Prisen vil bli delt ut under Advokatforeningens årstale-arrangement i november på Grand hotell i Oslo.

Sjekk hvem som konkurrerer om Talentprisen 2021!

Juryen har nominert tre fullmektiger og tre prinsipaler som alle har utmerket seg som gode rollemodeller.

Publisert Sist oppdatert

Dette er de nominerte som årets advokatfullmektig

Servet Yildiz Stêrk (33) - Tveter og Kløvfjell, Oslo

Karina Kviebakk Mauren (26) – Adviso, Ålesund

Fredrik Gunhildrud (27) - Wiersholm, Oslo

Advokatforeningens talentpris skal i år deles ut i forbindelse med foreningens årstale den 18. november.

Nytt av året er at prisen nå er delt opp i to kategorier, årets fullmektig og årets prinsipal/leder.

Formålet med prisen er å hedre dem som har utmerket seg som gode rollemodeller i advokatbransjen. Les juryens begrunnelser lenger ned på siden!

En av de nominerte fullmektigene er Servet Yildiz Stêrk (33) som blant annet har utmerket seg gjennom debatten om mangfold i advokatbransjen, og for sin markedsføring i sosiale medier.

Servet Yildiz Stêrk deltok på en debatt om mangfold i advokatbransjen i regi av Dagens Næringsliv.

- Mye å leve opp til

– Det er en stor ære å bli nominert til denne prisen. Jeg blir nesten rørt, for mitt møte med rollen som advokatfullmektig kan best beskrives som et verdifullt ubehag. Advokatyrket innebærer mye ansvar og forventninger, ikke minst med tanke på samfunnsoppdraget vårt. Vi har derfor som advokatfullmektiger mye å leve opp til, og det er motiverende at søkelyset nå rettes mot oss, sier Stêrk til Advokatbladet.

Karina Kviebakk Mauren er advokatfullmektig i Adviso i Ålesund.

Karina Kviebakk Mauren (26) fra Adviso i Ålesund er også nominert.

– Det er veldig hyggelig å bli nominert. For meg har det vært utrolig spennende å få mulighet til å engasjere meg såpass sterkt på miljø- og bærekraftsfeltet. Jeg jobber jo i Adviso i Ålesund, og synes det er veldig kjekt å få lov til å kombinere bærekraftsbiten med et tett samarbeid med det lokale næringslivet i byen, sier Mauren.

Fredrik Gunhildrud fra Wiersholm kan bli årets advokatfullmektig.

Wiersholms Fredrik Gunhildrud (27) er den tredje nominerte advokatfullmektigen.

– Jeg har ikke rukket å tenke altfor mye over nominasjonen – det føles nesten litt rart å få den type oppmerksomhet, men det er selvfølgelig veldig hyggelig. Det er gøy å få anerkjennelse for det arbeidet man gjør, sier Gunhildrud.

Han har jobbet i Wiersholm i drøyt to år.

Der arbeider han hovedsakelig med transaksjoner og oppkjøp.

- Overraskende

Oslo-advokat Nicolai Vogt Skjerdal i Fend er en av de tre nominerte prinsipalene.

– Det var veldig hyggelig å bli nominert, sier han.

Dette er de nominerte som årets prinsipial/leder

Nicolai Vogt Skjerdal (52) – Fend, Oslo

Marigona Jahaj (30) – Advokatfirma Jahaj, Oslo
Grethe Gullhaug (48)- Kluge, Stavanger

Skjerdal er prosedyreadvokat og jobber spesielt med økonomiske straffesaker og menneskerettigheter.

Han sitter både i Advokatforeningens lovutvalg for strafferett og straffeprosess og i menneskerettighetsutvalget. Skjerdal er oppvokst på Stabekk i Bærum og i Oslo, men har røtter i Skjerdalen i Sogn og Fjordane.

Å bli nominert som årets prinsipal var veldig overraskende, forteller han.

