Elisabeth Hoffmann er advokat i Bull og Co og arbeider innen selskapsrett, bank/finans, og kontraktsrett.
Elisabeth Hoffmann er advokat i Bull og Co og arbeider innen selskapsrett, bank/finans, og kontraktsrett.

Tar del i klientrelasjonen fra dag én

Bull & Co er blant advokatfirmaene i landet med høyest kvinneandel på seniornivå. Nå er firmaet nominert til Advokatforeningens Talentpris

Publisert Sist oppdatert

Elisabeth Hoffmann

Stilling: Senioradvokat i Bull & Co
Alder: 36

Arbeidsfelt: Selskapsrett og transaksjoner, prosedyre og tvisteløsning

Fredag denne uken er det duket for offentliggjøringen av hvilket advokatfirma som vinner Talentprisen 2020. Advokatbladet fortsetter med presentere de nominerte firmaene.

Mellomstore Bull & Co har med sin høye kvinneandel i partnerskapet og blant senioradvokatene, vist at de satser på talentutvikling. Nesten en tredjedel av firmaets partnere er kvinner. Elisabeth Hoffmann startet som praktikant i firmaet i 2012.

I dag er hun senioradvokat og har blant annet spisskompetanse innen bank og finans som knytter seg særlig til norske og internasjonale låneavtaler og sikkerhetsdokumenter, selskapsstrukturer og andre konserninterne problemstillinger.

Prøvde flere fagområder

- Hvilke forventninger hadde du til faglig utvikling da du begynte i Bull & Co?

- Som mange nyutdannede var jeg litt usikker på hva jeg kunne forvente, men jeg hadde forventninger om å kunne prøve meg frem på ulike fagområder, som jeg også var forespeilet på forhånd. Den muligheten fikk jeg, før jeg landet på at jeg hadde lyst til å jobbe med selskapsrett og transaksjoner og fikk sansen for prosedyrefaget.

Advokatbladet samlet én advokat fra hvert av de Talentpris-nominerte firmaene til en fotoseanse i Bjørvika i Oslo sentrum. (F.v.) Patrick Oware (Wikborg Rein), Aurora Bjørnvold Assev (Riisa & Co.), Oda Ekre (Wiersholm), Elisabeth Hoffman (Bull & Co.) og Heidi Jorkjend (Thommessen).
Advokatbladet samlet én advokat fra hvert av de Talentpris-nominerte firmaene til en fotoseanse i Bjørvika i Oslo sentrum. (F.v.) Patrick Oware (Wikborg Rein), Aurora Bjørnvold Assev (Riisa & Co.), Oda Ekre (Wiersholm), Elisabeth Hoffman (Bull & Co.) og Heidi Jorkjend (Thommessen).

- Kan du trekke frem én sak, et oppdrag eller en situasjon du har opplevd som spesielt lærerik? Hva lærte du av den?

– Da må jeg trekke frem den første rettsaken min som jeg hadde sammen med min tutor Saloume Djoudat. Da vi forberedte oss til hovedforhandling, satte Saloume av tid for å høre meg fremføre både innledningsforedrag og prosedyre. Hun kom med konkrete innspill som gikk utover det rent faglige. Det gjorde at jeg følte en helt annen trygghet da det var min tur til å snakke i retten. Det viktigste jeg lærte var at det er viktig å øve og få innspill fra andre før man skal gjøre noe nytt – vi advokater kan ha en tendens til å glemme det, tror jeg.

Konstruktive tilbakemeldinger

- Hva gjør firmaet ditt for at unge advokater skal føle seg flinke, og i praksis bli flinkere?

- Både hos Bull & Co som organisasjon og hos de individuelle partnerne har jeg alltid opplevd at det settes søkelys på positive og konstruktive tilbakemeldinger. Spesielt som ny fullmektig gjør man noe nytt nesten hver dag, og da er det viktig at tilbakemeldingene ikke oppleves som kritikk. Jeg synes vi klarer å gi god individuell opplæring og spille hverandre gode, uansett hvilket nivå man er på.

- Hvordan opplever du at Bull & Co arbeider med å løfte frem og synliggjøre talentene?

– Det viktigste firmaet gjør er å gi deg muligheten til å ta del i klientrelasjonen fra dag én. Det er veldig inspirerende å få lov til å være med partnere i møter med klienter og å få mulighet til å ta en aktiv rolle i løpende saker. Tidlig ansvar for egne saker gir et helt annet eierskap til både klientens behov, sakens fremdrift og løsning. Vi har også tradisjon for at advokatfullmektiger og advokater tidlig får holde kurs og foredrag sammen med mer erfarne kolleger.

Powered by Labrador CMS