I en fersk avgjørelse støtter Sivilombudet Jo Hovs anførsel om at kollega Anne Robberstad var inhabil i en lærebok-avgjørelse ved Universitetet i Oslo.
I en fersk avgjørelse støtter Sivilombudet Jo Hovs anførsel om at kollega Anne Robberstad var inhabil i en lærebok-avgjørelse ved Universitetet i Oslo.

UiO-professor får støtte av Sivilombudet:
- Anne Robberstad var inhabil da hun ville fjerne Jo Hovs lærebok i sivilprosess

- En faglig oppreisning, sier Hov til Advokatbladet.

Publisert Sist oppdatert

Like før jul 2020 klagde den pensjonerte professoren Jo Hov inn Det juridiske fakultet inn for Sivilombudet.

Klagen hadde sin bakgrunn i en årelang tvist ved fakultet, om et vedtak om ikke å innstille Hovs bok «Rettergang i sivile saker» som hovedpensum i sivilprosess.

Hov anklagde kollega Anne Robberstad for å ha brukt ufine metoder for å få fjernet hans lærebok, og har tidligere omtalt pensumsfastsettelsen som lukket og autoritær.

Advokatbladet omtalte saken første gang i august 2019.

Avvist flere ganger

Høsten 2020 ble Hovs bok avvist for tredje gang, og ble dermed ikke hovedlitteratur i faget Sivilprosess ved UiO.

Dette skjedde mot stemmene til studentrepresentantene i Juridisk Studentutvalg (JSU).

I den forbindelse uttalte Advokatforeningens lovutvalgsleder for Sivilprosess, voldgift og skatterett, Christian Reusch, som JSU hadde engasjert i saken, at boken dekker læringskravene innenfor sivilprosess med god margin.

Han så ingenting som skulle være til hinder for at boken kunne godkjennes som pensumlitteratur.

Boken ble deretter tatt inn som tilleggslitteratur i faget, men ikke hovedlitteratur.

Hov omtalte prosessen den gang som «et råttent spill».

- Tilrettela for avgjørelse

Nå har Sivilombudet kommet med sin avgjørelse, og gir Hov støtte i at professorkollega Anne Robberstad var inhabil da hun tok avgjørelsen om ikke å anbefale boken.

Som daværende fagansvarlig gav Robberstad en anbefaling til Programråd for master i rettsvitenskap (PMR) som valgte å følge denne og fjernet boken.

Ombudet mener professor Robberstad, ved å gi uttalelse om klagerens bok, var med på å «tilrettelegge grunnlaget for» PMRs avgjørelse.

Sivilombudet viser til at det forelå en direkte konkurransesituasjon mellom Anne Robberstad og klageren, og at avgjørelsen Robberstad tilrettela grunnlaget for, hadde vesentlig betydning for konkurranseforholdet.

- Effekten på konkurranseforholdet må også anses for å ha helt nærliggende økonomiske konsekvenser, heter det i ombudets avgjørelse.

Jusprofessor Anne Robberstad er uenig i avgjørelsen fra Sivilombudet.
Jusprofessor Anne Robberstad er uenig i avgjørelsen fra Sivilombudet.

- Klar konkurransefordel

De viser til at Anne Robberstad og klageren lenge har hatt konkurrerende fremstillinger i faget sivilprosess.

- Den tidligere utgaven av klagerens bok ble fjernet som anbefalt hovedlitteratur i 2018, etter forslag fra professor Anne Robberstad, som da var ansvarlig faglærer. På dette tidspunktet hadde hun nylig utgitt en ny utgave av sin egen lærebok, som var anbefalt hovedlitteratur i det samme faget som klagerens bok. På samme måte som her, innebar avgjørelsen en klar konkurransefordel for Anne Robberstads bok, skriver Sivilombudet.