– Men du verden så hyggelig! Jeg har opp gjennom årene hatt mye å gjøre med advokatfullmektiger, spesielt da jeg jobbet i Hjort. I Fend har vi bare to fullmektiger, men jeg jobber tett på dem i et bredt spekter av saker, sier Skjerdal.

Han var ni år i Hjort før han begynte i Fend på vårparten i 2019.

Fend er et lite firma med seks eiere som har spesialisert seg på prosedyre og økonomiske straffesaker.

Nicolai Vogt Skjerdal er partner i Fend advokatfirma.

- Givende

Grethe Gullhaug (48), partner i Kluge i Stavanger, er også nominert i prinsipal-kategorien.

Hun mener det er bra at Advokatforeningen vektlegger opplæring i kriteriene for å vinne Talentprisen.

Grethe Gullhaug er tilknyttet Kluges Stavanger-kontor.

- For å bli en god advokat må fullmektigen forstå hvordan juss og faktum skal kobles sammen. For å knekke den koden er det nødvendig med både veiledning og mengdetrening.

- Jeg ble både overrasket og stolt da telefonen om nominasjonen kom, sier Gullhaug.

Hun trives med rollen som leder og prinsipal.

- Det er givende når opplæringen gir gode resultater, sier Gullhaug.

- Betyr mye

Også Marigona Jahaj (30), grunnlegger av Advokatfirma Jahaj i Oslo og Porsgrunn, gleder seg over nominasjonen.

– At arbeidet vi gjør blir lagt merke til, betyr veldig mye. Det var veldig hyggelig å bli nominert, sier Marigona Jahaj.

Hun startet opp firmaet i april 2018, og har nå en håndfull ansatte.

– Jeg har vært opptatt av å skape en kultur og et miljø der unge talenter opplever å ha det gøy på jobb. At de unge lærer og utvikler seg mens de er her, er veldig viktig. Nominasjonen gjør at vi nå er enda mer motivert til å satse videre, sier Jahaj.

Marigona Jahaj er advokatgründer i både Oslo og Porsgrunn.

Firmaets ansatte snakker til sammen ti språk.

– Jeg har fokusert mye på mangfold i ansettelsene fordi jeg mener at mangfold både fører til bedre resultater for klientene våre, og til et bedre arbeidsmiljø for oss, sier hun.

Å bygge opp firmaet fra start har krevd mange lange kvelder og netter for Jahaj, som er født i Kosovo men oppvokst i Porsgrunn.

– Men det er veldig gøy å se resultater!

Her er juryens begrunnelser - fullmektigene

Servet Yildiz Stêrk: Juryen bemerker at han har satt ord på diskrimineringen i bransjen og hvilke utfordringer det fører med seg, men også kommet med forslag til forbedringer. Stêrk blir beskrevet som en av de modigste fullmektigene i bransjen ved å være en tydelig stemme i et relativt betent tema.

Juryen mener også Stêrk er kreativ og nytenkende i sin markedsføring av advokattjenester, som når ut til et større publikum som ikke nødvendigvis ville oppsøkt advokat på egenhånd. Juryen mener Stêrk bruker sin rolle og ansikt utad til å tale en viktig sak, samt fremme advokaters kjerneverdier i det offentlige rom på en god måte. Dette gjør ham til en god kandidat til Advokatforeningens talentpris 2021.

Fredrik Gunhildrud: Fra begrunnelsen til nominasjonen merket juryen seg at Gunhildrud fremstår som et svært godt forbilde som advokatfullmektig. Han har utviklet seg faglig gjennom kompliserte og krevende juridiske områder og raskt fått store og viktige oppgaver hos Wiersholm. Samtidig trekkes Fredriks bidrag i det sosiale, særlig blant nyansatte, frem.

Talentprisen - juryen 2021

Ingebjørg Tønnessen, juryleder. Dommer i Oslo tingrett. Ledet Rettshjelpsutvalget.

