Advokat-jul

Statssekretær Sveinung Rotevatn ser frem til jul med familien på Vestlandet
Statssekretær Sveinung Rotevatn ser frem til jul med familien på Vestlandet

- En krevende sak, både klimapolitisk og EØS-rettslig

Sveinung Rotevatn har vært sentral i Regjeringens arbeid med enn klima-avtale med EU og Island. I 2020 vil han spre kunnskap om regjeringens klimapolitikk på en måte folk flest kan forstå.

Publisert Sist oppdatert

Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) fikk bare to og en halv uke som advokatfullmektig med arbeidsfelt M&A i SANDS i januar 2018, før han fikk nye oppgaver i Justis- og beredskapsdepartementet.

Siden oktober samme år har Rotevatn, som er en av Venstres mest profilerte unge politikere, vært statssekretær i Klima- og miljødepartementet, der han blant annet jobber med regjeringens klimakuttplan som skal legges frem for Stortinget i 2020.

– Hvilken sak krevde mest av deg i året som gikk? Hva lærte du av den saken som andre advokater kan ha nytte av å høre om?
– Det jeg har brukt mest tid på det siste året er definitivt lokalvalget. Men hvis jeg skal peke på noe faglig, må det bli arbeidet med å få en avtale med EU og Island om felles oppfyllelse av utslippsmålet for 2030 i ikke-kvotepliktig sektor. Ja, dette er den typen saker man må ta sats for å beskrive. Men det er en enormt viktig avtale, som vil legge rammene for all norsk klimapolitikk mellom 2021 og 2030. Det har vært en krevende sak, både klimapolitisk og EØS-rettslig.

– Hva er det viktigste advokat-standen bør lære av NAV-skandalen?
– At selv om ulike forvaltningsorganer, departementer og påtalemyndighet er skjønt enige om lovforståelsen, kan det alltid være klokt å ta en ekstra runde og studere kildene. Særlig innenfor EØS-retten.

– Hva er ditt nyttårsforsett i jobbsammenheng?
– Å spre kunnskap om regjeringens klimapolitikk på en måte som folk kan forstå. I den daglige jobben sitter vi så dypt inne i detaljer om kvotekonvertering, markedsmekanismer, og CO2-ekvivalenter at vi fort glemmer at for de fleste er alt dette fullstendig gresk. Klimasaken er nå den viktigste saken for alle velgere, og vi har et ansvar for å snakke om den på en alvorsfylt, men forståelig måte.

Kort om Sveinung Rotevatn

Alder: 32

Arbeidssted: Statssekretær i Klima- og miljødepartementet / permisjon fra stillingen som advokatfullmektig i SANDS

Spesialisert som: Jobbet med M&A i SANDS. I departementet jobber jeg med klimapolitikk og kulturminnepolitikk.

Bosted: Oslo

Sivil status: Enslig

Hva skrev du masteroppgave om?: - Stortingets kontroll med forvaltningen av statseide selskap. Inspirasjonen kom fra de store problemene som oppstod rundt Vimpelcom-saken.

Faglig forbilde?:- Vil slå et slag for de juristene som ikke er redde for å kaste seg inn i politiske debatter og belyse viktige samfunnsspørsmål fra et faglig ståsted. I så måte vil jeg fremheve Jon Wessel-Aas, Anine Kierulf, Sofie Høgestøl og Hans Fredrik Marthinussen.

Hva brenner du for, rent faglig?: - Jeg har en særlig interesse for statsrett.

– Hvis du får velge, hva ville du tatt ut av den nye advokatloven?
– Vel, jeg jobbet jo en del med den som statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet. Da gjorde vi noen avklaringer, blant annet å gå vekk fra denne ideen om et «advokatsamfunn» med obligatorisk medlemskap. Jeg tror ikke jeg skal kommentere noe ytterligere før regjeringen legger frem det endelige lovforslaget, men jeg følger selvfølgelig saken tett.

– Hva gleder du deg til å jobbe med i 2020?
– Arbeidet med å legge frem «klimakur 2030». Dette blir regjeringens store plan for hvordan Norge skal redusere klimagassutslippene det neste tiåret. Vi har satt i gang et stort faglig arbeid i de ulike direktoratene, og resultatet av dette blir lagt frem 1. februar. Så starter det politiske arbeidet. Det blir helt sikkert tøffe tak, både innad i regjeringen og mot Stortinget, men dette blir en enormt viktig sak som jeg gleder meg til å føre i mål.

– Hvilket julebord var årets høydepunkt? Hvorfor?
- Julebordet i klima- og miljødepartementet er alltid et høydepunkt. Særlig revyen. Den bruker å gå hardt ut over politisk ledelse, men vi forsøker å ta det med et smil. Dansen etterpå - og ikke minst nachspielet - var av skyhøy kvalitet!

– Hva får deg i julestemning?
- Julemusikk. Jeg er blant dem som starter Spotify-listen med julemusikk så tidlig som overhodet mulig, gjerne i starten av november. Og så holder jeg det gående frem til nyttår. Jeg liker særlig godt korsang, men også engelsk brassband-musikk er strålende i jula.

– Har du en fun fact du kan fortelle om deg selv?
- Jeg er medlem av den norske Melodi Grand Prix-klubben, og holdt festtale for Venstres landskonferanse i høst utkledd som Conchita Wurst.

– Hvor går årets juleferie?
- Til familien min på Nordfjordeid, som alltid. Det ble «driving home for Christmas» lørdagen før jul. Jeg tar en ukes tid på Vestlandet.

– Hva er ditt favoritt-tv-program i julen?
- Av en eller annen grunn har de begynt å sende Harry Potter-filmer på TV i jula. Så de har vi blitt sittende og se de siste årene. Det har blitt en fin juletradisjon.

Tidligere advokat-jul-intervjuer:
22.12: Mette Yvonne Larsen
23.12: Erling Lind
24.12: Jøran Kallmyr
25.12: Anneli Bendiksen