Henrik Fagerholt, Elise Johnsen Kirkhus, Hedda Herresthal og Ragnar Stoknes Hafting.

Legal tech: For BAHR Leap er ikke tech-utvikling kun ett produkt, men en fulltidsjobb

Da advokatfirmaet BAHR bestemte seg for å satse på teknologi, etablerte de like gjerne et eget datterselskap med navnet BAHR Leap. Her dedikerer de ansatte hver eneste dag til innovasjon og nytenkning.

Publisert Sist oppdatert

HILS PÅ:

HVEM: Elise Johnsen Kirkhus, Henrik Fagerholt, Ragnar Stoknes Hafting og Hedda Herresthal

HVA: BAHR Leap, teknologiutviklende datterselskap til BAHR

HVOR: CEO, CTO, advokatfullmektig og trainee, BAHR Leap

Hva er BAHR Leap?

BAHR Leap er et selskap som skal finne nye løsninger for advokatbransjen, og fylle vakuumet mellom teknologibedriftene og advokatene. Ambisjonen er å ta legal tech til et helt nytt nivå i Skandinavia, og Norden for øvrig, i første omgang.

De fleste tingene som produseres nå er en selvfølge, fordi det handler om infrastruktur. Vi må eksempelvis ha et datarom hvor vi kan dele filer med klientene. Nå har vi nok ressurser til å gjøre noe skikkelig bra, og så må vi finne det beste hyllevareproduktet og gjøre det til vårt.

Vi jobber både med egne prosjekter, samtidig som vi produserer ting til BAHR, slik som tvisteløsningsstøtte, dokumentgenerering og søkeverktøy – alt dette arbeider vi med parallelt. Vi må finne ut hvor vi skal legge den største innsatsen for å skape det beste for BAHR, men også for bransjen. Det er det som er mandatet.

Hvordan fungerer samarbeidet mellom BAHR og BAHR Leap?

Problemet er at man ikke bare kan ha den ene teknologen som løper rundt på huset og prøver å få oppmerksomhet fra advokatene. Man må også ha dedikerte advokater uten klientoppdrag som forstyrrer. Derfor er man også avhengig av å ha partnerskapet i ryggen, og gjøre teknologisatsingen til noe spennende å være med på karrieremessig for advokatene. Det å snu den mentaliteten kan være krevende, men det synes vi at BAHR har klart.

Det er ikke sikkert vi vil tjene gode penger på dette her på kort sikt, men det er noe vi må gjøre i det større perspektiv. Nå blir arbeidet med nye verktøy i større grad likestilt med klientarbeid, og advokatene i BAHR prioriterer å være med i fokusgruppene til produktene vi utvikler i BAHR Leap.

Mye av fundamentet vårt er å blande teknologi og juss, og skal vi utvikle noe innen selskapsrett eller tvisteløsning, snakker vi med de beste hodene i BAHR på de respektive feltene og inkluderer dem i prosjektene. Det er ekstremt viktig og noe vi er avhengig av.

Samarbeidet vi har med BAHR øker også engasjementet for legal tech blant advokatene der, fordi de får innsikt i hva vi driver med og deler det med de øvrige kollegene. Advokatene har selv begynt å reflektere rundt hvilke oppgaver som kan automatiseres, og kommer til oss med gode forslag.

Det var Henrik Fagerholt (t.v) som tok initiativ til å starte BAHR Leap. Med seg fikk han Elise Johnsen Kirkhus, som nå er CEO. Hedda Herresthal og Ragnar Stoknes Hafting er henholdsvis trainee og advokatfullmektig.

Hva har dere gjort så langt?

Vi skal ikke bare lage ett produkt, men heller drive med flere ulike prosjekter, hvor hver enkelt har en egen forretningsplan.

Foreløpig har vi valgt å konsentrere oss om noen utvalgte prosjekter i hovedsak. Den aller første lanseringen var et samarbeid med teknologiselskapet ayfie om en effektiv søkemotor for informasjonshenting. Det ble en suksess.