Halvard Østgård, advokat, oppnevnt av Advokatforeningen, tidligere hovedstyremedlem

Thea Susanne Skaug, internadvokat i DNB, medlem av Mangfoldsutvalget og lovutvalget for Europa - og konkurranserett

Brage Nordgård, advokat, representant for Yngre Advokater (YA), er leder for YA Sør-Rogaland krets, medlem av Forsvarergruppen og sitter i Disiplinærutvalget for Aust- og Vest-Agder, Sør-Rogaland og Haugesund kretser.

Susan Arulanantham, jusstudent ved UiO, nestleder i Mino.jur

Juryen mener Gunhildrud fremstår som en fullmektig som fyller rollen langt over hva som forventes – både faglig og sosialt. Han blir beskrevet som en som griper sjanser, bygger gode relasjoner til klienter og en som bygger gode team på tvers av firmaets fagområder.

Juryen mener Gunhildruds engasjement for både selskapsretten og arbeidsplassen gjør ham til en god kandidat til Advokatforeningens talentpris 2021.

Karina Kviebakk Mauren – Mauren har til tross for sin korte erfaring som advokatfullmektig gjort seg bemerket på flere områder. Hun engasjerer seg i flere samfunnsaktuelle saker som klima og miljø og utlendingsrett. Hun har vist til jussens plass i klimaspørsmålet ved å bidra til boken «Klimarett», samt masteravhandlingen om havvind.

Juryen synes spesielt at kandidatens engasjement i nærmiljøet, og hennes nettverk på tvers av bransjer gjør henne til en god kandidat til Advokatforeningens talentpris 2021.

Juryens begrunnelser for nominasjonen av prinsipaler/ledere

Marigona Jahaj: Juryen bemerker at Jahaj imponerer ved at hun tør å satse i ung alder. Hun er bare 30 år, men har etablert to advokatkontorer, henholdsvis i Oslo og Porsgrunn. Juryen mener hun er modig, og har pågangsmot. Juryen er også begeistret for mangfoldet blant advokatfullmektigene hun rekrutterer. Det at de ansatte i advokatfirmaet snakker ulike språk, gjør også at firmaet tiltrekker seg andre klientgrupper.

Juryen synes spesielt at Jahajs evne til å tiltrekke seg et mangfold av advokatfullmektiger gjør henne til en god kandidat til Advokatforeningens talentpris 2021.

Grethe Gullhaug: Juryen påpeker at Gullhaug har lang fartstid i bransjen, og trekker frem at hun tar et sosialt ansvar for de unge advokatfullmektigene, og byr på seg selv. I tillegg følger hun advokatfullmektigene særlig godt opp i de første sakene. Juryen har også sett hen til hennes utadrettede virksomhet, i form av at hun er mye brukt som kursholder innen ulike temaer knyttet til kontraktsrett, entrepriserett og sivilprosess.

Juryen har spesielt merket seg Gullhaugs sosiale egenskaper og engasjement, og mener hun på den måten bidrar til å utvikle morgendagens advokater på en slik måte at hun er en god kandidat til Advokatforeningens talentpris 2021.

Nicolai Vogt Skjerdal: Kandidaten får gode skussmål fra tidligere advokatfullmektiger, og trekkes frem som en som har svært god evne til å se den enkelte fullmektigs individuelle behov. Han tar seg alltid tid til fullmektigene, og er opptatt av etikk og klienthåndtering.

Av nominasjonen fremgår det at han både er faglig dyktig og samfunnsengasjert. Juryen legger også vekt på at Skjerdal retter seg mot de yngre ved at han har undervist og vært sensor i flere år ved UiO. Juryen mener Skjerdal fremmer kjerneverdiene ved advokatrollen på en slik måte at han fortjener å være kandidat til Advokatforeningens talentpris 2021.

Powered by Labrador CMS