Gulating lagmannsrett.

30 søkere til sju ledige bistandsadvokat-verv

Stor interesse da Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett lyste ut ledige verv. Få oversikt over søkerne og hvem som ble tildelt vervene som fast bistandsadvokat - samt blitt oppnevnt som fast forsvarer. En advokat ble gjenoppnevnt for en tredje periode.

Publisert Sist oppdatert

Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett hadde lyst ut til sammen sju ledige verv som bistandsadvokat ved rettsstedene Stavanger, Egersund og Sandnes.

Da søknadsfristen utløp, var det kommet inn 13 søknader til ett ledig verv i Egersund, 27 søknader til tre ledige verv i Sandnes og 22 søknader til tre ledige verv i Stavanger.

Se søkerlisten nederst i saken.

Gjenoppnevnt for tredje periode

Både faste bistandsadvokater og faste forsvarere antas på åremål for seks år med mulighet for gjenoppnevning én gang. Dersom særlig grunner tilsier det, kan advokatene gjenoppnevnes for en tredje periode. Dette har nå skjedd i rettsted Egersund, hvor Merete Bjørkelund er gjenoppnevnt til en tredje periode.

Bjørkelund arbeider i advokatfirmaet Stokkeland. Hun jobber med de fleste rettsområder, men har særlig kompetanse innenfor personskadeerstatning og forsikring. Bjørkelund har tidligere arbeidet i både trygdeetaten og skatteetaten.

Vil ivareta lokal kompetanse

I fjor høst ble det debatt da Domstoladministrasjonen (DA) gjenoppnevnte to advokater til en tredje periode som faste bistandsadvokater i Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett, til tross for at det var 25 søkere til de totalt ni ledige vervene.

Debatten resulterte i at DA besluttet å opprette en arbeidsgruppe i samarbeid med Advokatforeningen og domstolledere for å gjennomgå kriteriene for gjenoppnevning.

Domstoladministrasjonen begrunner gjenoppnevningen av Bjørkelund med hennes nærhet til rettsstedet.

«(...) at Egersund ligger en times reisevei unna rettsstedene Sandnes og Stavanger, og at dette vurdert i sammenheng med hensynene bak domstolreformen i 2020, tilsier at vervet bør gå til en advokat med kontor på stedet. Det er også vist til at Egersund er rettskretsens minste rettssted, og at det gjør seg gjeldende særlige hensyn i tilknytning til ivaretakelsen av lokal kompetanse», heter det i antakelsesbrevet.

Også en av de andre søkerne - advokat Johnny Helleren - er advokat i Egersund. Han arbeider i Advokatene Borgersen, Steinsvåg og Sæther, som har kontorer både i Sandnes og i Egersund.

Tre ledige verv i Sandnes

DA har besluttet at advokatene Kyrre Hesselmann, Brage Nordgård og Christine Braastad Orre skal tiltre som faste bistandsadvokater i Sandnes. Alle de tre er nye i vervet.

Hesselmann arbeider i Sandnesadvokatene, hvor han primært bruker tiden på arbeidsrett, utlendingsrett, strafferett, barnevern, familierett, samt arv og skifte.

Nordgård er Hesselmanns kollega i samme firma og arbeider innenfor et bredt spekter av fagområder, deriblant fast eiendom, jordskifte, avhendingsrett, forbrukerrett/kjøpsrett, pengekrav, forvaltningsrett, arbeidsrett, arv og skifte, familierett, strafferett og utlendingsrett.

Braastad Orre har vært partner i TP Advokatfirma siden 2013. Hun arbeider primært med plan- og bygningsrett, forvaltningsrett, fast eiendom, samt familie, arv og skifte.

Tre ledige verv i Stavanger

I Stavanger er det Erling Johannes Kjærmann, Stian Bråstein og Monica Solberg-Leinebø som skal fylle de ledige vervene som faste bistandsadvokater.

Kjærmann har arbeidet som advokat i over tjue år, og er tilknyttet Stavangeradvokatene. Han jobber med de fleste familierettslige fagområdene, i tillegg til erstatningsrett og strafferett.

Ann Mari Winterhus-Fjeld tok over som ny kretsleder i Sør-Rogaland da Stian Bråstein ble takket av.

Bråstein er partner i advokatfirmaet Adius, og tidligere leder av Advokatforeningen Sør-Rogaland krets. Bråstein har lang erfaring som forsvarer og bistandsadvokat, og arbeider også med forretningsjuss.

Solberg-Leinebø er en allsidig advokat tilknyttet Advokat1 i Stavanger, hvor hun i hovedsak arbeider med familie-, arv- og skifterett, personskade og arbeidsrett. Hun er også utdannet bedriftsøkonom.

Ny fast forsvarer

I tillegg til de sju ledige vervene som faste bistandsadvokater, har DA også oppnevnt en ny fast forsvarer ved Sør-Rogaland tingrett og Gulating lagmannsrett.

Totalt kom det inn 17 søknader til det ledige vervet som er tildelt Hans Marius Danielsen Thorsnæs.

Thorsnær er partner i advokatfirmaet Torstrup, og arbeider bredt innenfor forretningsjuss, eiendomsrett, arbeidsrett, familierett og strafferett.

Stian Bråstein og Brage Nordgård ble innstilt som henholdsvis nummer to og tre.

Disse advokatene ønsket å bli faste bistandsadvokater:

Aleksander Barkved Steinsvåg, Hafrsfjord
Gullik Maudal Huseby, Sandnes
Brage Nordgård, Sandnes
Christine Braastad Orre, Kleppe
Erling Johannes Kjærmann, Røyneberg
Diana T. H. Seldal, Bryne
Dagny Reilstad, Stavanger
Ferdinand Zimmermann, Tjelta
Gry Sørhus Mollan, Stavanger
Gunnar Øystein Helgevold, Stavanger
Hans Marius Danielsen Thorsnæs, Sandnes
Hege Veland, Vassøy
Stian Bråstein, Stavanger
Svein Kjetil Svendsen, Stavanger
Tone Thingvold, Stavanger
Tore Helseth Høyer, Randaberg
Hugo Haarr Dybwad, Stavanger
Håkon Noraas, Kvernaland
Ida Gjerseth, Stavanger
Johnny Helleren, Egersund
Kine Bråten, Sandnes
Kyrre Hesselmann, Sandnes
Lena Øvstebø, Sandnes
Merete Bjørkelund, Egersund
Monica Solberg-Leinebø, Stavanger
Odd Rune Torstrup, Stavanger
Rolf B. L. Larsen, Stavanger
Sarah Buch, Stavanger
Tina Bjørlo, Sandnes
Verna Rege Nilssen, Stavanger

KILDE: Domstoladministrasjonen

Disse advokatene ønsket å bli fast forsvarer:

Hans Marius Danielsen Thorsnæs, Sandnes
Aleksander Barkved Steinsvåg, Hafrsfjord
Brage Nordgård, Sandnes
Christine Braastad Orre, Kleppe
Diana T. H. Seldal, Bryne
Espen Breivik, Stavanger
Ferdinand Zimmermann, Tjelta
Gry Sørhus Mollan, Stavanger
Gunnar Øystein Helgevold, Stavanger
Hege Veland, Vassøy
Ronny Haify, Hafrsfjord
Roy Nordli, Moi
Stian Bråstein, Stavanger
Svein Kjetil Svendsen, Stavanger
Tone Thingvold, Stavanger
Tore Helseth Høyer, Randaberg
Vetle André Jensen, Hafrsfjord

KILDE: Domstoladministrasjonen

Powered by Labrador CMS