Advokatforeningen har nå gjennomført to undersøkelser for å kartlegge hvordan koronarestriksjonene påvirker advokatbransjen. Jens Johan Hjort, foreningens leder, er bekymret.

Estimerer omsetningstap på tre milliarder kroner i advokatbransjen

Nå er 22 prosent av landets advokater permittert eller har fått varsel om permittering.

Publisert Sist oppdatert

Inntektene i de minste firmaene faller dramatisk, viser en fersk undersøkelse fra Advokatforeningen.

For andre gang på kort tid har Advokatforeningen gjennomført en undersøkelse for å kartlegge korona-konsekvensene for bransjen.

Den første ble foretatt en uke etter at regjeringen iverksatte de strenge korona-tiltakene, og viste blant annet at minst én av fem advokater var permittert eller hadde fått varsel om permittering, og at spesielt de små bedriftene led under omsetningstap.

Tirsdag denne uken, den 31. mars, gjennomførte foreningen en oppfølgingsundersøkelse for å få oversikt over utviklingen og potensielle endringer. Resultatene er alarmerende.

– Det er ingen tvil om at mange av våre medlemmer har det knalltøft nå. Dette gjelder i særlig grad de som jobber i mindre virksomheter og med strafferett, og de som jobber på rettshjelpssatser. Disse har gjennomgående ikke hatt mulighet til å bygge opp en økonomisk buffer til å møte en krise av disse dimensjoner, sier Jens Johan Hjort, leder av Advokatforeningen.

Foreningens hovedstyre drøftet undersøkelsen på et ekstraordinært styremøte i forbindelse med korona-krisen fredag.

Antall advokater som regner med å få betydelig redusert omsetning i år

Type virksomhet: Andel
Strafferettsvirksomheter:71 %
Virksomhet med én advokat:56 %
De 40 forretningsadvokatfirmaene med størst omsetning56 %
Små og mellomstore advokatvirksomheter52 %
Små og mellomstore forretningsadvokatvirksomheter47 %
De 41 - 100 forretningsadvokatfirmaene med størst omsetning38 %

Kilde: Advokatforeningens undersøkelse

22 prosent permittert eller varslet om permittering

 • 60 prosent av enkeltpersonforetakene og virksomheter med én advokat estimerer en «betydelig redusert omsetning», spesielt strafferettsadvokatene rammes hardt - blant annet som følge av avlyste saker i domstolene.
 • Dersom bedriftenes egne anslag slår til, kan advokatbransjen få et samlet omsetningstap på tre milliarder kroner, eller femten prosent, sammenliknet med tidligere år. I 2019 er det totale estimerte markedet på 18,6 milliarder kroner.
 • 8 prosent av de ansatte advokatene er permittert, og 14 prosent har fått beskjed om at de kan bli permittert.
 • 28 prosent av de som driver et AS med bare én advokat vil permittere seg selv.
 • Oppdrag som har utspring i koronaviruset går til virksomheter med flere ansatte.
 • Advokatene som gjennomfører rettsmøter, enten på videokonferanse eller skriftlig, mener i stor grad at dette er akseptabelt. Strafferettsadvokatene mener imidlertid at videokonferanse fungerer dårlig; 43 prosent svarer dette.

Permitteringer over hele linjen

Siden den første undersøkelsen, har permitteringsandelen steget til åtte prosent i snitt. For enkelte typer virksomheter er tallene mye høyere.

Slik er andelen permitterte advokater fordelt på type firma:

 • Små og mellomstore forretningsadvokatfirmaer: 12 prosent
 • Advokater i små og mellomstore allmennadvokatfirmaer: 27 prosent
 • De 41 til 100 forretningsadvokatfirmaene med høyest omsetning: 6 prosent
 • De 40 forretningsadvokatfirmaene med høyest omsetning: 4 prosent.

Andelen strafferettsadvokater som er permittert er trolig også høy, men undersøkelsen kan ikke fastslå dette, da det var for få respondenter i denne kategorien.

