76 prosent av landets forsvarsadvokater rapporterer om store inntektstap. Forsvarergruppens leder Marius Dietrichson skulle gjerne sett at tredagers-regelen ble lempet på.

Én av fem advokater er permittert eller har fått varsel om permittering

En fersk undersøkelse viser at korona-tiltakene har fått svært dramatiske følger for mange advokater. Særlig små firmaer melder om stort fall i omsetningen.

Publisert Sist oppdatert

Domstolenes utsettelser rammer bredt

Type stilling Andel som rammes av utsatte rettssaker
Partner eller eier i advokatfirma53 prosent
Jobber alene56 prosent
Ansatt eller fullmektig internadvokat9 prosent
Ansatt eller fullmektig i advokatfirma47 prosent

Kilde: Advokatforeningen

Tjue prosent av landets advokater er enten blitt permittert, eller har fått beskjed om at de snart kan bli permittert som følge av korona-situasjonen, viser en undersøkelse som ble gjennomført i forrige uke av Kantar på oppdrag for Advokatforeningen.

Tallene er dyster lesning:

  • 5 prosent av de 823 ansatte advokatene og advokatfullmektigene som har svart på undersøkelsen er allerede permittert.
  • 15 prosent har fått beskjed om at de kan bli permittert i løpet av den nærmeste fremtid.
  • 21 prosent av eierne og partnerne, altså i overkant av en femtedel, melder at de allerede har permittert en eller flere medarbeidere. Disse svarene er basert på svar fra 296 respondenter.
  • 62 prosent av enkeltmannsforetakene melder om betydelig redusert omsetning.

Forventer store tap

Type stilling Andel som regner med betydelig redusert omsetning
Partner eller eier i advokatfirma54 prosent
Jobber alene62 prosent
Ansatt advokat eller fullmektig i advokatfirma56 prosent

Kilde: Advokatforeningen

Totalt svarte 1650 av foreningens medlemmer på undersøkelsen.

De små blør mest

Ifølge undersøkelsen er det advokater i de minste firmaene og i virksomheter med bare én advokat som sliter mest.

Advokatene melder om at avlyste saker i domstolene har omfattende konsekvenser for mange, spesielt for strafferettsadvokatene.

- Dette stemmer med signalene jeg mottar. Situasjonen er svært dramatisk for våre medlemmer, som nå står overfor en brå inntektstans, sier Marius Dietrichson, leder av Advokatforeningens forsvarergruppe.

Vil endre tredagers-regelen

I likhet med flere av respondentene, mener han advokater som har mistet saker langt frem i tid, burde ha blitt kompensert for disse. I dag blir man kun kompensert for avlyste rettsmøter som er planlagt tre dager eller kortere frem i tid.

- Når rettsmøter faller bort skulle jeg gjerne sett at de hadde lempet på tredagers-regelen, sier Dietrichson.

Han mener straffesaker i retten bør kunne gjennomføres på video.

- Man må bruke moderne teknologi for å prøve å gjennomføre sakene. Det er ikke ideelt, men det er bedre enn at alt stopper opp. Slik det er nå kan det åpenbart ikke fortsette i lengden, mener Dietrichson.

Over syv av ti forsvarsadvokater taper stort

Også Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith ser med bekymring på situasjonen.

- De advokatgruppene som er rammet hardest så langt, er forsvarsadvokater, advokater i små og mellomstore virksomheter, og advokater som jobber alene. Basert på erfaringene fra koronakrisen så langt, forventer 76 prosent av forsvarsadvokatene at inntektene vil falle, og at fallet vil bli på hele femti prosent, sier Smith.

- I små og mellomstore virksomheter forventer 66 prosent at inntektene vil falle, og også her tror de at inntektene vil halveres. 61 prosent av alle advokater som jobber alene, forventer at inntektene vil falle, og da med 42 prosent, sier Smith.

Samler innspill

Hun konstaterer at både verden og Norge er i en svært dramatisk situasjon, og at det for mange advokater er krevende.

