I jussens ånd, er det justitia som pryder talentprisen.

Dette er de nominerte til Talentprisen 2020

Fem advokatfirmaer kjemper om årets pris, som deles ut av justisminister Monica Mæland i november.

Publisert Sist oppdatert

For niende år på rad skal advokatbransjens talentpris deles ut nå i høst. Årets tema er kompetanse og talentutvikling, og prisen skal premiere et firma som lar unge medarbeidere eksponeres for klientkontakt fra første stund, og som løfter frem unge talenter både internt og eksternt.

De nominerte er Bull & Co, Riisa, Thommessen, Wiersholm og Wikborg Rein.

Justisminister Monica Mæland skal dele ut Talentprisen 2020.

- Advokatforeningen deler ut Talentprisen for å sette søkelys på firmaene som best evner å finne og utvikle et bredest mulig mangfold av talentfulle jurister, sier generalsekretær Merete Smith.

- Prisen er viktig fordi den kan være til inspirasjon for advokatbransjens arbeid med å tiltrekke, utvikle og beholde juridiske talenter – uavhengig av kjønn, etnisitet og andre ytre forhold. Prisen kan være med å løfte frem små og store advokatfirmaer – over hele landet, sier hun.

Konkurransen om årets pris er hard, understreker Smith.

- I år deles den ut av justisminister Monica Mæland, noe som også illustrerer prisens viktighet. Juryen fremhever at kvaliteten på søknadene er veldig gode, og konkurransen er hard mellom advokatfirmaene. Den harde konkurransen viser at prisen også kan være med på å forbedre firmaenes talentarbeid, sier hun.

Bull & Co: Opptur!

Tine Wærsten i Bull & Co..

- Dette er en skikkelig opptur som gjør oss veldig stolte, sier daglig leder i Bull & Co, Tine Wærsten.

Ifølge henne vektlegger firmaet at advokatfullmektiger og unge advokater tidlig bygger relasjon direkte med klientene

- Vi tror på at det å gi tidlig ansvar, og å jobbe tett sammen med både kunder og kolleger, gir den beste utviklingen, sier Wærsten.

Hun legger til at partnere oppfordres til å ta med traineer, fullmektiger og advokater i møter så raskt som mulig, og til å gi disse en aktiv rolle i møtet, i tillegg til at de selv har løpende dialog med klientene.

- Direkte klientkontakt inngår også som en del av den enkeltes utviklingsplan. De som ønsker det, blir også eksponert for klienter og relasjoner ved å holde foredrag og kurs, selv fra de er relativt ferske, gjerne sammen med erfarne advokater. Vi har også fullmektiger og advokater som har vært utplassert i virksomheter og organisasjoner, som Virke, Stokke og Uno-X, poengterer Wærsten.

- Hvorfor mener dere at Bull & Co vil være en verdig vinner av årets pris?

- Bull & Co har over flere år jobbet bevisst for å skape en kultur der det er naturlig at unge talenter involveres, at den enkelte blir sett og gis muligheter til å ta eierskap til saker. Vi oppfordrer de yngre til å synliggjøre seg direkte i markedet i saker og på felt som engasjerer den enkelte. Eksempler på dette er debattinnlegg i eget navn, blant annet i Finansavisen, Digi.no og andre publikasjoner, og styre- og lederverv i Advokatforeningen og JUC-nettverk.

Wiersholm: Helhetlig og strukturert satsning

Morten Goller i Wierholm.

Wiersholms managing partner Morten Goller legger vekt på at talentene får mulighet til å vise seg frem.

- Hos oss får advokatene tidlig klientkontakt, og mulighet til å vise seg som faglig ekspert i markedet gjennom blant annet foredrag og seminarer, sier Goller.

Tidligere vinnere

 • 2012: Hjort
 • 2013: Selmer
 • 2014: Wikborg Rein
 • 2015: Mageli
 • 2016: Advokatene på Storkaia
 • 2017: Thommessen
 • 2018: Lund & Co
 • 2019: Wikborg Rein

Han viser til at talenter også synliggjøres gjennom såkalte secondments, altså utplasseringer i samarbeidsbedrifter.

