Managing partner Frank Aase i Brækhus merker økt pågang på flere fagområder.
Managing partner Frank Aase i Brækhus merker økt pågang på flere fagområder.

Frykter store konsekvenser for små advokatfirmaer

- Jeg håper firmaene klarer å omstille seg, og slipper permitteringer, sier konkursrett-ekspert Frank Aase.

Publisert Sist oppdatert

Managing partner Frank Aase i Brækhus har tett kontakt med virksomheter som melder om inntektsbortfall og likviditetsutfordringer, og er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso.

Advokatbransjen opplever nå i korona-krisen økt etterspørsel etter bistand på flere fagområder, mens andre fagområder er mer utsatt for nedgang.

- Når klientene opplever store utfordringer i sine virksomheter, og flere virksomheter stanses midlertidig, vil dette også påvirke advokatbransjen. Noen bransjer har så langt vært særlig utsatt, og har vært nødt til å stenge virksomhetene. Da er det naturlig at behovet for juridisk rådgiving vil synke. Har advokatfirmaet for eksempel flere klienter innen de bransjene som er hardest rammet, kan det går hardt ut over inntektsgrunnlaget, påpeker Aase.

TIPS OSS: Hvordan takler du eller ditt firma korona-tiltakene? Har du et spørsmål du mener vi bør stille til myndighetene? Ta kontakt her!

Likviditetsutfordringer

Flere næringsdrivende har ifølge Aase et ekstremt stort behov for bistand nå.

Områder som arbeidsrett, IKT-leveranser, eiendom og entreprise og restrukturering og finansiering er ifølge ham spesielt aktuelle.

I tillegg har mange spørsmål om koronakrisen kan medføre bortfall og omlegging av kontraktsforpliktelser som følge av force majeure.

- Har man ikke kompetanse innen disse områdene, vil det kunne bli utfordrende for et advokatfirma i tiden fremover, sier Aase.

Likevel mener han det er for tidlig å si om det vil bli mange konkurser innen advokatbransjen fremover.

- På lik linje med resten av næringslivet, vil nok flere advokatfirmaer oppleve likviditetsutfordringer som følge av bortfall eller sterk reduksjon av virksomhetens inntekter. Et større, robust firma vil nok generelt sett ha større likviditetsreserver, og tåle koronakrisen bedre enn et mindre firma, sier Aase.

Mister inntektskilden

Han har ennå ikke hørt om noen advokatfirmaer som har måttet permittere ansatte.

- Men det er ikke utenkelig at det kan ha skjedd, eller at det blir nødvendig for noen. Problemet for advokatfirmaene er at dersom advokatene permitteres, mister firmaet også sin inntektskilde. Det er derfor ikke utenkelig at dette vil være slutten for noen mindre firmaer, og gå utover ansatte som da kan miste jobben. Likevel er det viktig å huske at behovet for juridisk bistand ikke faller bort på permanent basis. Utfordringene er midlertidig - og sannsynligvis forbigående, fastslår Aase.

Han er spent på hvordan denne situasjonen vil påvirke advokatbransjen, og kanskje særlig de mindre firmaene.

- Jeg håper firmaene klarer å omstille seg, tilby rådgivning innenfor de områdene som særlig etterspørres nå, og slipper permitteringer. Det er ikke gitt at alle firmaene har den nødvendige fagkompetansen, sier Aase.

- Størrelsen på advokatfirmaet vil påvirke hvor godt de kan stå imot en nedgang i oppdrag i en periode, sier konkursekspert Frank Aase.
- Størrelsen på advokatfirmaet vil påvirke hvor godt de kan stå imot en nedgang i oppdrag i en periode, sier konkursekspert Frank Aase.

Nye klienter

Samtidig som Brækhus følger myndighetenes råd og advokatene jobber hjemmefra, må de også sørge for at de som virksomhet har full kapasitet til å bistå eksisterende og nye klienter i den utfordrende situasjonen de har kommet i.

- Vi er et stort forretningsjuridisk firma som er spesialisert innen samtlige av de fagområdene som er særlig aktuelle nå etter koronautbruddet. Vi opplever derfor stor pågang fra eksisterende og nye klienter som opplever en skremmende og utfordrende situasjon, og vi jobber for å bistå med rådgivning slik at klientene våre kommer ut av dette på best mulig måte.

