En shut-down av domstolene vil slå hardt ut for forsvarsadvokater, sier Marius Dietrichson.
En shut-down av domstolene vil slå hardt ut for forsvarsadvokater, sier Marius Dietrichson.

Forsvarergruppen: Frykter total inntektskollaps

- Vi står foran en potensiell inntektskollaps ved at rettssakene som vår inntjening er knyttet til, nå utsettes eller bortfaller. For forsvarsadvokater er dette dramatisk.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Marius Dietrichson, leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen.

Han understreker at forsvarsadvokater, på linje med alle andre, må vise samfunnsansvar og være med på den massive dugnaden som nå er iverksatt for å stanse spredningen av koronaviruset.

Sent i går kveld avgjorde Domstoladministrasjonen at de aller fleste rettssaker utsettes. Bare rettssaker der en utsettelse vil føre til «betydelige negative konsekvenser for opprettholdelse av lov og orden og/eller rettsikkerhet, samt ved fare for liv og helse», går som vanlig.

- Det er begrenset hvor lenge vi kan holde dette gående. Vi er selvfølgelig, som alle andre, svært innstilt på en samfunnsdugnad. Men vi er redde for at vi alene blir sittende igjen med regningen, sier Dietrichson.

TIPS OSS! Hvordan takler du eller ditt firma korona-tiltakene? Har du et spørsmål du mener vi bør stille til myndighetene? Ta kontakt her!

Ubesvarte spørsmål

Utsettelsene reiser flere spørsmål, påpeker han.

- Rett til å få dekket bortfallet etter salærforskriften er begrenset til de tilfeller der bortfallet skjer inntil tre dager før. Nå er saker utsatt i første omgang i to uker, kanskje lenger. Om vi ikke får dekket inntektsbortfallet, vil det for mange være svært dramatisk, sier Dietrichson.

Han minner om at svært mange forsvarsadvokater vil bli berørt av inntektsbortfallet.

- Vi vil rette en henvendelse til regjeringen og vise til at alle må bidra for å dekke inntektstapet, ikke bare oss, sier Dietrichson.

Avlysning eller utsettelse av rettssaker reiser en rekke spørsmål knyttet til lønn og inntjening, påpeker han.

- Det er uklart hva som gjelder. De av våre medlemmer som er i karantene, har de krav på lønn? De er jo ikke sykmeldt. Og de som må være hjemme fordi skoler og barnehager stenger, har de krav på lønn?

Hvem skal betale permisjonen?

Også permitteringsreglene er uklare i dagens situasjon, påpeker han.

- Hvordan vil de slå ut - mange av våre medlemmer jobber i små kontorer med en eier og en fullmektig - hvem skal betale permisjonen? Inntil i dag har det vært slik at arbeidsgiver betale de første fjorten dagene, dette blir i dag forhåpentligvis redusert.

Regjeringen har varslet at den vil presentere økonomiske krisetiltak på en pressekonferanse i dag klokken 12.30.

- Kanskje permitteringsreglene endres slik at staten fra første dag betaler lønnen, men det folk glemmer, er at vi uansett blir uten inntekt, sier Dietrichson.

Også kravene om varsling har en kostnadsside, minner han om.

- Dersom varslingstiden reduseres til to dager, kan arbeidsgiver kanskje se det an og ikke gå til det dramatiske skrittet som det er å varsle permitteringer. Dette er et eksempel på et annet spørsmål vi må ta opp med myndighetene, sier Dietrichson.

Telefonkontakt med klienter

Hvordan advokatene skal håndtere klientene sine, er også et spørsmål det arbeides med.

- Vil det legges til rette for telefonisk kontakt med våre klienter i fengsel? Hva skjer med fremstillinger? Det er mange spørsmål som må besvares, sier Dietrichson.

Forsvarergruppen jobber for å skaffe informasjon til sine medlemmer.

- Myndighetenes smitteverntiltak er nødvendige, og vi støtter selvsagt opp om dem, og tar vårt samfunnsansvar. Men vi må også komme oss gjennom denne krisen uten økonomisk kollaps. I øyeblikket vet vi ikke hvor mange saker som utsettes, for utviklingen går svært fort, sier Dietrichson.

Selv skulle han ha prosedert i Høyesterett i dag, men Høyesterett bestemte sent torsdag kveld å utsette så godt som alle muntlige ankesaker.

Samfunnskritisk funksjon

Forsvarsadvokater har en samfunnskritisk funksjon, understreker Forsvarergruppens leder.

- Regjeringen har gitt uttrykk for at de som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, må få jobbe, og vist til dommere og påtalemyndighet. Dette viser kanskje hvor lite bevisste de er på vår rolle. For hvordan kan dommere og påtalemyndighet gjennomføre rettssaker uten forsvarere? Forsvarere tilhører samfunnskritiske funksjoner, sier Dietrichson.

Deres oppgaver må gjennomføres selv om det er krise og shut-down, sier han.

- En bevissthet rundt disse forholdene må til. Og så må vi alle tilstrebe oss på å gjennomføre restriksjonene på lempeligst mulig måte.

Powered by Labrador CMS