Jan Fougner var i juni i fjor aktuell med en ny bok om arbeidsrett.

Krav på full lønn i arbeidsgiverperioden

Ifølge en høyesterettsdom fra i fjor skal lønn under arbeidsgivers lønnspliktperiode under permittering ikke begrenses til 6 G. – Dommen gjelder for alle, sier arbeidsrettsekspert Jan Fougner.

Publisert Sist oppdatert

De siste dagene har mange klikket seg inn på en jussnytt-artikkel her på Advokatbladet.no fra i fjor om HR-2019-178-A, som slo fast at en arbeidstaker har krav på full lønn under arbeidsgivers lønnspliktperiode ved permittering, altså at lønnen ikke skal begrenses til 6 G.

6 G tilsvarer om lag 600.000 kroner.

– Det er konkludert med at dommen ikke kan forstås slik at den gir adgang til å begrense permitteringslønnen til 6 G. Dette betyr at begrensningen som gjelder ved beregning av sykepenger, ikke gjelder ved beregningsgrunnlaget for permitteringslønn, sier Jan Fougner.

Han er partner i Wiersholm og tidligere mangeårig leder av Advokatforeningens lovutvalg for arbeidsrett.

Folketrygdloven gir ikke grunnlag

Saken i Høyesterett gjaldt en permittert oljearbeider som gikk til sak fordi arbeidsgiveren ikke ville betale ham full lønn i lønnspliktperioden etter permittering, men begrense utbetalingen oppad til 6 G. Mannen vant frem både i tingretten og i lagmannsretten, og Høyesterett forkastet arbeidsgiverens anke i februar i fjor.

Høyesterett kom til at en analyse av lovteksten tilsier at 6 G-begrensningen ikke gjelder ved beregning av permitteringslønn.

– Dette har Høyesterett kommet til basert på en tolkning av de relevante rettsreglene og permitteringslønnslovens forarbeider. Høyesterett har altså funnet at folketrygdloven, som oppstiller reglene for beregning av permitteringslønn, jf. permitteringslønnsloven § 4, ikke gir grunnlag for å begrense permitteringslønnen. Ergo gjelder dette alle, sier Jan Fougner.

Under varselfristen skal arbeidsgiver utbetale lønn som normalt, påpeker han.

TIPS OSS! Hvordan takler du eller ditt firma korona-tiltakene? Har du et spørsmål du mener vi bør stille til myndighetene? Ta kontakt her!

Bare to dagers lønnsplikt

Stortinget vedtok mandag denne uken endringer i permitteringsreglene.

– Tiden for lønnsplikt under permittering er i gjeldende permitteringslønnslov fastsatt til å vare i 15 dager. Denne perioden har man foreslått endret til 20 dager, men likevel slik at arbeidsgiver kun har plikt til å utbetale lønn i de to første av disse dagene. Deretter vil staten overta utbetalingsansvaret for de resterende 18 dagene, sier Fougner.

– I de dagene hvor arbeidsgiver har lønnsplikt, skal arbeidsgiver utbetale full lønn, uten begrensning til 6 G. Fra tiden hvor betalingsansvaret overføres til staten, det vil si fra dag tre til og med dag 20 i permitteringsperioden, begrenses utbetalingene til 6 G.

Bedrifter som allerede har iverksatt permittering, vil ha plikt til å utbetale full lønn frem til reglene trer i kraft, så fremt arbeidsgivers lønnspliktperiode da har vart i to dager eller mer. Deretter overtar staten ansvaret, understreker Fougner.

Dette betyr at permitterte arbeidstakere som tjener mer enn 6 G, vil få mindre utbetalt enn om arbeidsgiver hadde hatt plikt til å betale lønn i den samlede lønnspliktperioden.

Wiersholm drives hjemmefra

Som de fleste av sine kolleger i Wiersholm, jobber Fougner for tiden fra hjemmekontor.

– Det er noen stabsfunksjoner i gang på kontoret, men firmaet drives nå fra de ansattes boliger. Det går overraskende greit, selv om vi kjenner på savn etter felleskapet og hverdagen, sier han.

Wiersholm har etablert en egen faggruppe for håndtering av koronarelaterte spørsmål som har stor pågang.

– Foreløpig har firmaet mye å gjøre; arbeidsgivere trenger øyeblikkelig bistand med å håndtere permitteringsspørsmål, og samtlige klienter ellers er på ulike måter berørt av denne ekstraordinære nedstengningen. Det er derfor mange spørsmål som skal løses, forteller Fougner.

Han kjenner ikke til at advokatfirmaer foreløpig har gått til permittering.

– Men dette tenker jeg at vil kunne skje også i denne bransjen, om situasjonen varer lenge. Det meste tyder jo på at dette vil vare i en ganske lang periode. For samfunnet vil konsekvensene bli enorme, og vi er opptatt av at alle nå bidrar positivt til en dugnad for å dra landet gjennom dette på beste måte, sier Fougner.

Powered by Labrador CMS