Samtidig rapporterer 28 prosent av eiere og partnere i advokatvirksomhetene av de planlegger for en eller flere permitteringer i tiden som kommer.

Sliter med å få nye oppdrag

Advokatforeningens undersøkelser viser at korona-pandemien lammer mange advokaters arbeidshverdag.

Over femti prosent av respondentene ansatt i et firma med kun én advokat svarer at de har fått en eller flere rettssaker enten avlyst eller utsatt.

Mens ti prosent av respondentene svarer at de har fått nye oppdrag som en direktekonsekvens av koronakrisen.

Nesten sytti prosent melder om en «merkbar redusert tilgang til nye oppgaver/oppdrag.»

Av respondentene ansatt i en virksomhet med flere advokater, melder over seksti prosent at de har fått en eller flere rettssaker enten avlyst eller utsatt.

Drøye tretti prosent har fått nye oppdrag som en direktekonsekvens av koronakrisen, mens om lag 65 prosent svarer at de har en «merkbar redusert tilgang til nye oppgaver/oppdrag.»

Nye oppdrag som er innkommet som følge av korona-tiltakene er knyttet til arbeidsrettslige spørsmål (permittering, sykemelding), selskapsrett (avholdelse av årsmøter med videre), force majeure, insolvens og restrukturering, konkurser og kontraktsrett.

«Resultatene tyder på at disse nye oppgavene i høy grad tilfaller større advokatvirksomheter», heter det i undersøkelsen.

TIPS OSS! Hvordan rammes ditt firma av korona-tiltakene? Ta kontakt her!

Forventer omsetningstap på 15 prosent

Femti prosent av partnerne og eiere i firmaer med mer enn én ansatt svarer at de forventer en inntektsreduksjon. Det samme gjør også 57 prosent av virksomhetene med bare én advokat.

Med utgangspunkt i bedriftenes omsetning fra de siste årene, estimerer Advokatforeningen et omsetningstap på rundt tre milliarder kroner. Det tilsvarer 15 prosent av bransjens samlede omsetning sammenliknet med i fjor.

Foretrekker fysiske møter

Flere av de 1356 advokatene og fullmektigene som svarte på undersøkelsen, svarte at de har gjennomført et eller flere rettsmøter etter at koronarestriksjonene ble innført, både ved fysisk oppmøte i retten, ved skriftlig behandling og ved bruk av video.

Over 80 prosent svarte at skriftlig behandling fungerte «akseptabelt». Nesten like høy andel mente også at bruk av video fungerte tilfredsstillende.

Rundt 95 prosent av respondentene mener det fremdeles er best med oppmøte i retten til tross for innførte korona-tiltak.

Advokatforeningens hovedstyre holdt ekstraordinært møte om undersøkelsen fredag. Øverst til v. Jens Johan Hjort, Jon Wessel-Aas, Susanne Munch Thore og Hallvard Østgård.

Etterspør flere tiltak fra regjeringen

Advokater er usikre på hvordan regjeringens tiltak vil være til hjelp for deres virksomhet, viser undersøkelsen. En stor andel svarer at de ikke kan svare på dette spørsmålet på nåværende tidspunkt.

Blant strafferettsadvokater og virksomheter med én advokat, svarer nesten på 50 prosent at regjeringens tiltak i liten eller ingen grad har vært til hjelp.

Advokatene etterspør disse tiltakene for å avhjelpe den vanskelige situasjonen:

 • Det må gis utsatte frister for levering av årsregnskap og melding til Tilsynsrådet. Regnskapsfører har en del permitteringer.
 • Mange peker på kompensasjon for utsatte rettsmøter som et nødvendig virkemiddel, spesielt for dem som primært har straffesaker.
 • Frafall av kostnader som er skjøvet fremover i tid (MVA/forskuddsskatt) – sett i relasjon til faktisk inntektstap.
 • Mange peker på at sivile saker kan gjennomføres elektronisk.
Powered by Labrador CMS