Advokatforeningens folk jobber som mange andre hjemmefra. Fra v. Merete Smith, advokat Margrethe Willoch og politisk rådgiver Martin Kaasgaard Nielsen.
Advokatforeningens folk jobber som mange andre hjemmefra. Fra v. Merete Smith, advokat Margrethe Willoch og politisk rådgiver Martin Kaasgaard Nielsen.

Tilbyr gratis arbeidsrettslig bistand til medlemmer

Advokatforeningen opplever stor pågang fra medlemmer nå, og har nettopp sendt ut en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan advokater rammes av korona-krisen.

Publisert Sist oppdatert

Fra nyttår har medlemmer av Advokatforeningen hatt tilbud om inntil én times gratis juridisk rådgivning hos eksterne advokater.

Det er advokatene Anniken Astrup i Føyen Torkildsen i Oslo og Thomas Benson i Angell advokatfirma i Bodø som har fått oppdraget med å tilby rådgivning i arbeidsrettslige spørsmål knyttet til medlemmers arbeidsforhold.

- Vi besluttet å tilby arbeidsrettslig rådgivning etter ønske fra medlemmene, forteller Hege Moljord.
- Vi besluttet å tilby arbeidsrettslig rådgivning etter ønske fra medlemmene, forteller Hege Moljord.

- Advokatforeningens egne jurister vil fortsette å tilby rådgivning til medlemmer om drift og organisering av advokatvirksomhet, mens det eksterne tilbudet er ment å dekke de rent arbeidsrettslige spørsmålene, sier Hege Moljord, advokatfullmektig i Advokatforeningen, og ansvarlig for medlemstilbudet.

Tilbudet gjelder både rådgivning til medlemmer som er ansatte advokater, og medlemmer som er arbeidsgivere. For sistnevnte må spørsmålet dreie seg om eget arbeidsforhold, eller rettigheter og plikter som arbeidsgiver.

Les mer om tilbudet om arbeidsrettslig rådgivning på Advokatforeningens nettsider.

Informasjonsstrøm

Mange medlemmer har tatt kontakt med foreningen den siste uken.

– Vi får svært mange ulike henvendelser, og veileder så godt vi kan, forteller generalsekretær Merete Smith.

Advokater spør om alt fra anbefalinger om videokonferanseutstyr som ivaretar fortrolighetsplikten til permitteringsregler og frister i sivile saker.

Foreningen har de siste dagene produsert en rekke artikler med råd og veiledning til sine medlemmer.

TIPS OSS: Hvordan takler ditt firma korona-tiltakene? Har du et spørsmål du mener vi bør stille til myndighetene? Ta kontakt her!

Kjøper sykeavbruddsforsikring

Advokat Margrethe E. Willoch har ansvar for foreningens forsikringstilbud, og forteller at forsikringsmegleren Lockton, som foreningen samarbeider med, har stor pågang fra advokater.

– Mange har de siste dagene tegnet sykeavbruddsforsikring, noe som fortsatt er mulig. Mange tar også kontakt med spørsmål om reiseforsikring i forbindelse med avlyste reiser, sier Willoch.

Små advokatfirmaer frykter for konsekvensene av fallet i omsetningen.

– De fleste henvendelsene er om permittering eller risikoen for permittering. Mange er skremt over situasjonen de plutselig har havnet i. Et firma ønsket seg e-kurs i kontraktsrett og epedimi som force majeure, et ønske vi har spilt inn til Juristenes utdanningssenter, sier Willoch.

Krevende situasjoner

Mange firmaer er bekymret for hvordan de skal klare å holde driften i gang, og mange spør også om hvordan de skal forholde seg til advokatfullmektiger som jobber hjemmefra. Det har også vært telefoner fra usikre advokatfullmektiger.

– Å være helt fersk i yrket og så jobbe på hjemmekontor, kan være krevende, sier Willoch.

Advokatforeningen har en vakttelefon som betjenes av advokater og jurister.

– En advokat opplevde at det hastet å få opprettet et testament for en klient, men jobben krevde lang reisevei for advokaten, og hadde noen spørsmål i den forbindelse. Noen henvendelser handler i realiteten om bekymring for virksomheten. Mange advokater opplever helt stopp i oppdrag nå, sier Merete Smith.

Kartlegger følgene

I går ettermiddag ble det sendt ut en spørreundersøkelse via TNS Gallup for å kartlegge hvordan korona-tiltakene slår ut for advokater.

- I spørreundersøkelsen bes medlemmene om å svare på hvilke konsekvenser korona-situasjonen har hatt så langt, og om den har ført til avlyste oppdrag eller motsatt; flere oppdrag, forteller Martin Kaasgaard Nielsen, som er politisk rådgiver i foreningen.

Man får også spørsmål om man er blitt permittert, eller fått beskjed om at man kan bli permittert, om man har innført nye rutiner for klient-håndtering, og om hvor mye man eventuelt anslår man vil miste i omsetning i prosent.

Permittering-spørsmål

Arbeidsrettsrådgiver og advokat Anniken Astrup.
Arbeidsrettsrådgiver og advokat Anniken Astrup.

De to eksterne arbeidsrettsrådgiverne Anniken Astrup og Thomas Benson har ikke opplevd et rush av henvendelser ennå.

- Vi har fått noen få henvendelser, men merker foreløpig ikke noen voldsom pågang. Men i disse korona-tider opplever vi at det kommer flere henvendelser om permittering. Vi venter at dette vil ta seg ytterligere opp fremover, sier Føyen Torkildsen-partner Anniken Astrup.

- De som ringer lurer gjerne på om det er saklig grunnlag for permittering, ettersom domstolene nå utsetter saker og oppdragene stopper opp. Andre lurer på om de burde si opp jobben selv, grunnet den usikre situasjonen som råder. Vi har også hatt noen henvendelser fra arbeidstakere som allerede har sagt opp, og lurer på om de kan bli permittert i oppsigelsesperioden, sier Astrup.

Forventer rush

Arbeidsrettsrådgiver og advokat Thomas Benson.
Arbeidsrettsrådgiver og advokat Thomas Benson.

Astrup venter at temaer som permitteringer og oppsigelser vil være aktuelle i telefonene som kommer de nærmeste dagene.

Å få være med i tilbudet om arbeidsrettslig rådgivning til medlemmer av Advokatforeningen ser hun på som en fin mulighet.

- Siden arbeidsrett er mitt spesialfelt som jeg har arbeidet med i over 20 år, og jeg selv er advokat, tenker jeg at jeg kan bidra med både praktisk god rådgivning til medlemmer som opplever ulike arbeidsrettslige utfordringer. Jeg ser på dette både som meningsfylt og lærerikt, sier Astrup.

Heller ikke Thomas Benson har hatt mange henvendelser gjennom ordningen.

- Jeg hadde trodd det skulle komme mer. Totalt har jeg fått tre henvendelser så langt, hvorav en er korona-relatert. Advokater er kanskje ikke arbeidsgruppen som blir permittert med det første, ettersom mange har mulighet til å regulere sin egen jobb, sier Benson.

Powered by Labrador CMS