trengs ressurser, og hva man trenger for å utvikle domstolene, i stedet for å bygge ned rettsvesenet, sier Mehl.

Kakefest på Senja

Kort tid etter at opposisjonens blokkering av domstolreformen ble kjent for allmennheten, ble det erklært kakefest av sorenskriver Frank Kjetil Olsen i Senja tingrett.

«Seieren er vår! Nå blir det kakefest i Senja tingrett!» skriver han i en e-post til Advokatbladet.

En meget fornøyd sorenskriver i Senja tingrett, Frank Kjetil Olsen.

Olsen har flere ganger skrevet kritiske debattinnlegg om forslagene til ny domstolstruktur, og tatt til orde for at domstolloven allerede i dag åpner for fleksibiliteten og justeringene som etterspørres.

- Dette er en gledens dag i Senja tingrett. Her la vi, sammen med flere av de små og mellomstore domstolene, opp til en strategi som gikk ut på å jobbe direkte opp imot de politiske partiene på Stortinget. I den forbindelse valgte vi ikke bruke tid på å argumentere overfor DA, Domstolkommisjonen og departementet, fordi dette ble ansett som nytteløst. Strategien har hele tiden vært fortløpende å bidra med faktabasert informasjon til politikerne på Stortinget.

Dette viser seg nå å ha vært en svært vellykket strategi, mener Olsen.

- I dag er det nærmeste en ny 17. mai ved Senja tingrett. Dagen vil bli benyttet til kakefest og allsang av «Seieren er vår». Ved Senja tingrett vil vi også benytte anledningen til særlig å takke Stortingspolitikerne Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl for at de utrettelig har stått på for de små domstolene.

Powered by Labrador CMS