Sverre Tyrhaug (Thommessen), Camilla Lunne (Schjødt), Christel Søreide (Wiersholm) og Geir Sviggum (Wikborg Rein) var blant partnerne som nylig møtte kulturminister Trine Skei Grande (t.v.) Foto: Kulturdepartementet
Sverre Tyrhaug (Thommessen), Camilla Lunne (Schjødt), Christel Søreide (Wiersholm) og Geir Sviggum (Wikborg Rein) var blant partnerne som nylig møtte kulturminister Trine Skei Grande (t.v.) Foto: Kulturdepartementet

Vil finne de reelle grunnene til at
kvinner slutter før de blir partnere

Kulturminister Trine Skei Grande møtte partnere fra de største advokatfirmaene for å drøfte hva som kan gjøres for å få frem flere kvinnelige advokat-ledere. Nå vil hun starte prosjekter for å få vite mer om årsakene til den lave kvinneandelen i de store advokatfirmaene.

Publisert   Sist oppdatert

Nylig møtte kulturminister Trine Skei Grande representanter fra de største advokatfirmaene for å få mer innsikt i hvordan de jobber med likestilling.

- Når det gjelder utfordringene på likestillingsområdet, må vi ta én bransje av gangen. Vi har prosjekter for å flere menn inn i helsesektoren, og flere kvinner inn i teknologibransjen. I det siste har det vært mye fokus på at det fortsatt er klart flest mannlige ledere i advokatbransjen - selv om det er en stor overvekt av jenter på jussutdanningen. Derfor hadde jeg lyst å møte de største advokatkontorene også, sier Grande til Advokatbladet.

Da de tolv største advokatfirmaene utnevnte nye partnere rundt nyttår, var kun sju av de 32 som ble utnevnt, kvinner. Og i de 25 største advokatfirmaene er andelen kvinnelige partnere på like under 15 prosent.

Vet ikke nok

Grande er godt fornøyd med at partnere fra alle de inviterte firmaene var villige til å bruke en ettermiddag på kontoret hennes.

- I møtet satt vi ganske lenge for å diskutere hvorfor det er blitt sånn, mulige tiltak, og hvordan man systematisk kan få til forbedringer. Dette er private selskap ikke vi kan styre, men om de setter seg noen mål, oppnår de ofte disse, tillegger kulturministeren.

- Vi kom frem til at vi egentlig ikke vet hvorfor mange damer slutter når de får barn nummer to. De går jo gjerne ikke inn i mindre krevende yrker, poengterer ministeren.

- En illusjon

Hun tillegger at mange kvinner gjerne har en illusjon om at det å være partner er så krevende at det ikke er mulig å kombinere med andre ting, som familie.

- Advokatfirmaene sier til meg at de har avslutningssamtaler med alle som slutter, men at de ikke får så mye ut av disse samtalene. Alle firmaene erkjente at dette er en utfordring, og at de ikke helt vet løsningen. Nå ønsker vi å gjøre prosjekter der vi får frem de reelle grunnene til at kvinner slutter - ikke grunnene man oppgir til venninnene eller sjefen sin. Jeg håper dette møtet er starten på at vi kan jobbe videre fremover, og at vi sammen kan legge noen planer, sier ministeren.

- Bør være bekymring

Firmaene er veldig opptatt av å ha de beste advokatene, påpeker Grande.

- Men når så mange menn, og så få kvinner havner på toppen, kan man ikke være sikre på at man har de beste kandidatene. Statistisk mister de mange gode kvinnelige advokater på veien. Det bør bekymre dem, sier Grande.

- Nå kommer vi til å etterspørre mer fakta, og så håper jeg firmaene har gode diskusjoner på dette området selv også. Jeg blir gjerne med på laget hvis de ønsker å jobbe videre med å rekruttere flere damer til lederstillingene, sier Skei Grande.

Christel Søreide er ansvarlig for samfunnsansvar i Wiersholm.
Christel Søreide er ansvarlig for samfunnsansvar i Wiersholm.

Wiersholm-partner Christel Søreide sitter i firmaets mangfoldskomite.

- Vi opplevde ministeren som engasjert og interessert i å lære mer om hva partnerskap i et advokatfirma betyr og hvordan vi som firma og bransje nå jobber aktivt og målrettet med å øke kjønnsbalansen. Det er positivt dersom regjeringen bidrar til ytterligere kunnskap og forskning på årsaksfaktorer, slik ministeren signaliserer. Mer kunnskap trengs for å sikre at tiltakene som settes inn faktisk treffer. Dette gjelder ikke bare oss, men også øvrige bransjer og yrker med kvinneunderskudd på toppen, sier Søreide.

- Sammensatte årsaker

- Vi må prate sammen og lære av hverandre. Derfor tror jeg slike møter er viktig, sier Wikborg Reins styreleder Geir Sviggum. Foto: Nina Schmidt
- Vi må prate sammen og lære av hverandre. Derfor tror jeg slike møter er viktig, sier Wikborg Reins styreleder Geir Sviggum. Foto: Nina Schmidt

Også Wikborg Reins styreleder Geir Sviggum var en av deltagerne på møtet.

- Vi setter stor pris på at kulturministeren tok seg tid til å møte representanter fra advokatbransjens ledende aktører om et viktig tema. Wikborg Rein har satt seg ambisiøse mål for arbeidet med mangfold og kjønnsbalanse, men dette er sammensatte utfordringer som bransjen og det offentlige må gå sammen om å løse, påpeker Sviggum.

Managing partner Sverre Tyrhaug var Thommesens representant i møtet. Han er positiv til ministerens initiativ.

- Vi hadde et godt møte med Trine Skei Grande, og jeg syntes det er bra at hun engasjerer seg i dette. Vi fikk utvekslet hvordan de store firmaene jobber med å få til bedre kjønnsbalanse på alle nivåer – og fikk formidlet at dette er noe vi har høyt på agendaen og har jobbet aktivt med over tid, sier Tyrhaug.

Han tillegger at det er behov for mer og riktigere data for å finne ut hvorfor ansatte velger å ikke gå videre med en karriere i advokatfirmaet, og at dette gjelder både menn og kvinner.

- Dette er et område hvor det vil kunne vært rom for et samarbeid mellom firmaene og med andre institusjoner, inkludert offentlige forskningsmiljøer.

- Det kan bli mye synsing og for lite fakta om den egentlige grunnen til at mange etter hvert velger andre karriereveier – og en bedre kartlegging her vil kunne gi mer effektfulle tiltak, sier managing partner Sverre Tyrhaug i Thommessen. Foto: Henrik Evertsson.
- Det kan bli mye synsing og for lite fakta om den egentlige grunnen til at mange etter hvert velger andre karriereveier – og en bedre kartlegging her vil kunne gi mer effektfulle tiltak, sier managing partner Sverre Tyrhaug i Thommessen. Foto: Henrik Evertsson.