Å være fullmektig i et sterkt, faglig miljø er helt avgjørende for karrieren videre, mener advokat Ingvild Vartdal i Ålesund. Selv er hun styreleder og styremedlem i flere bedrifter på Sunnmøre.
Å være fullmektig i et sterkt, faglig miljø er helt avgjørende for karrieren videre, mener advokat Ingvild Vartdal i Ålesund. Selv er hun styreleder og styremedlem i flere bedrifter på Sunnmøre.

- Fullmektiger må tørre å spørre

Glittertind-partner Nils Henrik Pettersson anbefaler fullmektiger å ta seg jobb i advokatfirmaer utenfor Oslo av høy kvalitet. Gründer Ingvild Vartdal i Ålesund driver et slikt firma. Hun legger vekt på at fullmektigene skal få kommersiell forståelse.

Publisert Sist oppdatert

- Advokatfullmektigene må få vite at de er flinke nok, slik at de føler seg trygge. Samtidig må de utfordres til å våge å gjøre det som er skummelt, sier Ingvild Vartdal.

Hun er grunnlegger av advokatfirmaet Adviso i Ålesund, et forretningsjuridisk firma med syv advokater og tre advokatfullmektiger. Firmaet er byens største lokale forretningsjuridiske advokatfirma.

- Jeg råder fullmektigene til å være nysgjerrig på klientene, og til å forstå virksomhetene de skal rådgi. Det er forskjell på en møbelfabrikk og et fiskeoppdrettsselskap. Du må kunne supplere jussen med kommersiell forståelse.

Selv var hun på slutten av nittitallet fullmektig i KPMG Law i Oslo, og hadde den kjente forretningsadvokaten John Killengreen (1946 – 2009) som hovedprinsipal.

Formet av prinsipalen

Hun har i hele sin karriere fremhevet hans rolle i å forme henne som advokat, forteller hun.

– Tryggheten og velkomsten han ga meg til advokatyrket var helt avgjørende for at jeg ble i yrket. Han var veldig tydelig på hva forutsetningene var, og sa ærlig fra om at det kom til å bli mye hardt arbeid, men sa samtidig at alle som arbeidet der, ble ansett for å være godt kvalifiserte og flinke nok. Dette måtte vi ha med oss i hverdagen. Vi var valgt av en grunn! Dette fikk meg til å senke skuldrene, og utover det å levere godt arbeid, følte jeg at jeg slapp å vise meg frem hele tiden.

Sendt til Bratislava

Hun fikk raskt ansvar som fullmektig.

– Under intervjuet hadde Killengreen spurt meg om hva jeg tenkte om å skulle jobbe halvparten av tiden på engelsk. Det skremte livet av meg, og det sa jeg fra om. Etter at jeg hadde jobbet der i halvannen uke, kom han inn på kontoret og sa at han hadde en plan om hvordan jeg skulle bli trygg på engelsken.

Vartdal ble sendt til Bratislava i seks uker for å observere et kurs KPMG holdt der for nyansatte fra Øst-Europa som skulle lære å jobbe som forretningsrådgivere.

– Jeg ble kastet rett ut i det, og da jeg kom hjem, fikk jeg hovedansvar for et omfattende internasjonalt anbudsprosjekt, og fikk da et stort nettverk, både internt og internasjonalt i KPMG, og måtte jobbe selvstendig på engelsk.

For å gjøre en lang historie kort: Vartdal, som opprinnelig er fra Vartdal i Møre og Romsdal, flyttet til Ålesund i 1999 og etablerte et lokalkontor av KPMG Law i byen, begynte så i Schjødt, og startet deretter opp sitt eget firma Adviso i 2012.

Må tørre å spørre

Å skape trygghet og samtidig utfordre er verdier hun har forsøkt å overføre til sin egen prinsipal-rolle.

– Som prinsipal fokuserer jeg på advokatrollen, og gjøre fullmektigen trygg på at han eller hun kan rådgi på en måte som tilfredsstiller kunden. Rådene som gis, må være tilstrekkelig underbygget, så klienten forstår nyansene. Og fullmektigens personlighet må brukes til å kommunisere det juridiske, så han eller hun utvikler seg fra å være jurist til å bli advokat.

Rådene skal absorberes av ikke-jurister, og selv om en juridisk problemstilling kan ligne på en annen, så må fullmektigen lære å sette den inn i klientens kontekst, forklarer hun.

Fullmektigene må våge å stille spørsmål og veiledningen må ufarliggjøres, mener hun.

– Å gi dem troen på seg selv er viktig. Som jeg har lært selv, så sier jeg til våre folk at alle dere som er her, er veldig gode, og vi ønsker å ha dere med videre. Så slipper de å gå å lure på det faglige.

Vokst opp i familieeid bedrift

Vartdal fikk selv kommersiell forståelse inn med morsmelka. Hun er nærmest vokst opp i hjørnesteinsbedriften Vartdal Plast, som ble startet av hennes bestefar og overtatt av hennes far, og som nå drives av hennes to brødre, og der hun selv er styreleder.

Den familieeide bedriften har nå flere hel- og deleide fabrikker rundt om i Norge, og nærmere to hundre ansatte.

– Jeg vokste opp med veldig stor respekt for forretningsdrift og forståelse for nyansene som er i hverdagen hos klientene. Dette ønsker jeg å formidle til fullmektigene.

Powered by Labrador CMS