- Vi har utviklet et eget program som forbereder kandidatene på oppgaven og gir dem oppfølging underveis og ved tilbakekomst. I tillegg promoterer vi talenter som forfattere av nyhetsbrev, artikler i bransjemedier og gjennom fagstoff på LinkedIn, hvor vi har et stort nettverk av klienter, sier Goller.

Firmaet håper å få prisen for deres strukturerte og helhetlige satsning på talenter og karriereutvikling for sine ansatte, forteller han.

- I tillegg har vi et fantastisk godt arbeidsmiljø, hvor mangfold og likestilling står høyt i kurs. Trivsel er helt avgjørende for å nå ditt potensial som advokat.

Thommessen: - Viktig å ha det gøy på jobb

Sverre Tyrhaug i Thommessen.

Også Thommessens managing partner Sverre Tyrhaug setter pris på nominasjonen. Firmaet vant Talentprisen i 2017.

- Det er veldig hyggelig igjen å bli nominert og anerkjent for det arbeidet vi gjør for å utvikle alle våre medarbeidere. Vi ønsker kontinuerlig læring og prestasjonsutvikling, og at den enkelte opplever læring, mening, mestring og autonomi - fordi det er en viktig del for å trives og ha det gøy på jobb, år etter år, forklarer han.

- Hos Thommessen setter vi klienten i sentrum, og vi vet at vi lykkes når hver enkelt som jobber her føler at man er en viktig del av teamet og bidrar med noe viktig for våre klienter, for kolleger og for seg selv.

- Det må vi også vise i utfordrende tider og vi konkluderte også derfor raskt i mars 2020 om ikke å ty til permisjoner eller nedbemanninger i møte med en usikker situasjon, og heller skru om og virkelig være til stede for hverandre, og fortsette arbeidet med kompetanseutvikling og rekruttering av morgendagens advokater, sier Tyrhaug.

Riisa: Stolte av nominasjonen

I Advokatfirmaet RIISA er nominasjonen mottatt med stor glede, forteller partner og styreleder Yngve Skogrand.

Yngve Skogrand i RIISA.

– Vi er stolte over å bli nominert, særlig i et så eksklusivt selskap av velrennomerte advokatfirmaer, og det er inspirerende at det arbeidet vi nedlegger i talentutvikling blir lagt merke til og anerkjent. Dette gir ytterligere motivasjon til å fortsette å utvikle flinke jurister til å bli dyktige og hyggelige advokater, sier han.

Advokatfirmaet RIISA har lokaler både i Oslo og Bergen, har 27 advokater og fullmektiger, samt ti advokater organisert i datterselskapet BACH (Bygdøy Allé Claims Handling). I fjor omsatte det for 71,6 millioner kroner, og ligger på plass nummer 37 blant landets største advokatvirksomheter.

– Konkurransen om de flinkeste talentene er stor, og i Oslo-målestokk er vi et mindre advokatfirma, og de flinke ser gjerne mot de aller største når de skal se seg om etter en god arbeidsgiver. Vi opplever at de som kommer hit, synes det er veldig positivt at de får veldig mye ansvar med en gang, sier Skogrand.

I firmaet er arbeidet i liten grad organisert i den tradisjonelle arbeidsformen der fullmektig og advokat jobber for én partner, forteller han.

– Våre ansatte får fra første stund sin egen portefølje som de i stor grad styrer selv, med veiledning fra ansvarlig partner. De får gå i retten selv, og blir det ankesak, går de i lagmannsretten. Dette er nok mye av grunnen til at mange velger å bli, nettopp fordi de ikke føler seg som et lite tannhjul i et stort urverk, men får fronte sakene selv, sier Skogrand.

RIISA ble etablert i 1988, og er spesialisert innenfor forsikring- og erstatningsrett.

– Vi bistår i hovedsak norske forsikringsselskaper, men også internasjonale forsikringsselskaper, med skadebehandling, juridisk rådgivning og prosedyre. Vi er et utpreget prosedyrefirma og har mange advokater med møterett for Høyesterett, sier Skogrand.

Wikborg Rein: - Ekstremt sterk konkurranse

Finn Bjørnstad i Wikborg Rein

- Wikborg Rein er en bedrift som er i veldig utvikling, og vi har stort fokus på profesjonalisering og ledelse for å kunne tiltrekke oss og holde på talentene. Vi har gått fra å være en pølsebod til å bli en milliardbedrift. Det krever mye, sier managing partner Finn Bjørnstad.

