Mette Yvonne Larsen har lokalkontor i Svolvær, og søkte på verv som fast bistandsadvokat der. Hun ble innstilt som nummer tre.

37 advokater søkte på ni verv som faste bistandsadvokater ved fire tingretter

Den kjente forsvarsadvokaten Mette Yvonne Larsen var blant søkerne til to ledige verv som fast bistandsadvokat i Salten og Lofoten tingrett, men ble ikke oppnevnt. - Det hadde nok vært nyttig med litt friskt blod, sier hun. Se hvem som ble oppnevnt og søkte i fire tingretter.

Publisert Sist oppdatert

Domstoladministrasjonen har oppnevnt faste bistandsadvokater i Follo og Nordre Østfold tingrett, Søndre Østfold tingrett, Indre og Østre Finnmark tingrett, Salten og Lofoten tingrett, samt til henholdsvis Borgarting, Eidsivating og Hålogaland lagmannsretter.

Totalt søkte 37 advokater på de utlyste vervene.

Søndre Østfold tingrett og Borgarting lagmannsrett

Tolv advokater søkte på de to vervene, og to advokater er oppnevnt for sin første periode:

Advokat Eline Toverud Antonsen i Advokatfirmaet Paasche i Moss er oppnevnt ved rettssted Moss. Hun startet som advokatfullmektig i firmaet i 2018.

Kari Tveter Iversen.

Advokat Kari Tveter Iversen i Grindstad i Sarpsborg er oppnevnt ved rettssted Sarpsborg. Hun har lang erfaring innenfor familie- og arveretten, og som bostyrer i dødsboer, og har ifølge firmaets hjemmeside særlig erfaring med tvisteløsning og prosedyre for domstolen.

Disse tolv søkte verv ved Søndre Østfold tingrett

Eline Toverud Antonsen, Sofiemyr

Elna Kristin Holbye, Fredrikstad

Haldis Winje, Oslo

Hans Christian Nygaard Wang, Halden

Hilde Astrid Lenz, Oslo

Hilde Jæger, Fredrikstad

Kari Tveter Iversen, Sarpsborg

Marianne Kjelsberg, Båstad

Marion Genovese Eriksrød, Halden

Nikolai Dericq Paasche, Moss

Paal Berg Helland, Oslo

Thea Margrethe Storeheier, Rakkestad

Follo og Nordre Østfold tingrett og Eidsivating lagmannsrett

14 advokater søkte på de to ledige vervene. De to som ble oppnevnt for sin første periode er:

Advokat Gro Arnesen Fremstad, partner i Falkanger, Wiik, Høyte & Fremstad i Drøbak. Fremstad har erfaring fra Skatteetaten og Equinor, og startet sin karriere som advokatfullmektig hos Oscar Ihlebæk.

Advokat Hilde Lenz ved Advokat Eva Frivold i Askim er også oppnevnt som fast bistandsadvokat ved rettssted Ski. Lenz har arbeidet i firmaet siden 2003, og jobber spesielt som bistandsadvokat og med barnevern, barnefordeling, ektefelleskifte, trygde- og utlendingssaker og ektefelleskifte.

Disse 14 søkte verv ved Follo og Nordre Østfold tingrett

Bjørn Ove Blomholm Engelstad, Ås

Camilla Hun, Langhus

Gro Arnesen Fremstad, Drøbak

Gunn Marit Indreiten, Oslo

Halldis Winje, Oslo

Hilde Astrid Lenz, Oslo

Inger-Line Dingstad-Eriksen, Tomter

Lene Frykman, Drøbak

Marianne Kjelsberg, Båstad

Miren Kliland Gundersen, Ski

Paal Berg Helland, Oslo

Saba Arshad, Ski

Trude Mohn King, Kolbotn

Zulifqar Munir, Ski

Indre og Østre Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett

Advokat Anne Marit Pedersen i Advokatfirma Hegg & Co i Alta var den eneste som søkte på vervet, og er antatt til vervet. Pedersen har tidligere jobbet for Finnmark fylkeskommune og Tana kommune og vært konstituert tingrettsdommer ved Indre Finnmark tingrett. Hun var i seks år, frem til 2014, medlem av Finnmarkskommisjonen.

Advokatfirma Hegg & Co har kontorer i Alta, Vadsø og Tana.

Charlotte Marie Ringkjøb deltok i Advokatbladets kulturtips-spalte tidligere i vår. Dette bildet er hentet derfra, og viser Ringkjøb og datteren på Aspmyra stadion.

Salten og Lofoten tingrett, rettssted Bodø

Til de to ledige vervene ved rettssted Bodø kom det inn sju søknader. Disse to ble utnevnt:

Advokat Charlotte Ringkjøb i kontorfellesskapet Advokat i Nord i Bodø. Hun jobber hovedsaklig med strafferett, barnevern og barnerett, arbeidsrett, psykisk helsevern og skifterett. Hun har tidligere blant annet jobbet som politiadvokat i Nordland politidistrikt.

