ADVOKATFULLMEKTIGER

Wahid Shah har i høst begynt på bachelorstudier i informatikk, økonomi og ledelse ved siden av sin jobb som advokat hos Utdanningsforbundet.
Wahid Shah har i høst begynt på bachelorstudier i informatikk, økonomi og ledelse ved siden av sin jobb som advokat hos Utdanningsforbundet.

– Den beste måten å utvikle seg på, er å ta sats

Å være advokatfullmektig er mer utfordrende enn mange er forberedt på, mener den ferske advokaten Wahid Shah. Han vil gjerne dele tips og råd til andre som skal ta fatt på fullmektigperioden.

Publisert Sist oppdatert

De fleste advokater er enige om at man lærer lite om advokatrollen, på studiet.

– Overgangen fra jusstudiet til å bli advokatfullmektig, er stor. Det er et stort press på å levere gode resultater, fakturere og håndtere stress, sier Wahid Shah.

En undersøkelse gjort av Yngre forsvarere fra 2021 viser at kun 41 prosent oppga at de fikk tilstrekkelig og forsvarlig oppfølging og veiledning fra sine prinsipaler.

– Utfordrende

Shah var advokatfullmektig i Sjødin, Meling & Co, der han jobbet blant annet med utlendingsrett, strafferett og arbeidsrett, og saker knyttet til rasisme og diskriminering. Han presiserer at hans uttalelser ikke er rettet mot hans tidligere arbeidsgiver, og at han snakker på generelt grunnlag.

– Jeg har erfart at mange fullmektiger er frustrerte over manglende tilstedeværelse fra prinsipaler, men det er lite åpen debatt om dette. Jeg synes temaet fortjener oppmerksomhet, sier Shah.

Han har nå startet i ny jobb som advokat i Utdanningsforbundet etter å ha nylig fått advokatbevilgningen, og mener det er viktig å være innforstått med at rollen som advokatfullmektig ikke er en dans på roser.

– Det kan være utfordrende å være ansatt som advokatfullmektig. Men det viktigste er å komme seg ut av komfortsonen og ta utfordringen, sier han.

Shahs 5 råd

1. Utfordre deg selv til å bli komfortabel i ukomfortable situasjoner.

2. Husk at det er lov å gjøre feil, men lær av feilene du gjør.

3. Vær nysgjerrig, og søk etter kunnskap og lærdom fra dine eldre.

4. Ha som mål om å bli bedre for hver dag, slik at du blir en bedre versjon av deg selv.

5. Vær forberedt på at det vil komme utfordrende perioder, men dette vil utvikle deg.

Vær offensiv

Han oppfordrer advokatfullmektiger til å ta utfordringene som kommer på strak arm.

– Å være fullmektig handler om å bli komfortabel i ukomfortable situasjoner. Gå i retten, ta initiativ i møter, og ta den vanskelige samtalen med klienten, selv om du ikke er komfortabel med situasjonen. Den beste måten å utvikle seg på, er å ta sats.

Å ha en innstilling om at man hele tiden skal utvikle seg, er nødvendig. Enten så kan du det, eller så tar du deg tid for å lære deg det, ifølge Shah.

– En avgjørende egenskap er å være nysgjerrig, og hele tiden ha et ønske om utvikling og bli best i det du gjør. Dersom man ønsker å bli bedre, bør man hele tiden strebe etter å lære og tilegne seg kunnskap.

– Det er viktig at både prinsipal og fullmektig har en holdning om at det skal være lov å feile, men at det avgjørende vil være om man lærer av egne feil. Man må være tålmodig i denne prosessen.

Kopierer prinsipalen

Prinsipalens oppgave er å veilede advokatfullmektigen, samt ha ansvaret for å gi forsvarlig opplæring og oppfølging. Shah mener det er lurt å være obs på spesielt én ting når man går i lære hos en prinsipal.

– Prinsipalen blir et forbilde som man ønsker å strekke seg etter. Man får tilbakemeldinger og rettesnorer i henhold til prinsipalens egne meninger, slik at man gjerne streber etter å kopiere deres vaner, både de gode og de dårlige. Derfor bør fullmektigen våge å være kritisk som en del av læringen, og tørre å forme sine egne vaner for å fremme selvstendig utvikling.

Varierende oppfølging

Tilstedeværelse, tilgjengelighet og god oppfølging er de mest sentrale hovedpunktene når Shah beskriver en god prinsipal.

– Prinsipalen bør stille høye krav til fullmektigen, samtidig som det vises forståelse og tålmodighet. Tilstrekkelig oppfølging innebærer at prinsipalen ønsker å utvikle advokatfullmektigen på best mulig måte.

Det er også viktig å huske på at man er en rollemodell i arbeidsforholdet, mener Shah.

Han tror det er veldig ulikt hvor god oppfølging fullmektiger får.

– Jeg tror det er veldig varierende om prinsipaler har tid til å gi fullmektigen tilstrekkelig oppfølging. Flere prinsipaler har liten tid utover sitt eget arbeid, fordi de selv må fakturere og følge opp sine klienter og saker, særlig i saker om fri rettshjelp. I de tilfellene havner fullmektigen fort i andre rekke.

Powered by Labrador CMS