– Vi har som et av våre overordnede strategiske mål å være det foretrukne advokatfirmaet for unge talenter. Denne nominasjonen blir da en bekreftelse på at vi gjør noe riktig. Dette gjelder ikke bare oss, men mange av de andre store advokatfirmaene. Det er en ekstremt sterk konkurranse, og det gjøres veldig mye bra for denne gruppen talenter, sier han.

Rundt femti traineer er innom Wikborg Rein i løpet av et år, forteller Bjørnstad.

– Hvis de har et godt opphold hos oss, blir de våre sponsorer når de kommer tilbake til universitetet. Det viktigste er at de som er innom, har gode opplevelser og at vi leverer det vi har lovet. Om ikke, blir man raskt gjennomskuet.

Det er ikke bare rekruttering av talent som er viktig, men også forvaltning av den, mener Bjørnstad.

– Vi måler gjennomtrekket hos oss, og har som mål at medarbeidere ikke skal slutte like raskt som de har gjort tradisjonelt. De siste årene har turnoveren gått betydelig ned, som igjen er en bekreftelse på at vi gjør noe riktig.

Til tross for at Wikborg Rein har vunnet talentprisen to ganger tidligere, mener Bjørnstad det er vel så hyggelig å bli nominert også i år.

– Det er viktig for oss å svare på utfordringen fra Advokatforeningen. Da setter vi sammen alt vi gjør og har en internprosess hvor vi evaluerer arbeidet. Det skaper en økt bevissthet både rundt hva som fungerer bra, men også rundt hva som fungerer dårlig. Selv om vi kanskje ikke vinner, lærer vi likevel mye på å svare på den utfordringen som ligger i Talentprisen. Nominasjonen er en bekreftelse på at vi er der vi skal være.

Juryen savnet mindre firmaer

– Å nominere kandidater har ikke vært helt enkelt, fordi alle søknadene i år var veldig gode, og alle kunne ha fortjent å bli nominert, sier juryleder og tidligere høyesterettsdommer Liv Gjølstad.

Hun er imponert over tiltakene søkerne har satt i verk for å rekruttere, utvikle og beholde unge advokat-talenter.

– Firmaene har åpenbart et stort engasjement for dette, sier Liv Gjølstad.

– Vi har lagt vekt på hvordan firmaene arbeider mot studenter for å rekruttere talenter, i hvilken grad firmaene sikter mot mangfold, på hvordan nyansatte introduseres i firmaene, og på hvordan det jobbes for å utvikle de unge. Vi har også vært opptatt av hvilket forhold de unge får til sakene, og at de involveres og kommer med i sakene fra tidlig av, sier Gjølstad.

Hennes inntrykk er at prisen henger høyt, men hun skulle gjerne sett at flere mindre firmaer, og firmaer utenfor Oslo, sendte inn søknader.

– Det er jo de store firmaene som har økonomi og mulighet til å ha egne programmer for sine unge ansatte, men jeg skulle ønske at vi fikk flere søknader fra rundt omkring i landet, og ikke bare fra Oslo. I våre vurderinger har vi lagt vekt på firmaenes størrelse og innretning, sier Gjølstad.

Det er stor bredde i talentutviklingstiltakene de nominerte firmaene har iverksatt, forteller hun.

Prisutdeling utsatt

Vanligvis deles Talentprisen ut under ett av Advokatforeningen største årlige arrangementer, nemlig Advokatfesten under Advokatenes fagdager. Men i vår måtte arrangementet avlyses av hensyn til smittevern.

I år vil prisen deles ut fredag 20.november.

DETTE ER JURYEN

 • Liv Gjølstad, pensjonert høyesterettsdommer (leder)
 • Beate Skjerven Nygårdshaug, partner/eier Bergsjo
 • Thomas Falck, managing partner i Agenda capital
 • Dilek Ayhan, spesialrådgiver BI
 • Martin Salomon, Head of Legal Research & Consulting, Prospera
 • Reis Malik, jurist og eiendomsmeglerfullmektig i Eiendomsmeger 1
 • Morten Smørdal, advokat og partner i BAHR
Powered by Labrador CMS