Erling Løken Andersen (38) sier ambisjonen er å lansere Advokatguiden.no i løpet av mars.

På nytt nettsted kan tidligere klienter rangere og skrive anmeldelser av advokater

– Jeg forventer vel å bli saksøkt, sier advokat og gründer av Advokatguiden.no Erling Løken Andersen.

Publisert Sist oppdatert

På nettstedet som har fått navnet Advokatguiden.no, vil alle landets advokater være oppført med informasjon om navn, arbeidssted, pris og kompetanseområder, og bilde om de ønsker.

– I tillegg vil klienter kunne rangere og anmelde hver enkelt advokat. Målet er å gjøre det enklere for forbrukerne å skaffe seg oversikt over bransjen og å sammenlikne advokatene, sier Erling Løken Andersen, advokat og innehaver av Omega Media, et norsk IT-utviklingsselskap som har utviklet Advokatguiden.

Med henvisning til EUs Open Data Directive, ba Andersen i november i fjor Tilsynsrådet for advokatvirksomhet om en komplett oversikt over alle advokater og rettshjelpere. Bare noen dager senere sa Tilsynsrådet ja til henvendelsen.

Forbrukerne kan filtrere søkene sine for å finne fram til advokaten de trenger.

Ukjent terreng

Ifølge Andersen har ikke advokatbransjen evnet å fornye måten klienter rekrutteres på.

– Advokatbransjen er et vanskelig terreng å utforske hvis man trenger en advokat, og de som står utenfor advokatverdenen har ikke noe forhold til det interne hierarkiet, hvor det finnes noen som er i toppen, et mellomsjikt og de som retter seg mer generelt mot privatmarkedet og mindre klienter, sier Andersen til Advokatbladet.

En ny og bedre måte å finne advokat på er en nødvendighet, mener han.

– Gjennom advokatenes egne firmasider er det umulig å få oversikt, og alle fremstår som like gode. Få snakker om pris eller tidligere oppdrag. Advokatguiden ønsker å lage en enklere måte å sammenlikne advokater på – litt på samme måte som når man søker etter hotell.

– Med ekte rangeringer og anmeldelser. Det er det viktigste av alt, sier Andersen.

Anmeldelser

På Advokatguiden.no vil det finnes basisprofiler på alle advokater med informasjon hentet fra Tilsynsrådet. Advokatene skal selv kunne gå inn for å ta aktivt eierskap over egen profil, forteller Andersen.

– Advokaten vil selv kunne administrere anmeldelser, definere egne kompetanseområder, fortelle om priser, laste opp bilde og selv bestemme hvilken informasjon som ligger der.

Klientene vil kunne søke seg frem basert på filtre som fagfelt, geografi, priser og klient-anmeldelser.

– De vil kunne finne frem til akkurat den advokaten de trenger, og etterpå rangere advokaten basert på kompetanse, kommunikasjon og relasjon til tidsfrister. Før en anmeldelse blir publisert, må advokaten selv bekrefte at vedkommende som har skrevet den faktisk er en tidligere klient, sier Andersen.

– Jeg er opptatt av å ivareta seriøsiteten, og det er mange måter å gjøre dette på. På Eiendomsmeglerguiden.no må meglerne selv invitere kundene til å legge inn anmeldelser. Det mener jeg er uheldig. På Legelisten.no kan hvem som helst kommentere anonymt. Det vil vi heller ikke.

Andersen forteller at dem som ønsker å anmelde og rangere en advokat, først må registrere seg med fullt navn. Før en anmeldelse blir publisert, må advokaten bekrefte at personen virkelig har vært hans eller hennes klient.

Målet med guiden er å gjøre det enklere for forbrukerne å skaffe seg oversikt over bransjen og å sammenlikne advokatene.

– Svarer advokaten ja, vil anmeldelsen bli postet på siden. Advokaten får ikke lese anmeldelsen før den er publisert, og vil ikke kunne redigere den. Alle anmeldelser vil likevel være anonymiserte, og det er kun advokaten som vil vite hvem anmelderen er. Anmeldelsene vil bli overvåket av moderatorer som sletter sensitiv og taushetsbelagt informasjon, sier gründeren.

«Advokatenes taushetsplikt vil således være i behold. Nettsiden vil etterleve alle personvernhensyn i henhold til GDPR», skriver Andersen i sin henvendelse til Tilsynsrådet.

– Dette er nytt terreng, og jeg ønsker å finne en form som fungerer for alle. Kanskje må vi endre systemet etter hvert. Målet er å lage en tjeneste som oppleves troverdig, er seriøs og som gir forbrukeren god informasjon om advokatene.

