Justitiarius Toril Marie Øie.

- Jeg har selvsagt gitt de faste forsvarerne i Høyesterett forhandlingsmulighet

På drøyt tjue år har salærsatsen i Høyesterett økt med 40.000 kroner pr. sak.

Publisert Sist oppdatert

Advokatforeningens salæraksjon, som innebærer at advokatene ikke tar nye straffesaker i Høyesterett, ble tema da landets øverste domstol mandag morgen arrangerte digital pressefrokost.

Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie var blant innlederne.

- Jeg vil understreke at dette er en aksjon fra Advokatforeningen som ikke er rettet mot Høyesterett, men mot politiske myndigheter. Det er også slik at kravene Advokatforeningen fremmer i og for seg ikke er relevante i sakene her. Fordi at det er særlig viktig å sikre at de beste advokatene finner grunn til å ta saker for Høyesterett så gjelder det egne salærsatser for Høyesterett. Jeg har selvsagt også gitt de faste forsvarerne i Høyesterett forhandlingsmulighet, sa Øie.

Får 55.000 pr. sak

Hun viste også til at Advokatforeningen har laget en egen dispensasjonsordning, og ba foreningen være sitt ansvar bevisst i saker der det er en uforholdsmessig belastning for klientene å måtte vente på at sakene behandles.

John Christian Elden har vært forsvarer i Høyesterett i over tjue år.

- Uten at vi er part i konflikten eller mener noe om kravene, håper vi selvsagt at vi snart ser slutten på denne konflikten, sa Øie.

Advokat John Christian Elden er en av to faste forsvarere i Høyesterett, og sier til Advokatbladet at advokatene oppfatter det som at Høyesterett støtter salær- og forhandlingskravene for tingretten og lagmannsretten, men uten at de kan si det direkte.

Elden bekrefter at forsvarerne i Høyesterett har en egen fast stykkprissalær på 55.000 kroner pr. sak.

- Har vært lydhøre

Dersom saken tar vesentlig mer tid enn en normal sak, kan det ifølge Elden kreves skjønnsmessig betaling etter den offentlige salærsats.

– Så også i de sakene har satsen direkte betydning. Vi har forhandlingsmøte med Høyesterett på jevnlig basis, og de har vært lydhøre for krav om salærøkning ut fra at de selvsagt forlanger full kvalitet, bekrefter Elden.

Han opplyser at da han startet som forsvarer i Høyesterett rundt årtusenskiftet var salæret på rundt 15.000 kroner pr. sak. Dette tilsvarer en økning av salærsatsen på hele 266,7 prosent. Prisstigningen i perioden har ifølge priskalkulatoren til Norges Bank vært på 53,9 prosent.

Høyesteretts årsmelding kan leses her.

- Stykkprisforskriften gjelder ikke

Foruten Elden er Øystein Storrvik fast forsvarer i Høyesterett. Advokat Arild Dyngeland var fast forsvarer frem til årsskiftet.

- Det som er forskjellen for Høyesterett er at stykkprisforskriften ikke gjelder. Det er avtalt en annen fastpris for ankesak i Høyesterett. Som utgangspunkt gjelder denne om man er der en eller flere dager. Denne standardsatsen forhandles uavhengig av stykkprisforskriften, bekrefter Arild Dyngeland, som er partner ved Schjødts Bergenskontor.

Den offentlige salærsatsen er relevant også for straffesaker i Høyesterett, ettersom den vil gjelde der saken er såpass omfattende at advokaten får betalt etter medgått tid, opplyser han.

- Den vil også inngå i vurderingen av om avviket fra normert vederlag er så vidt stort at det er grunnlag for vederlag utover den faste satsen, sier Dyngeland.

Powered by Labrador CMS