Advokatfullmektig Servet Yildiz Stêrk har latt seg inspirere av amerikanske advokater.

Servet vil bli Norges første advokat-influencer

På bare noen få måneder har Tveter og Kløvfjell-fullmektig Servet Yildiz Stêrk fått nesten fire tusen følgere på Instagram, og flere nye klienter som følge av aktiviteten på sosiale medier.

Publisert Sist oppdatert

I sommer bestemte advokatfullmektig Servet Yildiz Stêrk for å satse stort på en Instagram-konto som skal gi juridiske råd til en gruppe som ikke nødvendigvis ville oppsøkt advokat på tradisjonelt vis.

- Min visjon er å tilgjengeliggjøre advokattjenester ved å etablere en digital tilstedeværelse. Jeg har lagt en strategi der jeg forsøker å bli Norges første Instagram-advokat, en advokat-influencer, i håp om å nå frem til et bredere publikum. Så langt har det vært en suksess, og jeg opplever å nå frem til personer som ellers ikke ville fått dekket sitt rettshjelpsbehov, sier Stêrk .

Han forsøker å gi folk på sosiale medier tips som gjør juss enkelt og engasjerende.

- Mange har en stereotypisk forestilling om at vi kun er i bransjen for å tjene mest mulig penger

Servet Yildiz Stêrk, advokatfullmektig Tveter og Kløvfjell

- Mange har en stereotypisk forestilling om at vi kun er i bransjen for å tjene mest mulig penger, og at vår ed om å fremme rett og hindre urett ikke eksisterer. Derfor kvier de seg for å ta kontakt, sier Stêrk.

Fikk idéen fra USA

På kontoen har han blant annet tipset om rettshjelpsordninger som dekker bistand til advokat.

- Ved å være tilgjengelig på riktige plattformer, er målet å bidra til å hindre at enkeltpersoner aksepterer urett. Dette er for meg en del av min ed om å fremme rett, sier Stêrk.

Da tidligere klienter og bekjente begynte å anbefale han videre på sine kanaler, vokste følgerskaren betydelig

I skrivende stund har han 3675 følgere.

Ideen til Instagram-kontoen fikk han da en venninne i USA trengte advokat i forbindelse med sin arbeidstillatelse som spesialistlege.

- Hun valgte da en advokat utelukkende basert på den digitale tilstedeværelse vedkommende hadde etablert på sosiale medier. I USA er det mye vanligere for advokater å vise seg frem via sosiale medier, sier Stêrk.

Genererer oppdrag

Han har allerede fått mange tilbakemeldinger på Instagram-kontoen, både fra jusstudenter og potensielle klienter.

- Henvendelsene jeg har mottatt har ofte resultert i konkrete oppdrag innen spennende rettsområder, og studenter forteller at det er inspirerende å følge med på arbeidshverdagen til en advokatfullmektig. Mange kjenner ikke så mye til advokatyrket selv om de er jusstudenter, og det er derfor viktig å kunne være en rollemodell, forklarer Stêrk.

Han erkjenner at kontoen kan fremstå noe utradisjonell for den norske advokatbransjen.

- Men innovasjon og forbedring krever noe utradisjonelt, og forutsetter at vi må være modige og våge oss ut av komfortsonen, påpeker Stêrk.

Instagram-kontoen til Michael L. Mandell er noe av det som har inspirert ham til å satse på sosiale medier.

Vil nå minoriteter med podcast

Nylig vedtok Advokatforeningen nye retningslinjer for hvordan advokater bør opptre i sosiale medier.

- Selv om fordelene ved bruk av sosiale medier er mange, er det også flere fallgruver. Det er viktig for advokater å ha et bevisst forhold til dette, og jeg håper advokaters etiske retningslinjer vil bidra i riktig retning, sier Stêrk.

Advokatfullmektigen er også i gang med å spille inn en podcast som er initiert etter henvendelser fra jusstudenter, ofte med minoritetsbakgrunn, som etterlyser gode rollemodeller de kan relatere seg til.

- Jeg håper podcasten vil fungere som en plattform der advokater kan dele inspirerende erfaringer og historier. Podcasten heter Legally Inspired, og planlegges lansert i november 2021, forklarer Stêrk.

Powered by Labrador CMS