Sveinung Stensland, justispolitisk talsperson for Høyre.

Høyre vil nedjustere
advokatenes reisesalær

I sitt alternative statsbudsjett for 2024, foreslår partiet at reisegodtgjørelsen skal tilbakestilles til halv rettshjelpssats. - I våre øyne er ikke dette et kutt, sier Sveinung Stensland.

Publisert Sist oppdatert

I 2017 ble reisefraværsgodtgjørelsen for advokater halvert, slik at den utgjorde 0,5 ganger rettshjelpssats per time. 

Etter fem år med mange advokatprotester og konsekvensutredninger som viste at halveringen var et tapssluk for advokater, ble reisesalæret oppjustert til å utgjøre sytti prosent av rettshjelpssatsen sommeren 2022

Mens advokatene fremdeles kjemper for å få reisesalæret tilbake til full sats, ønsker Høyre nå å stramme inn. I sitt alternative statsbudsjett for 2024, vil partiet at reisesalæret på ny skal settes ned til halvparten av rettshjelpssatsen. 

- I våre øyne er ikke dette et kutt

I selve budsjettforslaget, begrunner ikke Høyre hvorfor partiet ønsker reisekutt. Det gjør derimot partiets justispolitiske talsperson, Sveinung Stensland.

- I våre øyne er ikke dette et kutt. Samlet sett har rettshjelpssatsen økt. Vi halverte reisegodtgjørelsen i 2017 fordi vi mente det var riktig den gang. I et budsjett med knallharde prioriteringer for 2024, er det naturlig å falle tilbake på det som var vår primærpolitikk for seks år siden, sier han til Advokatbladet. 

Høyre er ikke imot at rettshjelpssatsen øker, og protesterer ikke mot regjeringens forslag til økning for neste år. 

- Vi har én prioritering på justisfeltet for neste år, og det er politiet. Det er der det brenner mest nå. Vi kan ikke sitte stille og se på en de facto nedbemanning av politiet - som vil fortsette i 2024. Det står øverst på agendaen, sier Stensland. 

- Justis- og beredskapsministeren er kritisert for å legge frem et budsjett uten retning. Det har vårt. 

Forsvarergruppen vurderer ny aksjon

Mens Høyre ber om ytterligere kutt, river forsvarsadvokatene seg i håret av frustrasjon over at regjeringen hverken oppjusterer rettshjelpssatsen i tråd med Salærrådets anbefaling for neste år, eller fremmer forslag til en opptrappingsplan, i statsbudsjettet.

I et styremøte tirsdag ettermiddag vedtok ledelsen i Forsvarergruppen at den vurderer aksjoner dersom rettshjelpssatsen ikke økes betydelig i budsjettbehandlingen på Stortinget. 

- Vi har vedtatt at vi vil vurdere ulike aksjonsformer dersom vi ikke får et betydelig påslag i rettshjelpssatsen i det endelige budsjettet, sa Forsvarergruppens leder, Mette Yvonne Larsen.

Powered by Labrador CMS