Mette Yvonne Larsen.
Mette Yvonne Larsen.

21 straffesaker ligger på vent i Høyesterett

- Støtten og streikeviljen er helt uforminsket, sier forsvarer og aksjonskomitémedlem Mette Yvonne Larsen.

Publisert Sist oppdatert

Siden startskuddet for advokatstreiken gikk i begynnelsen av november, har Advokatforeningens medlemmer nektet å påta seg forsvareroppdrag i berammede straffesaker for Høyesterett. Sakene hoper seg stadig opp, og Høyesterett fortviler.

Per 24.januar er 21 straffesaker henvist til ankebehandling, mens 20 av disse rammes av streiken.

Den første henviste straffesaken etter aksjonens oppstart 9.november, var en sak om utlevering av en polsk statsborger etter arrestordreloven. Den ble henvist 10.november, og advokat Nils Christian Nordhus valgte å melde seg ut av Advokatforeningen som følge av foreningens oppfordring om ikke å påta seg berammede straffesaker. Saken blir behandlet i Høyesterett 1. og 2.februar, og blir den første straffesaken som behandles etter streikens oppstart.

- Streikeviljen er fremdeles høy

Ifølge Advokatforeningen er det foreløpig lite som tyder på en snarlig slutt på aksjonen.

- Foreløpig har vi ikke fått noen tilbakemelding som gjør at det er noen umiddelbar utsikt til at vår aksjon kan avblåses, sa Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas etter forrige ukes møte med justisminister Emilie Enger Mehl.

Streiken fortsetter, og engasjementet har aldri vært større, sier Mette Yvonne Larsen. Hun har vært medlem av foreningens aksjonskomité siden november.

- Jeg opplever at støtten er helt uforminsket. Jeg har ikke møtt en eneste advokat som har vært negativ. De jeg har snakket med gir full støtte, de sier at dette er noe de har ventet lenge på og at de er fornøyde med aksjonsformen. Dette gjelder advokater fra hele landet og i alle aldersgrupper. Streikeviljen er fortsatt meget høy, sier Larsen til Advokatbladet.

Dette er de berammede straffesakene:

 1. EMK. Om overlevering til Polen etter arrestordreloven (advokat Nils Christian Nordhus)
 2. Straffeprosess. Om det er ensaksbehandlingsfeil at lagmannsrettens domsgrunner ligner for mye på tingrettens ( advokatene Anders Morten Brosveet, Kim Ellertsen, Bernt Heiberg)
 3. Strafferett. Om det er grunnlag for samfunnsstraff etter voldsepisode (advokat Stian Mork Sletten)
 4. Strafferett. Om betydningen av forespeilet straff i forelegget ved straffutmålingen for overtredelser av veitrafikklovgivningen (advokat Bendik Falch-Koslung)
 5. Straffeprosess. Om retten til innsyn i sakens dokumenter når påtalemyndigheten har trukket saken fra tingretten (advokat Jonas Billington Saeme)

 6. Strafferett. Om felling av fjellrev var grovt uaktsomt (advokat Asbjørn Stokkeland)

 7. Strafferett. Om straffereaksjoner for rusavhengige (advokat John Arild Aasen)

 8. Strafferett. Om straffereaksjoner for rusavhengige (advokat Håvard Fremstad)

 9. Strafferett. Om straffereaksjoner for rusavhengige (advokat Jon Anders Hasle)

 10. Strafferett. Om foretaksstraff for Bane NOR etter høyspentulykke på et jernbaneområde. Spørsmål om uaktsom forvoldelse av død mv. (advokat Per Sigvald Wang)

 11. Straffeprosessloven. Om det er en ubetinget opphevelsesgrunn at en meddommer ikke var valgt av riktig organ i kommunen (advokat Harald Fjeldstad)
 12. Strafferett. Om grensen mellom ordinær og grov kroppskrenkelse (advokat John Christian Elden)
 13. Strafferett. Om grensen mellom ordinær og grov kroppskrenkelse (advokat Asmund Kjell Riegels). Denne saken har fått dispensasjon fra aksjonen.
 14. Strafferett. Om forholdsmessigheten av oppholdsforbud med elektronisk kontroll (advokat Bjørn André Gulstad)
 15. Strafferett. Om kontradiksjon og klausulering i forbindelse med tilrettelagt avhør (advokat John Christian Elden)
 16. Strafferett. Ordensforstyrrelse og ikke etterkommet pålegg fra politiet under demonstrasjon. Forholdet til ytrings - og forsamlingsfriheten (advokat Aurora Lindeland Geelmuyden)
 17. Strafferett. Om e-poster med truende innhold til Slottets postmottak kan sies å «volde fare» for at Kongen påvirkes i sin virksomhet, jf. straffeloven § 115, samt spørsmål om idømmelse av overføring til tvungent psykisk helsevern (advokat John Christian Elden)
 18. Strafferett. Om straffutmåling ved befatning med oksykodon (advokat Asja Cemalovic)
 19. Strafferett. Om straffutmåling ved grov omsorgsunndragelse. Straffeloven § 261 (advokat Svein Kjetil Lode Svendsen)
 20. Strafferett. Om en overtredelse av forbud mot seksuell omgang med dyr er grov. Straffutmåling (advokat Simon Ladderud Stende)
 21. Strafferett. Om straffutmåling for omfattende avgiftsunndragelser etter innførsel av øl, brennevin og sigaretter (advokat Ragnhild Cathrine Torgersen)
Powered by Labrador CMS