Konklusjonen fra ombudet er klar;

- Etter en samlet vurdering mener Sivilombudet at faglærer professor Anne Robberstad var inhabil da hun uttalte seg om klagerens bok til ansvarlig faglærer Maria Astrup Hjort, jf. forvaltningsloven § 6, andre ledd. Sivilombudet ber UiO vurdere eventuelle følger av at Anne Robberstad var inhabil, herunder hvilken innvirkning det kan ha hatt på PMRs avgjørelse og om saken bør behandles på nytt. Sivilombudet ber om tilbakemelding på UiOs oppfølging innen 28. februar 2022.

- En faglig oppreisning

- Først og fremst oppfatter jeg avgjørelsen som en faglig oppreisning - det er det viktigste, sier Jo Hov til Advokatbladet.

Han benytter anledningen til å takke for det han omtaler som en «helt utrolig god støtte fra studentene».

- Støtten har betydd utrolig mye for meg. Avgjørelsen betyr også at studentene trygt kan lese boken min, sier Hov.

Selv mener professoren at UiO nå må vurdere om fakultetets organer har opptrådt i samsvar med god forvaltningsskikk, og at UiOs etiske retningslinjer er brutt på en rekke punkter.

- Dette har Sivilombudet ikke tatt stilling til, poengterer Hov.

Han mener derfor behandlingen bør undergis en kritisk og uavhengig vurdering - og tar det som en selvfølge at boken hans nå blir tatt inn som hovedlitteratur i faget.

Anne Robberstad opplyser til Advokatbladet at hun ikke er enig i vurderingen til Sivilombudet.

- Sivilombudet mener jeg var inhabil til å ytre meg i 2019 om Jo Hovs bok som mulig hovedlitteratur i sivilprosess. Jeg er ikke enig i denne vurderingen. At en faglærer som selv har skrevet lærebok, ytrer seg om andre forfatteres lærebøker, er i samsvar med langvarig praksis ved Juridisk fakultet i Oslo, påpeker Robberstad.

- Svært liten økonomisk gevinst

Hun reagerer på at ordet «marked» forekommer åtte steder i uttalelsen.

Det er mange måter juridiske professorer kan skaffe seg ekstrainntekter på, men lærebøker utgitt på ordinære forlag er ikke en av dem.

Professor og tidligere fagansvarlig i Sivilprosess, Anne Robberstad

- Det virker som om ombudet har tatt til seg Hovs anførsler om at mitt standpunkt kan synes økonomisk motivert. Det er mange måter juridiske professorer kan skaffe seg ekstrainntekter på, men lærebøker utgitt på ordinære forlag er ikke en av dem. Når lærere hos oss utgir bøker på eget forlag, som vi har sett en del eksempler på, er det ut fra økonomiske motiver, da kan det være mye å tjene. For de fleste av oss, som utgir bøkene på ikke egen-eide forlag, er gevinsten svært liten sammenholdt med arbeidsmengden, hevder Robberstad.

- Jeg var ansvarlig faglærer i sivilprosess fra 2006. Min egen bok kom i 2009 og var pensum sammen med Hovs bok frem til 2018. Da Backers bok ble pensum i 2016, hadde vi tre lærebøker. I 2018 foreslo jeg at Hovs bok skulle tas ut, da den ikke lenger var tidsmessig. Mitt syn på å ta inn igjen Hovs bok i 2019, var ene og alene bygd på faglige vurderinger, avslutter hun.

Konfrontert med påstanden om økonomisk motiv svarer Jo Hov slik;

- Det er en mistenkeliggjøring, og har ikke noe med saken å gjøre. Robberstad ble ansett inhabil fordi hun hadde en konkurrerende bok på markedet. Eventuelle økonomiske sider ved bokutgivelsene er ikke drøftet av Sivilombudet. Jeg har aldri beskyldt Robberstad for å ha økonomiske motiver. Det jeg mener hun er ute etter, er «ære og berømmelse». Det prøver hun å oppnå ved å hindre studentene å lese annet enn det hun selv har skrevet.

Powered by Labrador CMS