Anett Beatrix Osnes Fause, Birte Hansen Nordgård og Cecilie Drechsler i nye lokaler som ferdigstilles i skrivende stund.
Anett Beatrix Osnes Fause, Birte Hansen Nordgård og Cecilie Drechsler i nye lokaler som ferdigstilles i skrivende stund.

ELDEN I TROMSØ

– Ser at de små advokatkontorene svinner hen

Det lille advokatfirmaet Drechsler lot seg kjøpe opp og bli til Eldens lokalkontor i Tromsø for halvannet år siden. Økende krav til drift av advokatvirksomhet er årsaken.

Publisert

TROMSØ: I 2010 startet Cecilie Drechsler egen advokatvirksomhet.

Da sakene begynte å hope seg opp og hun hadde vært overarbeidet en god stund, bestemte hun seg for å få inn flere folk. Under pandemien kom Anett Beatrix Osnes Fause inn som partner.

Ikke lenge etter tok advokatfirmaet Elden initiativ til et møte for å diskutere muligheten for et mulig oppkjøp av Drechslers virksomhet. Innen møtet var over, var avtalen i boks. Egentlig var ikke planen å la seg kjøpe opp.

– Sammenslåingen handlet ikke om inntjening, men vi så at det kunne styrke oss faglig, og vi fikk dessuten flere å spille på. Å være advokat er en utrolig krevende jobb å stå i alene. Ikke bare faglig, men også med de menneskelige påkjenningene og streben etter hele tiden å drive en forsvarlig virksomhet, forteller Drechsler, som nå er partner i Elden.

– Sett i etterkant, med alle de organisatoriske og strukturelle kravene vi har fått som advokater de siste årene, ser jeg godt at de små kontorene svinner hen. Det blir for mye ansvar. Fortsetter utviklingen slik, vil det bli vanskelig å drifte på egenhånd.

Fra fem til tjue

Innbyggerne i Tromsø vasser i snø mens Advokatbladet er på besøk. Ut fra det som etter hvert skal bli firmaets takterrasse, kan vi se Tromsdalen og fjellene på fastlandet, og spiret på domkirka like ved.

Vi møter Drechsler sammen med partner Anett Beatrix Osnes Fause og Birte Hansen Nordgård. Sistnevnte vurderte nylig å starte for seg selv, men lot det være til fordel for en stilling som advokat og partner i Elden.

– Det ble for mye, forklarer hun kort.

– Avgjørelsene som kommer om advokatansvar, kryper stadig nærmere. Det å overse en problemstilling, kan være livsfarlig. Mye av dette er nok en del av grunnene til at mange av de små forsvinner, fortsetter Fause

– Bare det som skal til av økonomiske muskler for å ha et godt saksbehandlings- og arkivsystem er krevende, ikke minst å skulle ha teknologisk support. Det å ha en infrastruktur i bunnen, hvor det er ressurser til at noen alltid håndterer ting som dette, har vært veldig viktig for oss.

Så snart lokalene er klare, flytter tromsøværingene inn i nye kontorer kun et steinkast fra Storgata i sentrum. Planen er å utvide til å bli mellom 15 og 20 ansatte. I dag består de av fem advokater, inkludert to fullmektiger.

– Tror dere vi vil få se flere sammenslåinger og oppkjøp?

– Jeg blir ikke overrasket hvis det skjer, sier Fause og får anerkjennende nikk fra de to andre.

– Det blir jo bare mer og mer spesialisering. Selv om generalistene nok vil bestå en stund til, tror jeg flere vil jobbe i større firmaer, legger Nordgård til.

– Digitalisering har nok også fått stor betydning for den enkelte, både i positiv og negativ forstand. Dette kontoret ble etablert i 2020, og vi har flere fysiske arkivskap, men alle står helt tomme nå. Det forteller litt om fort det har gått. Vi ønsker jo å drive en bedrift for fremtiden, og det er vanskelig å se for seg at det vil være så mange landhandlere igjen når vi kommer dit, sier Fause videre.

– Tjent med større virksomheter

De tre partnerne mener det er et gode at større virksomheter etablerer seg i byen – til tross for at det kan gå utover de små kontorene.

– Det er selvsagt bra at det bygges sterke fagmiljøer. Det er kundene våre tjent med. I den grad man skal være liten, vil jeg tro det er smartest å være spesialisert. Det tror jeg er den eneste måten å drive lønnsomt alene, sier Drechsler.

I midten av januar hadde Advokatforeningen 169 aktive medlemmer i byen. 116 av disse arbeider som privatpraktiserende advokater eller advokatfullmektiger.

Av de større Oslo-firmaene har blant annet SANDS, Kvale, Codex, PwC, EY, KPMG Law og Simonsen Vogt Wiig kontorer i Tromsø. Over halvparten av Advokatforeningens privatpraktiserende medlemmer jobber i et av disse.

– Det er ikke alle de små lokale som har overlevd deres inntog. Når de kommer, tar de ressurser fra de små, både mennesker og saker. Det er flere virksomheter som var ganske store i Tromsø-sammenheng, som ikke eksisterer lenger. Jeg tror mange jobber som advokater fremdeles, bare i andre og større virksomheter, supplerer Nordgård.

Vil bli best i nord

For Drechsler og kollegene er det en trygghet å arbeide under en veletablert merkevare som Elden.

Ikke bare mener de John Christian selv er en god rollemodell, men viser også til et større fagmiljø, mulighet til å benytte seg av robuste systemer og støtte fra administrasjon – i tillegg til en god arbeidskultur på tvers av kontorene.

Samtidig legger de ikke skjul på at det har vært noen humper i veien under innkjøringen.

– Det har vært uvant å gi fra seg kontrollen. Nå er vi avhengig av at andre tar beslutninger og det går ikke like fort, men vi får nok bestemme mer selv etter hvert som vi blir større og får flere ansatte, sier Drechsler.

– Hele firmaet er i sterk vekst og omstilling, og vi vil være med å utvikle det videre, både som kontor, men også de enkelte advokatene. Nå har vi tilgang til bedre rekruttering og til næringslivet lokalt. Det er pirrende.

– Hvilke forventninger har dere til tiden fremover?

– Det finnes gode muligheter for å ta større markedsandeler i nord, svarer Fause fort.

– Tromsø er jo landsdelens hovedstad, selv om Bodø er litt uenig i det av og til. Det er en by i vekst på mange måter, og det er mye spennende som skjer, legger Nordgård til.

– For meg som har vært landhandler, er det gøy å skulle følge opp ansatte og hjelpe dem til å vokse. En stor del av min portefølje handler om å følge opp andre i deres saker, og det trigger meg veldig. Jeg tar min ære i at dette kontoret skal lykkes i nord. Vi skal bli det beste Elden-kontoret, avslutter Drechsler.

Powered by Labrador CMS