Illustrasjonsfoto/iStock:

Dette må du vite om permittering

Kan man permittere en sykemeldt ansatt? Hva med dem som er i foreldrepermisjon, og kan man ta ut ferie? Advokatforeningen svarer på stort og smått om permittering.

Publisert Sist oppdatert

Sist uke kom resultatene av Advokatforeningens andre kartlegging av koronarestriksjonenes konsekvenser for advokatbransjen. Den viste blant annet at man estimerer et samlet omsetningstap i bransjen på tre milliarder kroner, samt at 22 prosent av landets advokater er permittert eller har fått varsel om permittering.

Men kan man egentlig permittere en ansatt i foreldrepermisjon? Og hva med de som er sykmeldt, har hjemmeskole med barna eller er i karantene - kan disse permitteres?

- Forutsetningen for å kunne permittere er at det foreligger saklig grunn, og advokatvirksomheten må også ha saklige kriterier for utvelgelsen, skriver Advokatforeningen på sine nettsider hvor den nå har samlet en rekke spørsmål og svar nettopp om permittering i advokatbransjen.

- Kan advokatvirksomheten permittere sykmeldte arbeidstakere?

Ja, en arbeidstaker som er sykmeldt kan permitteres, skriver foreningen.

- Dersom den ansatte er syk når permitteringen varsles, eller blir det i løpet av varslingsperioden, løper varslingsfristen under sykemeldingen. Men arbeidsgiver skal ikke betale lønnspliktdager (arbeidsgiverperioden etter permitteringslønnsloven) før arbeidstakeren er friskmeldt.

- Dersom den ansatte er syk når permitteringen varsles, eller blir det i løpet av varslingsperioden, skal arbeidsgiver imidlertid betale sykepenger, jf. ftrl. § 8-18 (4).

Deretter har den ansatte rett til sykepenger fra NAV.

- Om den ansatte blir friskmeldt i løpet av permitteringsperioden, plikter arbeidsgiver å betale lønnspliktdagene. Sykemeldingen innebærer altså at arbeidsgiverperioden utsettes til etter friskmelding.

- Kan advokatvirksomheten permittere ansatte som er i karantene?

- Ja, virksomheter kan permittere ansatte som er i karantene. Men -at en ansatt er i karantene er i seg selv ikke saklig grunn til å permittere den ansatte Myndighetsbestemt karantene vil imidlertid kunne gi grunnlag for sykepenger dersom det hindrer arbeidstaker i å utføre arbeid.

- Kan advokatvirksomheten permittere arbeidstakere som er i foreldrepermisjon?

Så lenge vilkårene for permittering foreligger, samtidig med at det er foretatt en saklig utvelgelse, kan en arbeidstaker i foreldrepermisjon permitteres.

- En arbeidstaker som er i foreldrepermisjon når permittering varsles, mottar foreldrepenger i varslingsperioden (før permittering iverksettes) på 2 eller 14 dager, jf. hovedavtalen mellom NHO og LO § 7-3. Arbeidstakeren vil deretter motta foreldrepenger fra NAV under permitteringen, svarer Advokatforeningen.

- Varer permitteringen lenger enn foreldrepermisjonen, legges arbeidsgiverperioden til etter utløpet av foreldrepermisjonen, med den følge at arbeidsgiver betaler lønn i to dager etter foreldrepermisjonens slutt.

- Dersom advokatvirksomheten etter ansettelsesavtalen skal dekke differansen mellom full lønn og foreldrepenger fra NAV, som er begrenset oppad til 6 G, skal advokatvirksomheten dekke denne differansen i arbeidsgiverperioden - to dager.

- Hva med arbeidstakere i omsorgspermisjon?

- Ja, arbeidstakere i omsorgspermisjon kan permitteres forutsatt at vilkårene for permittering foreligger og det er foretatt en saklig utvelgelse. En ansatt har rett til omsorgspermisjon, med dertil hørende omsorgspenger i varslingsperioden.

- Hva med ferie?

- Ferieloven gjelder, også når arbeidstaker er permittert. Som følge av det, avvikles ferie som normalt i permitteringstiden. Ferie innebærer et avbrudd i permitteringen, og feriedagene teller ikke med som permitteringstid. Ved avvikling av ferie vil arbeidstaker dermed ha rett på feriepenger.

- Det er også slik at ferielovens bestemmelser om fastsettelse av ferie gjelder under permittering.

- Hva skjer med dagpernger i påsken og på helligdager?

- Ved midlertidig forskrift av 20. mars 2020, som trådte i kraft samme dag, er det nå dagpengerettigheter som normalt for høytidene - uten behov for dispensasjonssøknad, opplyser foreningen.

- Skal permitterte arbeidstakere meldes ut av advokatvirksomhetens pensjonsordning?

Ifølge Advokatforeningen avhenger dette av hva som står i virksomhetens pensjonsordning.

- Fremgår det av advokatvirksomhetens pensjonsordning at medlemskapet skal opprettholdes ved permittering, innebærer det at pensjonssparingen settes på pause så lenge de ansatte er permittert med den følge at virksomheten ikke har kostnader til pensjon for de permitterte arbeidstakerne i denne perioden.

Dersom dette ikke fremgår av virksomhetens pensjonsordning eller dersom det er uklart, bør man ta kontakt med pensjonsleverandøren og avklare spørsmålet, anbefaler Advokatforeningen.

- Dette bør gjøres i forkant av at permitteringen iverksettes. Dersom pensjonsordningen er slik at arbeidstakerne ikke opprettholder sitt medlemskap i ordningen i den perioden de er permittert, skal arbeidstakerne meldes ut etter utløpet arbeidsgiverperioden.

- Kan permitterte ansatte arbeide når de er permittert?

Svaret på dette spørsmålet avhenger av hva som fremgår av tariffavtalen, skriver Advokatforeningen.

- En tariffavtale er bare direkte gyldig mellom partene i avtalen. Det er vanlig at bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale, bruker reglene i hovedavtalen mellom NHO og LO.

Her står det at permitterte ansatte kan inntas til kortvarige oppdrag, så sant det ikke varer mer enn seks uker.

- Varer arbeidet mer enn 6 uker, vil videre permittering anses som ny permitteringsperiode. Arbeidsgiver må da gi nytt permitteringsvarsel og det vil løpe nye lønnspliktdager, presiserer foreningen.

- Korte arbeidsperioder i permitteringsperioden går ikke til fradrag i den tiden det kan permitteres. Dersom permitteringen skal vare i 20 uker, og en ansatt jobber i to av ukene, blir ikke permitteringen forlenget til 22 uker.

Men:

- Den ansatte må gi informasjon til NAV via meldekort om antall timer han/hun har arbeidet. Arbeidstakeren mottar ikke dagpenger når han/hun arbeider.

På Advokatforeningens nettsider kan du finne informasjon om alt fra videokonferanseutstyr til oversikt over regjeringens tiltak for advokater og råd til næringsdrivende. Trykk her!

Powered by Labrador CMS