Illustrasjonsfoto: Natalie Mis, Istockphoto

Legal tech: Dette er spådommene for 2019

Foreløpig konklusjon: Mer dokumentautomatisering, løsninger som kan håndtere mer enn én oppgave, økt bruk av AI og påvirkning utenfra.

Publisert Sist oppdatert

Danske Legal Tech Weekly har laget en oversikt over hva som er forventet å bli de kommende legal tech trendene i Norden gjennom 2019.

Ifølge en legal tech trendrapport laget av Dan Storbaek, eksisterer det nå 899 legal tech-bedrifter verden over. Det er en økning på 32 prosent sammenliknet med 2017.

Legal Tech Weekly har spurt nøkkelinnovatører i Norge, Sverige, Danmark og Finland om hvilke legal tech-spådommer de har for det kommende året.

Finland satser på brukervennlighet og sikkerhet

Det finske selskapet Dottir håper en av de største legal tech-trenden for 2019 blir økt brukervennlighet overfor klienten.

- Det er mange legal tech-løsninger på markedet med stort potensial, men for å være helt ærlig, mangler mange av dem brukervennlighet. Ved å fokusere på klientene, samt skape et mer tilgjengelig design, kan vi kanskje endre dette. Ved å kombinere tech-løsninger med ikke tech-baserte løsninger, kan man styrke advokatfirmaenes mulighet til å bli kjent med klientenes preferanser og individuelle behov. Dette kan igjen øke kvaliteten på advokattjenestene, sier partner Daniel Stranius til det danske nettstedet.

Et annet finsk firma ved navnet Borenius holder en knapp på datasikkerhet.

- Dette året handler det ikke bare om å få tak i og utnytte data, men det handler også om å beskytte den. Som følge av det, tror jeg at flere advokatfirmaer vil ta i bruk mer avanserte løsninger for nettverksikkerhet, sier utviklingsdirektør Niko Jakobsson.

Norge går for bedre løsninger av allerede eksisterende verktøy

Stadig flere advokatfirmaer satser på dokumentautomatisering, komplekse arbeidsprosesser effektiviseres og vi lærer mens vi går, sier Simonsen Vogt Wiigs Peter van Dam til Legal Tech Weekly.

- Vi ser også at det dukker opp stadig flere verktøy som forenkler de juridiske prosessene, slik som oversettelsesprogrammer, tale-til-tekst og mange muligheter for touch og skjerm - for å nevne noe, sier han.

BAHR Leap etterspør flere systemer som ikke bare er rustet til å håndtere enkeltscenarioer, men flere.

- Vi forventer å se systemer som er enklere å tilpasse, med bedre løsninger og mer åpne integrasjoner, sier CTO Henrik Fagerholt.

2019 blir året for legal tech går fra prat til handling, skal vi tro gründeren bak Lawbotics, Merete Nygaard.

- Jeg tror flere advokatfirmaer vil satse på å strømlinjeforme en rekke grunnleggende arbeidsprosesser. Eksempelvis at enda flere tar i bruk noe så enkelt som dokumentautomatisering, sier hun.

Sverige byr på påvirkning utenfra

Ifølge det danske legal tech-magasinet, tror også Sverige at dokumentautomatisering vil bli tatt til et høyere nivå.

- For første gang vil juridiske AI-drevne skriveverktøy utvikles. Prototypene vil sannsynligvis fort bli ansett som nyttige, selv om de vil være unøyaktige i rundt ti til 15 prosent av tiden og begrenset til bestemte dokumenttyper, mener Magnus Sundqvist og Sergii Shcherbak i Synch Law.

De tror også at de tradisjonelle juridiske markedene vil bli kraftig påvirket av andre og mer innovative arbeidsområder.

- Legal tech-landskapet vil bli mer levende, hovedsakelig ved hjelp av eksterne aktører, som allerede har en god oversikt over praktisk innovasjon i hjemmemarkedene. Så må selvsagt tiden vise hvor langt vi faktisk kommer.

Danmark satser på AI

Danske Gorrissen Federspiel mener tiden snart er over for flere av GDPR-verktøyene som har blitt utviklet den siste tiden.

- Jeg tror vi vil se flere konkrete eksempler hvor AI blir brukt, og disse eksemplene vil igjen kunne danne et realistisk bilde av hva vi kan forvente oss av AI-bruk i den juridiske sektoren gjennom de neste tre til fem årene, sier partner, Tue Goldschmieding.

- Vi regner også med at flere av løsningene som ble utviklet i forbindelse med GDPR vil forsvinne fra markedet i løpet av året.

Thomas Ilsøe i Kammeradvokaten tror den juridiske sektoren vil spille en nøkkelrolle for å sikre rettsstatsprinsippene i den digitale samfunnstransformasjonen.

- Det betyr også at dataetikk vil bli et stort konsept gjennom 2019, sier han.

Niels Christian Ellegaard, partner i Plesner, tror tiden snart er moden for å ta maskinslæring inn i retten.

- Mot slutten av året tror jeg at vi vil se de første skrittene mot noen virkelige saker hvor danske advokater lykkes med å bruke systemer basert på maskinlæring for å løse juridiske oppgaver.

Powered by Labrador CMS