I tillegg jobber vi med dokumentautomatisering. Her ligger det potensiale for mange besparelser, når man kan programmere komplekse avtaler sammen med tilhørende dokumenter som term sheets, sikkerhetsavtaler, selskapsavtaler og så videre. Målet er at man ikke lenger skal gjøre kjedelige, repetitive oppgaver selv, men heller overlate dem til maskinen. Ved å skrelle bort mye standardarbeid, kan vi redusere kostnadene for klientene samtidig som vi leverer raskere.

Vi ser også på hvordan vi kan effektivisere due diligence-arbeidet, samtidig som vi jobber med noen andre konsepter som er mer på idéstadiet og som vi foreløpig ikke kan fortelle så mye om.

Hvem kan nytte seg av det dere lager?

En ting er at BAHR skal bruke dette, men vi har også lyst til å kunne tilby løsninger eksternt, til klienter eller andre advokatfirmaer som ikke har den samme kapasiteten til å ta hele jobben selv. Poenget er heller ikke alltid at vi skal finne opp kruttet på nytt, men heller være den beste til å utnytte potensialet som ligger i allerede eksisterende teknologi. Samtidig snakker vi med mange på andre fagfelt og er opptatt av å ha en tverrfaglig tilnærming til det vi gjør.

Hva er BAHR Law Tech Lab?

Det er en møteplass for både interne og eksterne som har noe de vil utforske. Kanskje er det start-ups med gode ideer, noen med et program de vil teste på advokater, kanskje er det er noen som ønsker å utvikle en pilot eller trenger en markedsgruppe til fokusintervju. BAHR Law Tech Lab blir på mange måter en slags koblingssentral mellom ulike grupper, hvor advokatene kan møte den innovative datastudenten for eksempel.

Vi har også fått inn vår første masterstudent som har skriveplass tilknyttet både BAHR og BAHR Leap. Dette synes vi er veldig spennende.

Hvorfor var BAHR Leap en nødvendig satsing?

Dette er en idé som lå og modnet litt før den materialiserte seg. Den bygger vel på et ønske om å effektivisere arbeid, så vel som en erkjennelse av at klientene ikke vil være villig til å betale for at vi løser oppgaver på den gamle måten i all evighet. Mange av klientene ser til utlandet og metodene som brukes der, og stiller etter hvert større krav til at tilsvarende arbeidsmåter brukes her.

BAHR jobber langsiktig og forsøker å styre unna kortsiktige valg. Partnerskapet er et veldig utpreget kollektiv, og etter at dette ble en bestemt satsing og vi fikk ansvaret for å realisere den, har vi fått veldig mye støtte internt.

Hvordan er det å jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi og juss?

Det er veldig spennende å få innsikt i hvor mye arbeid som ligger bak å skape AI-verktøy og digitale løsninger som senere fremstår som et relativt enkelt og intuitivt redskap, samt hvor fruktbart det er å samarbeide med de juridiske hodene i BAHR for å skape best mulig og effektive løsninger. Det hadde vært vanskelig å få til det samme uten den tilknytningen.

Dette her er framtiden – enten man vil eller ikke. Advokatbransjen er ikke først ute med digitalisering, til tross for at potensialet er veldig stort. Derfor er det gøy å være med å styre retningen utviklingen skal gå, samtidig som det gir en veldig spennende innfallsvinkel på jussen.

Hvilken posisjon skal BAHR Leap ha i digitaliseringen av advokatbransjen?

Vi håper at vi kan være et flaggskip, hvor vi har startet, mens de andre slenger seg på. Man kommer seg jo bare et stykke på vei alene som BAHR Leap, men om de andre advokatfirmaene blir med og gir like mye gass, kan det norske advokatmarkedet bli en stjerne internasjonalt. Vi vil kunne få en helt annen konkurransedyktighet, som kanskje klarer å stå imot de kjempestore revisjonsfirmaene og internasjonale advokatkontorene med monsterbudsjetter. Målet er å ta BAHR Leap så langt det kan komme.

Om legal tech-serien:

I denne nettserien intervjuer Advokatbladet advokatfirmaer som er framoverlente i møte med digitalisering og teknologi.

Vi snakker også med bedrifter som lager ulike juridiske verktøy, til bruk både for jurister og ikke-jurister.

Har du et forslag til noen vi burde snakke med? Send gjerne en epost til thea@advokatbladet.no!

Powered by Labrador CMS