Nesten 2800 advokatvirksomheter er «live» på Advokatguiden.no, ifølge advokat og gründer Erling Løken Andersen.
Nesten 2800 advokatvirksomheter er «live» på Advokatguiden.no, ifølge advokat og gründer Erling Løken Andersen.

Alle advokater med tre eller flere disiplinærfellelser mot seg, skal nå bli navngitt på nett

- Innenfor regelverket, sier Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith.

Publisert Sist oppdatert

Omtrent samtidig med at koronapandemien traff Norge, lanserte aksjeselskapet Advokatguiden AS, med advokat Erling Løken Andersen i spissen, nettstedet Advokatguiden.no.

Her er drøye 9700 av landets advokater oppført med informasjon om navn, arbeidssted, pris og kompetanseområder, samt bilde om de ønsker. I tillegg kan klienter rangere og anmelde hver enkelt advokat.

Nå skal guiden få en ny funksjon, forteller gründer Løken Andersen.

– Basert på data hentet fra Advokatforeningen, skal vi opplyse om alle advokater som har tre eller flere disiplinærfellelser mot seg de siste fem årene, sier han til Advokatbladet.

– Etter min mening har disiplinærmyndighetene hatt en begrenset oppdragende effekt på advokatstanden ved at reaksjonene ikke har noen umiddelbar effekt på advokatenes virke. Systemet har ikke mye mening ved seg slik det er i dag, med mindre noen blir innberettet til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, mener Løken Andersen.

Årsak, reaksjon og innsyn

Når man søker opp en advokat på Advokatguiden.no i dag, kommer man inn på en åpen profil med informasjon om vedkommende. Hvor mange opplysninger som er tilgjengelig, avhenger av om advokaten det gjelder har tatt eierskap over profilen.

Det er nettopp her, inne på profilen, at guiden innen få uker også skal fortelle om vedkommende er en gjenganger i disiplinærsystemet.

– Dersom advokaten har tre eller flere fellelser mot seg, vil dette stå på profilen. Trykker brukeren seg videre, vil den komme til en tabell som viser hva advokaten er felt for, samt hvilke reaksjoner vedkommende er ilagt; kritikk, irettesettelse, advarsel eller nedsatt salær, redegjør Løken Andersen.

– I tillegg vil man også få informasjon om hva en disiplinærfellelse er, så vel som informasjon om hvor man kan be om innsyn i avgjørelsene.

- Vil riste advokatbransjen litt

Målet er ikke å henge ut advokater, men å øke transparensen i bransjen, ifølge advokat-gründeren.

I skrivende stund arbeider utviklingsselskapet Omega Media med design og utforming av den nye funksjonen som skal være oppe å stå så snart nødvendig informasjon foreligger fra Advokatforeningen.

– Ved å tilgjengeliggjøre disse avgjørelsene i større skala kan det føre til økt bevissthet rundt advokatenes viktige samfunnsrolle, samtidig som det kan skape mer åpenhet. Dette vil jo riste advokatbransjen litt – og være en kraftig advarsel om advokatene det gjelder, mener Løken Andersen.

Ønsker man innsyn i en disiplinæravgjørelse, må man søke om dette til Advokatforeningen. Her generalsekretær Merete Smith.
Ønsker man innsyn i en disiplinæravgjørelse, må man søke om dette til Advokatforeningen. Her generalsekretær Merete Smith.

- Innenfor regelverket

Disiplinæravgjørelser er offentlig tilgjengelig informasjon for alle som ønsker det, understreker Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith.

– Det Advokatguiden.no har informert oss om at de skal gjøre, er å publisere opplysninger om advokater med tre eller flere fellende disiplinæravgjørelser de siste fem årene. Det er innenfor regelverket. Heldigvis gjelder ikke dette mange advokater, de aller fleste er skikkelige og opptrer i overenstemmelse med regler for god advokatskikk, sier hun.

– Advokatforeningen er opptatt av at det skal være enkelt for folk å finne frem til riktig advokat. Derfor har vi også brukt mange ressurser på å utvikle nettsiden advokathjelperdeg.no, hvor vi synliggjør advokatenes kompetanse og områdene de er spesialister på.

Forslag til advokatlov: Anbefaler offentlig, søkbart register

I forslaget til advokatlov, anbefaler også Advokatlovutvalget at disiplinærfelte advokater synliggjøres på nett.

Utvalget foreslår å innføre et søkbart, offentlig register over advokater som er felt for brudd på Regler for god advokatskikk. I tillegg anbefaler det å innføre et gebyr på om lag 930.000 kroner for de alvorligste overtrampene.

Høyesterettsdommer Bergljot Webster ledet Advokatlovutvalget, som la frem sitt forslag til advokatlov, NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet, i 2015.
Høyesterettsdommer Bergljot Webster ledet Advokatlovutvalget, som la frem sitt forslag til advokatlov, NOU 2015:3 Advokaten i samfunnet, i 2015.

– Slik systemet fungerer i dag, er det for vanskelig for publikum å finne ut om en advokat er felt i disiplinærsystemet eller ikke, sa utvalgsleder Bergljot Webster da Advokatbladet skrev om anbefalingen.

Advokatlovutvalget foreslår at registeret skal inneholde navn på advokaten og advokatvirksomheten, eventuelt opphør av virksomheten og hjemmel for bortfall, tilbakekall eller suspensjon av bevilling, samt dato for når advokaten fikk bevilling. I tillegg er det ønskelig at ilagte disiplinærreaksjoner skal fremkomme.

«Utvalget mener det er viktig at det gis allmenn tilgang til informasjon om hvorvidt en advokat er ilagt disiplinærreaksjoner. Selv om det er mange andre forhold som kan ha betydning for hvorvidt en advokat er dyktig, kan slik informasjon utvilsomt være til en viss hjelp for den som skal velge advokat. Utvalget mener dette hensynet veier tyngre enn belastningen offentliggjøringen medfører for den enkelte advokat. At disiplinæravgjørelser registreres og gjøres tilgjengelig, kan dessuten virke preventivt for advokatens opptreden», heter det i utvalgets lovforslag.

Av hensyn til advokaten, foreslår utvalget samtidig at opplysningene om disiplinærfellelser slettes etter tre år, ifølge Webster.

Powered by Labrador CMS