- Irrelevant hvor man jobber

Alle firmaets advokater er tilgjengelig fra hjemmekontor på e-post eller mobil.

- I tillegg har vi gode digitale plattformer for dialog med klientene våre. Som firma har vi de siste årene hatt stort fokus på digital utvikling og effektivisering av våre arbeidsprosesser. Dette er veldig nyttig nå. For oss er det sånn sett egentlig irrelevant om vi sitter på kontoret, eller jobber digitalt fra hjemmekontor.

- Det er motiverende å se hvordan de ansatte og partnerne står på for å tilpasse seg den nye arbeidshverdagen. Mange av våre ansatte har barn og må være hjemme ettersom skoler og barnehager nå er stengt. Vi ser at dette er utfordrende for de foreldrene det gjelder. Da er det viktig at vi som arbeidsgiver kan legge til rette for at dette fungerer på en god måte. Vi har jobbet knallhardt for å tilpasse arbeidsprosessene den nye situasjonen. Det eneste sikre er at det er usikkert hvor lenge dette vil vare, påpeker Aase.

- Vil ramme alle

Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith skriver i en blogg at hun oppfatter situasjonen som dramatisk, også for mange av landets advokater.

«Mange av våre medlemmer opplever et voldsomt inntektsfall, og noen advokatvirksomheter er usikre på hvor lenge de kan holde det gående», skriver Smith.

Også BAHRs arbeidsrettsekspert Tarjei Torkildsen mener det er for tidlig å si hvordan krisen vil ramme advokatbransjen.

- Krisen vil slå hardt ut for alle typer virksomheter som må opprettholde faste kostnader, samtidig som inntektssiden reduseres. Flere vil nok typisk ha oppdrag for å bistå i å håndtere selve krisen i startfasen, samtidig som en del andre oppdragstyper kan bortfalle. Men ingen bransje kan regne med å være upåvirket av dette - heller ikke advokatbransjen, sier Torkildsen, som leder Advokatforeningens arbeidsrettsutvalg.

BAHR-partner Tarjei Torkildsen.
BAHR-partner Tarjei Torkildsen.

Han ser på den økonomiske pakken regjeringen har lagt frem som en god start.

- Samtidig vil det komme flere spørsmål om forbedringer fremover, blant annet av permitteringsordningen, for å lette situasjonen for de svært mange som får reduksjon i sin disponible inntekt. Jeg oppfatter at det er forhold som kan være fornuftig å gjøre enda mer på, men myndighetene må selvfølgelig starte der det har størst umiddelbar effekt, sier BAHR-partneren.

- Må vurdere permitteringer

Foreløpig jobber størstedelen av firmaets ansatte fra hjemmekontor.

- Vi har ikke permittert noen så langt, men det må vi vurdere løpende, vi og - som alle andre.

Han legger til at firmaets arbeidsrettsadvokater registrerer at mange situasjoner i virksomhetene håndteres uavhengig av jussen, men basert på hva som gir gode løsninger.

- Eksempelvis blir spørsmål om opprettholdelse av lønn ved pålagt hjemmekontor ikke alltid vurdert juridisk, men på bakgrunn av hva som har vært riktig for å støtte opp under hovedformålet, nemlig å redusere risikoen for smitte, sier Torkildsen.

Usikker fremtid

Også i Svensson Nøkleby i Drammen merker de trykk i forbindelse med korona-situasjonen.

- Mer enn annenhver henvendelse dreier seg om spørsmål rundt dette nå, det koker med klienter som har spørsmål om permitteringsordningen. En del er også usikre på når de bør gjøre tiltak, sier partner Per Karsten Wahl.

Han mener det er vanskelig å se langtidseffektene av krisen vi er inne i.

- Den praktiske og tekniske gjennomføringen av tiltak er det store spørsmålet. Bedriftene ser jo at inntektene forvitrer dag for dag, sier han, og legger til at det trolig er ingen som klarer å se alle konsekvensene.

- Varer dette i fjorten dager til, skal nok de fleste klare å stå det av, og komme seg opp igjen. Men hvis det går langt over sommeren, vil det skape betydelig større problemer, sier Wahl.

Powered by Labrador CMS