Advokat Anne Cathrine Præsteng i Advokatfirmaet Aga i Bodø. Hun har tidligere blant annet vært påtalejurist i daværende Øst-Finnmark politidistrikt, og har også jobbet som krigsadvokat og dommerfullmektig i Salten tingrett.

Advokat Tyra Ræder Breivoll i Angell advokatfirma i Bodø ble innstilt som nummer tre.

Disse ti søkte på vervene i Salten og Lofoten tingrett

Anne Cathrine Præsteng, Bodø

Astrid Lindgaard Olsen, Leknes

Charlotte Marie Ringkjøp, Bodø

Kristin Fagerheim Hammervik, Bodø

Marianne Farstad, Svolvær

Mette Yvonne Larsen, Oslo

Snorre Ottemo Nordby, Bodø

Svein-Roar Aas, Sørarnøy

Terje Holst Stifjell, Fauske

Tyra Ræder Breivoll, Bodø

Salten og Lofoten tingrett, rettssted Svolvær

Til de to ledige bistandsadvokat-vervene ved rettssted Svolvær kom det inn fire søknader.

Advokat Astrid Lindgaard-Olsen ble oppnevnt for en tredje periode ved rettssted Svolvær. Hun driver advokatfirmaet Astrid Lindgaard-Olsen på Leknes, og var den første kvinnelige advokaten på Leknes.

Marianne Farstad.

Advokat Marianne Farstad i Advokathuset Lofoten i Svolvær er oppnevnt for sin andre periode ved rettssted Svolvær. Hun har «særlig erfaring fra saker om fast eiendom, reklamasjon ved kjøp av ny og brukt bolig, barnefordeling, arverett og skifte etter samlivsbrudd/skilsmisse. Hun har også erfaring med oppgjør i forbindelse med kjøp og salg av eiendom», ifølge firmaets nettside.

Av førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett ble advokat Mette Yvonne Larsen oppnevnt som nummer tre ved rettssted Svolvær.

- Det forelå særlige grunner for en tredje gjenoppnevning

I innstillingen vises det til at det foreligger særlige grunner for å anta advokat Lindgaard-Olsen for en tredje periode.

«Advokat Lindgaard-Olsen har kontorsted på Leknes, og domstolen opplyser at hun dekker et annet geografisk område av en stor rettskrets enn de øvrige søkerne. Domstolen har videre vist til at hun har solid faglig kompetanse og erfaring på saksfeltet», heter det i innstillingen fra DA.

Videre vises det til at tilgjengelighet fremheves som et viktig hensyn.

«... domstolen har derfor lagt stor vekt på om søkerne har hovedkontor/fast tilhold i rettskretsen og i geografisk nærhet til rettsstedene», skriver DA.

Hovedregelen er at det ikke skal foretas ny gjenoppnevning ut over to åremål, heter det videre:

«Hensynet bak regelen er at vervene som faste forsvarere og bistandsadvokater over tid bør fordeles mellom flere advokater. Unntaksbestemmelsen praktiseres derfor strengt. I tillegg til advokat Farstad, er advokat Lindgaard Olsen er den eneste søkeren med fast tilhold og kontor i tilknytning til rettsstedet. Domstoladministrasjonen er derfor enig med domstolen i at det foreligger slike særlige grunner til at advokat Lindgaard Olsen kan antas for en tredje periode.»

Larsen: - Adressen har gitt utslag

- Det er nok dessverre adressen min i Oslo som har gitt utslag, jeg tror at Domstolsadministrasjonen må ha oversett at jeg også har bosted og kontor i Svolvær, sier Mette Yvonne Larsen.

- Jeg er ofte i Svolvær og jobber. Jeg tenker at de to som er innstilt flinke og solide, men at det alltid er fint med friskt blod. Dessuten er det kanskje nyttig i rollen som bistandsadvokat at jeg har erfaring som forsvarer, sier Larsen.

Hun er ofte i Svolvær, forteller hun.

- Jeg har såpass mye å gjøre allerede i Lofoten, så det blir mulig å være der hyppig likevel, og jeg ser at byens borgere setter pris på min bistand.

Protesterte mot oppnevning for tredje periode

Da Domstoladmininistrasjonen (DA) i oktober i fjor gjenoppnevnte to advokater til en tredje periode som bistandsadvokater i Trøndelag tingrett, ble det protester.

En av dem som reagerte, var advokat Janne Rebecca Fjelnseth.

- Grunnen til at flere av oss i bransjen reagerer, handler utelukkende om beslutningen om å tildele verv utover funksjonstiden på seks til tolv år. Vi vet ikke hvordan utvelgelsen foregår. Vi har fått et svar som fremstår som ubegrunnet, og vi er usikre på om vi har anledning til å få vite noe mer, sa hun til Advokatbladet.

Ifølge forskriften om faste forsvarere og faste bistandsadvokater, kan gjenoppnevning utover én periode «bare skje når særlige grunner tilsier det».

Saken førte til at DA oppnevnte en arbeidsgruppe sammen med Advokatforeningen og domstolledere for å gjennomgå hva som ligger i begrepet «særlige grunner». Arbeidet er ikke publisert ennå.

Powered by Labrador CMS