- At en av fem advokater allerede er permittert eller har fått varsel om permittering - etter bare en uke med strenge koronatiltak - viser at vi har en situasjon der mange advokater har hatt et dramatisk fall i inntektene, uten at de ser noen løsning i nær fremtid, sier Smith.

Hun understreker at Advokatforeningen forsøker å bistå medlemmene så godt de kan i denne vanskelige tiden.

- Dette handler om å gi god informasjon om tiltak fra regjeringen, men også gode råd i denne situasjonen. Det gjør vi både på telefon, og på våre nettsider. Så jobber vi selvsagt med å rådgi medlemmer, ikke minst advokater som jobber alene, i hvordan arbeidet kan utføres digitalt på en måte som ivaretar kravene til IKT-sikkerhet som gjelder for advokatvirksomhet. Vårt arbeid med å samle innspill om hvordan advokatene kan klare seg gjennom denne perioden, og overbringe dette til myndighetene, er også viktig, sier Smith.

Full stans

I undersøkelsen ble advokatene bedt om å peke på tiltak de savnet fra myndighetene. Flere melder om en markant nedgang i saksmengden.

«Vi er et kontor (...) med veldig god tilgang på saker. Nå er det full stopp på nye oppdrag, bortsett fra noen saker pga viruset. Dette fyller ikke tomrommet som oppstår som følge av stansen i andre saker. Siste uke - nærmest uten nye oppdrag. Fortsetter dette er det full stans om få uker », skriver et av medlemmene.

Andre peker på at sivile saker bør kunne gjennomføres på video.

Dette foreslår advokatene

I undersøkelsen ble Advokatforeningens medlemmer spurt om de savner tiltak fra regjeringen og myndighetene for å hjelpe advokatbransjen. For virksomhetenes del pekes det blant annet på:

· Det må gis utsatt frister for levering av årsregnskap og melding til Tilsynsrådet.

· Mange peker på kompensasjon for utsatte rettsmøter som et nødvendig virkemiddel for de som primært har straffesaker.

· Frafall av kostnader som er skjøvet fremover i tid som MVA og forskuddsskatt bør settes i relasjon til faktisk inntektstap.

· Mange peker på at sivile saker bør kunne gjennomføres elektronisk.

«Man må finne løsninger slik at domstolene kan komme tilbake i full drift. Mange saker egner seg bedre for fjernmøte enn man skulle tro. Her må Domstoladministrasjonen være proaktive og kreative, i tett samarbeid med dommere og advokater».

Kritisk til nedstengte domstoler

- Vi ser av undersøkelsen at mange advokater er opptatt av at domstolene ikke skal stenge all virksomhet, men i størst mulig grad fortsette ved bruk av digitale hjelpemidler og mer skriftlighet. Dette er jeg enig i. Saker som blir utsatt eller omberammet nå, vil det ikke være kurant å ta opp igjen umiddelbart etter at samfunnet vender tilbake til normalen, fordi det da er andre saker som satt opp i berammingslistene, sier Merete Smith.

- Rammer ferske fullmektiger

Noen peker på at advokatfullmektiger som er nye i jobben, er ekstra sårbare i en permittering, og vil få langt mindre utbetalt.

«Advokatfullmektiger uten full inntekt alle siste 12 mnd blir rammet ekstra hardt ved permittering», skriver en av respondentene.

«Begynte som fullmektig i januar, har en god lønn der, men om jeg blir permittert vil mitt dagpengegrunnlag være vesentlig lavere enn da jeg var student i fjor», påpeker en annen.

Heller ikke de store forretningsadvokatfirmaene er skjermet for korona-konsekvenser. Advokatfirmaet BAHR vurderer ifølge Finansavisen permitteringer, og å tilbakeholde opptjent overskudd.

– Det stemmer at vi vurderer ulike tiltak. Det er helt nødvendig dersom man skal forvalte virksomheten forsvarlig i en situasjon som den foreliggende, sier managing partner Thomas K. Svensen til FA (krever innlogging)

TIPS OSS! Hvordan takler ditt firma korona-tiltakene? Har du et spørsmål du mener vi bør stille til myndighetene? Ta kontakt her!

Powered by Labrador CMS