Illuastrsjonsfoto/iStock:
Illuastrsjonsfoto/iStock:

Dette betyr korona-epidemien for advokatene i retten

Partene har møteplikt i rettssaker som går som planlagt til tross for korona-epidemien, opplyser Domstoladministrasjonen.

Publisert Sist oppdatert

Flere domstoler innfører nå flere tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset. Sent torsdag kveld gikk Domstoladministrasjonen ut med en anbefaling til alle domstolene om å redusere sin virksomhet umiddelbart.

Det ble også klart at Høyesterett utsetter alle muntlige ankeforhandlinger fra fredag 13. mars.

Advokatbladet har henvendt seg til kommunikasjonssjef i Domstoladministrasjonen, Yngve Brox, for å få svar på hvordan advokatene skal forholde seg til domstolene fremover.

- Hvilke type saker vil fortsatt gå som planlagt?
- Hastesaker. Typisk fengslinger, men også forføyninger og saker som må behandles raskt av hensyn til liv og helse. Dette vil bli vurdert i samråd med domstolene i dag.

- Hvor stor andel av sakene gjelder dette?
- Det vet vi foreløpig ikke.

- Hvordan skal advokaten forholde seg dersom han / hun er i karantene?
- Hvis man er i karantene og har en sak skal man varsle retten på ordinær måte. Man skal varsle domstolen dersom man er forhindret fra å møte, uavhengig av årsak.

- Eller om klienten har karantene?
- Det samme som advokatene: Varsle domstolen.

- Hva om et vitne er i karantene?
- Det samme gjelder for vitner: De må varsle domstolen.

- Hvilke muligheter har en advokat til å utsette en rettssak som skal gå som planlagt, fordi advokaten er engstelig for reiseveien, eller for smitte?
- Domstolene vil nå redusere sin virksomhet så mye som mulig, for å bidra til å redusere smittespredningen. Det betyr at mange saker kommer til å bli utsatt. Det vil partene få beskjed om. Saker som må gjennomføres vil bli gjennomført. Da vil partene ha møteplikt. Domstolene vil gjøre sitt beste for å hindre smitte mellom partene. Domstoladministrasjonen arbeider nå med dette sammen med domstolene.

TIPS OSS! Hvordan takler du eller ditt firma korona-tiltakene? Har du et spørsmål du mener vi bør stille til myndighetene? Ta kontakt her!