Forventer søksmål

Selv er Andersen opprinnelig IT-gründer, og skapte nettsamfunnet Biip.no i 2005. Tre år senere ble det solgt til Egmont og TV 2 for 76 millioner kroner. I kjølvannet av salget fikk han en skattesmell på fem millioner kroner.

– Jeg fikk bistand fra et advokatfirma som ville ha 130.000 kroner for å skrive et brev. Det synes jeg var altfor dyrt, forteller Andersen.

Derfor startet han likegodt på jussen, fullførte på halvert tid, kjørte skattesaken selv, og vant. Nå er han advokat og jobber i advokatfirmaet Berngaard i Oslo. Advokatguiden.no har han skapt på fritiden ved siden av advokatvirksomheten.

– Jeg er ganske sikker på at mange advokater kommer til å reagere negativt på å bli rangert. Det ser vi i forbindelse med nettstedet Legelisten.no, hvor det har kommet flere søksmål om listens rettigheter til å publisere anmeldelser, altså avveiningen mellom ytringsfrihet og personvern. Den type diskusjoner forventer jeg her også.

På den andre siden vil forbrukerne oppleve dette som udelt positivt, spår Andersen.

– Men jeg tror det kommer til å bli en del oppstyr, og jeg må nesten regne med å bli saksøkt. Da hjelper det å være advokat selv, sier han.

Søker medeiere

Foreløpig har utviklingen av advokatguiden kostet rundt én million kroner, som Andersen forteller er hentet fra egen lomme. Nå håper han å få inn noen advokatfirmaer på eiersiden.

– Dette er et kapitalintensivt prosjekt som vil kreve mye utvikling.

Ambisjonen er å kunne rulle ut en tilsvarende tjeneste i flere land etter hvert.

– Med advokatguiden vil vi revolusjonere advokatbransjen. I dag er klientrekruttering i stor grad preget av tilfeldigheter og forbrukeren har få muligheter til faktisk å bli kjent med markedet. Hovedformålet er å fjerne tilfeldighetene og utarbeide lister over de beste advokatene innen de ulike fagfeltene.

Andersen mener internasjonale rangeringer av advokater er for selektive, og at det er svært vanskelig å hevde seg med mindre man jobber i et av de aller største advokatfirmaene.

– Vi vil demokratisere advokatseleksjonen. Disrupsjonen som har vært i bransjen handler så langt om verktøy, teknologi og digitalisering, men det utgjør ikke en stor forandring. Disrupsjon går dypere enn det. Seleksjon og likestilling av advokater innenfor en bransje – det er de verdiene vi tror på, sier Andersen.

Tilsynsrådet har ingen planer om å gjøre ytterligere informasjon om advokater, slik som hvem som tidligere har mistet bevillingen eller er ilagt reaksjoner etter tilsyn, offentlig tilgjengelig gjennom tilsynets register, forteller assisterende direktør Dag Eriksen.

Kan ikke nekte innsyn

Offentleglova gir ikke grunnlag for å nekte Advokatguiden.no innsyn i Tilsynsrådets register over landets praktiserende advokater og rettshjelpere. Dermed ble innsynsbegjæringen innvilget, sier Dag Eriksen, assisterende direktør i Tilsynsrådet.

- Var det en vanskelig avveining å gi Advokatguiden.no tilgang til advokatbasen, i tilfelle hvorfor?

- Når det ikke foreligger hjemmel til å nekte innsyn etter offentleglova, må vi på forespørsel utlevere opplysninger fra vårt register. Vi har også vært i kontakt med Datatilsynet for å få bekreftet vår forståelse av regelverket på dette punktet.

- Kan alle, også kommersielle aktører, få tilgang til advokatbasen, eller finnes det noen begrensninger?

- Dersom offentleglova gir innsynsrett, kan ikke Tilsynsrådet legge begrensinger i hvem som skal gis innsyn eller pålegge begrensninger i den videre bruken av opplysningene. Den som får innsyn har ansvar for at opplysningene ivaretas i samsvar med gjeldende regelverk. Vi forutsetter derfor at de som får utlevert opplysninger fra oss, som for eksempel vårt register (navn og foretak) overholder kravene i blant annet GDPR. Dersom mottaker av opplysningene ikke tar dette ansvaret på alvor, kan det føre til reaksjoner fra for eksempel Datatilsynet, svarer Eriksen.

Powered by Labrador CMS