Jo Hov-saken blir nå utgangspunkt for en større prinsipiell debatt om pensumlitteratur ved alle de tre juridiske fakultetene. Jo Hov har tidligere vært professor både ved UiB og UiO.

UiO snur: Jo Hovs lærebok blir hovedlitteratur i sivilprosess fra høsten

Juridisk fakultet skal nå gjennomgå fakultets retningslinjer og praksis for fastsettelse av litteratur, men avviser at det lå økonomiske motiver bak vrakingen av Hovs bok.

Publisert Sist oppdatert

Striden om Jo Hovs lærebok «Rettergang i sivile saker» har pågått siden 2019, da fakultetet vedtok å fjerne boken som hovedlitteratur i faget sivilprosess.

Vedtaket ble gjort etter at daværende fagansvarlig, professor Anne Robberstad, hadde anbefalt Programråd for master i rettsvitenskap (PMR) om å fjerne boken som pensumlitteratur.

Robberstad anbefalte i stedet å bruke en ny utgave av sin egen lærebok. «Avgjørelsen innebar en klar konkurransefordel for Anne Robberstads bok», skriver Sivilombudet, som behandlet saken etter en klage fra Jo Hov.

Sivilombudet ba UiO om å vurdere eventuelle følger av at Anne Robberstad var inhabil, og hvilken innvirkning dette kan ha hatt på vrakingen av Hovs bok, og også om saken bør behandles på nytt.

Varsler full gjennomgang

Nå har Programrådet hatt et eget møte om saken, og svart på Sivilombudets brev.

Sivilombudets uttalelse fører til at saken må behandles på nytt, påpeker studiedekan Marianne Jenum Hotvedt i brevet.

Programrådet har truffet tre vedtak i saken:

«1. Det settes i gang en prosess for gjennomgang av fakultetets retningslinjer og praksis for fastsettelse av litteratur.

2. Det foretas en full gjennomgang av litteraturen i sivilprosess når gjennomgangen i punkt 1 er ferdig.

3. Rettergang i sivile saker settes som hovedlitteratur i sivilprosess med virkning fra høsten 2022 inntil gjennomgangen i punkt 2 kan foretas», skriver Hotvedt.

- Ingen økonomiske motiver

Fakultetet påpeker i brevet at det ikke er enig i Sivilombudets uttalelser om at det forelå et økonomisk konkurranseforhold i saken.

«Markedet for juridiske lærebøker i Norge er lite profitabelt. En lærebok utgitt på et ordinært forlag kan neppe sies å gi forfatteren sterke økonomiske interesser. Etter fakultetets syn er det derfor ikke grunn til å tro at faglærers uttalelse i saken var økonomisk motivert. Vi legger til grunn at faglærers uttalelse var hennes faglige vurdering», skriver Hotvedt.

Marianne Jenum Hotvedt er studiedekan og professor ved Institutt for privatrett ved UiO.

Og videre:

«Generelt vil fakultetet understreke at det ikke er grunn til å anta at fakultetets ansatte som forfatter lærebøker har økonomiske motiv for sine uttalelser i faglige spørsmål.»

Blir gjenstand for bredere debatt

At fakultetet nå skal gjennomgå egen praksis for fastsettelse av litteratur, får betydning utover Hov-saken, påpeker hun.

«Det er viktig at det ikke er grunnlag for tvil om at avgjørelser om fastsettelse av litteratur treffes på faglig grunnlag, og i tråd med forvaltningsrettslige regler.»

Universitetet mener at utfordringene med å bestemme faglitteratur ikke er særegne for juridisk fakultet, og vil derfor ha dialog om temaet internt på UiO og også med de juridiske fakultetene ved UiB og UiT.

Powered by Labrador CMS