Advokat-jul

Advokat Erling Lind ser frem til julefeiring hjemme i hovedstaden.

- Vi må finne andre og mer kostnadseffektive måter å bistå våre klienter på

Erling Lind er ikke i tvil om at eierbegrensningene i advokatbransjen bør fjernes i den nye advokatloven - selv om det kan gi økt konkurranse fra nye aktører.

Publisert Sist oppdatert

To år er gått siden advokat Erling Lind forlot Wiersholm til fordel for Ro Sommernes, etter nesten tjuefem år. Lind jobber særlig med bank og finansrett, selskapsrett og transaksjoner, og har tidligere også vært styremedlem i Advokatforeningen, der han blant annet arbeidet med foreningens rettspolitiske plattform.

I dag er Lind engasjert i Advokatforeningens utvalg som skal se på hvordan fremtidens juristutdanning bør se ut, og en tilhenger av å ikke spesialisere seg for mye.

Kort om Erling Lind

Alder: 64 år

Arbeidssted: Ro Sommernes

Spesialisert som: Forretningsadvokat

Bosted: Oslo

Sivil status: Gift

Faglig forbilde?:- Forbilde er et sterkt begrep – jeg tror ikke jeg kan kombinere alle de egenskapene jeg verdsetter i en person. To som betød mye for min egen retning og utvikling var mine første prinsipaler, Ole A. Bachke og Nils Gregusson i det som da var Advokatfirmaet Wiersholm, Bachke og Helliessen. De var begge, på hver sin måte, usedvanlig dyktige advokater med en stor faglig bredde og ga dermed inspirasjon til ikke å begrense sitt arbeidsfelt unødig.

Hva brenner du for, rent faglig?: - Det varierer i forhold til hva jeg til enhver tid arbeider med.

På generelt plan brenner jeg for at man ikke skal snevre inn sitt eget faglige univers gjennom for intens spesialisering.

– Hvilken sak krevde mest av deg i året som gikk?
– Det mest spennende oppdraget jeg har hatt i 2019 er nok bistanden til P/F Bakkafrost i forbindelse med deres oppkjøp av The Scottish Salmon Company PLC. Begge selskapene er børsnotert i Oslo. Arbeidet omfattet direkte kjøp av en majoritetspost, flere kapitalutvidelser i P/F Bakkafrost, et pliktig tilbud og en tvangsinnløsning. P/F Bakkafrost er hjemmehørende på Færøyene, The Scottish Salmon Company PLC hører til på Jersey og i Skottland mens selger av majoritetsposten hadde tilhold på British Virgin Islands. Oppdraget innebar at det ikke var mangel på jurisdiksjoner å forholde seg til! Arbeidet viste at det er en betydelig konvergens i regelverkene for verdipapirhandel i verden. Videre illustrerte prosessene nødvendigheten av å vokte kostnadene til rådgivere nøye.

- I tillegg var det givende å arbeide med Advokatforeningens forslag til endringer i advokatutdanningen til Justisdepartementet. Da oppdaget jeg for alvor hvor mange steder i Norge det utdannes jurister.

– Hva er det viktigste advokat-standen bør lære av NAV-skandalen?
– At det er krevende å forsvare rettsstaten i møte med et stadig mer komplekst rettskildebilde. Vi må imidlertid ikke gi opp når det blir vanskelig, men i stedet sørge for at vi holder oss à jour faglig sett gjennom etterutdanning og på annen måte. Vi bør også være ydmyke til det faktum at alle, også advokatstanden, overså EØS reglenes betydning for vurderingen av de spørsmålene som endte i uriktige domfellelser. I dette perspektive bør vi være villige til også å granske oss selv for å se om vi, gjennom etterutdanning, spesialisering eller på andre måter, kan forebygge at dette skjer igjen.

– Hva er ditt nyttårsforsett i jobbsammenheng?
– Jeg håper å arbeide litt mindre i årene som kommer sammenliknet med tidligere år. Det er dog ikke noe nytt forsett fra min side….

– Hvis du får velge, hva ville du tatt ut av den nye advokatloven?
– Eierbegrensningsregelen. Den er kanskje i vår kortsiktige interesse fordi den skjermer oss fra konkurranse og endringer. Jeg er imidlertid i liten tvil om at den skader oss på sikt fordi den gjør oss, og måten vi utfører vår rådgivning, statiske. Samfunnet er utvilsomt tjent med at vi fornyer oss, og finner andre og mer kostnadseffektive måter å bistå våre klienter på. Det trenger vi hjelp til fra utsiden.

– Hva gleder du deg til å jobbe med i 2020?
– Det må være det nye oppdraget jeg ikke har fått ennå. I tillegg blir det interessant å arbeide videre i Advokatforeningens faste utvalg for juristutdanningen. Vi skal nå se på hvordan utdanningen er strukturert og om fagkretsen bør normeres. Det kommer til å reise mange spennende spørsmål.

– Hvilket julebord var årets høydepunkt?
– Antallet julebord er, for min del, blitt svært begrenset med årene. Høydepunktet er da, naturlig nok, julemiddagen til Ro Sommernes. Det var like hyggelig som det pleier å være.

– Hva får deg i julestemning?
– Tja – i alle fall ikke anstrengelsene til forretningsstanden og media for å få meg dit. Det er vel heller de nære tingene, at huset pyntes, julematen forberedes og at roen etter hvert kommer sigende på deg.

– Har du en fun fact du kan fortelle om deg selv?
– Det er ikke lett – hvem vet vel hva som er «fun» i forhold til en selv? Det beste jeg kan komme opp med er at jeg, halvveis i studiet, ble såpass lei av det hele at jeg reiste halve jorden rundt og var «beach bum» i Australia og sjømann i utenriksfart en kort stund. Det skal sies at det var vesentlig mer eksotisk på slutten av 1970-tallet enn det er i dag.

– Hvor går årets juleferie?
– Julen feires hjemme i Oslo. I nyttårshelgen skal min kone og jeg til Vesterålen der vi eier et gammelt handelssted på en øy i Øksnes Kommune. Flottere natur får man ikke – selv når det er litt mørkt.

– Hva er ditt favoritt-tv-program i julen?
– Her kommer jeg til kort. Jeg ser ikke mye på TV utover Dagsrevyen, litt sport og en og annen hjernedød «crash/bang»-film.

Tidligere Advokat-jul-intervjuer:
22.12.2019: Mette Yvonne Larsen

Powered by Labrador CMS