Jo Hov fikk nylig medhold av Sivilombudet.

Sivilombudet:- Ingen formening om faglærerens subjektive motiver

Sivilombudet avviser at de har noen formening om hvor vidt faglæreren som vraket Jo Hovs lærebok hadde økonomiske motiver, slik Hov hevder.

Publisert

I januar ble det klart at Sivilombudet støtter Jo Hov og gir ham medhold i at professorkollega Anne Robberstad var inhabil da hun tok avgjørelsen om ikke å anbefale boken hans «Rettergang i sivile saker» som faglitteratur i Sivilrett.

Helomvending

Sivilombudet ba som en følge av dette UiO om å vurdere eventuelle følger av at Anne Robberstad var inhabil, og hvilken innvirkning dette kan ha hatt på vrakingen av Hovs bok, og også om saken bør behandles på nytt.

I etterkant av dette snudde UiO - og bestemte seg for at Jo Hovs bok skulle bli hovedlitteratur i faget.

De varslet også en prosess for gjennomgang av fakultetets retningslinjer og praksis for fastsettelse av litteratur.

- Forelå særegne forhold

Sivilombudet takker i et brev datert 15.03.2022 for UiOs redegjørelse, der de presiserer følgende;.

«På bakgrunn av redegjørelsen fra Det juridiske fakultet er det grunn til å presisere at ombudet ikke har hatt noen formening om faglærerens subjektive motiver i saken.

Ombudets uttalelse bygger på at det forelå særegne forhold som utad fortonet seg slik at de var «egnet til å svekke tilliten» til faglærerens upartiskhet, jf. forvaltningsloven § 6, andre ledd. Ombudet takker for tilbakemeldingen og har ingen merknader til oppfølgingen av saken».

Ombudet avslutter brevet med at saken med dette anses som avsluttet fra deres side.

Powered by Labrador CMS