Taushetsplikt og diskresjonshensyn umuliggjør arbeid på reise, påpeker advokater i ny rapport. Illustrasjonsfoto: Aetb, Istockphoto.com

Halvert reisesalær er blitt tapssluk, viser ny rapport

Fire av ti advokater sier at de i stor grad er blitt berørt av halveringen av reisesalæret. Kuttet i reisesalæret fører til at drøye 25 prosent av advokatene nå velger å avstå fra å ta saker med reisegodtgjørelse.

Publisert Sist oppdatert

Dette kommer frem i rapporten Reisesalær til besvær som nylig er gitt ut av Advokatforeningen.

«Klart at vi taper ganske mye på dette i advokatfirmaet jeg jobber i. Marginene er ikke så store når man er advokat i distriktet. 510 kroner dekker ikke mitt kontorhold, må derfor ta penger fra et annet sted», sier en av de intervjuede advokatene.

Advokatforeningen har gjennomført 22 telefonintervjuer med advokater rundt om i landet, samt dybdeintervjuer ved besøk hos advokater. Det er også hentet data fra Bransjeundersøkelsen og av SSBs prisindeks for juridiske tjenester, fremkommer det i rapporten.

Her er de viktigste funnene:

  • 81 prosent av de intervjuede advokatene opplever at halveringen av reisefraværsgodtgjørelsen berører dem.
  • Halveringen gjør at flere advokatfirmaer, spesielt firmaer i distriktene, i større omfang prioriterer andre oppdrag enn fri rettshjelpssaker.
  • Ofte er det praktisk umulig for advokater å jobbe på reise.
  • Halveringen har størst konsekvens i Oslo og i distrikter med store reiseavstander.
  • Reisetiden vil for de fleste advokater være en underskuddsforretning, driftskostnader og faktureringsgrad tatt i betraktning.

Mange advokater har reagert kraftig på halveringen, som ble innført pr. 1.januar i fjor. Regjeringen estimerte at kuttet ville føre til en besparelse på totalt 68 millioner kroner pr. år. Ifølge tall fra Domstoladministrasjonen, er den største besparelsen kommet i Frostating lagdømme.

Få jobber mer på reise nå enn før

På spørsmålet «i hvilken grad berører de siste endringene i reisefraværsgodtgjørelsen dag», svarer 40,3 prosent at de berøres i stor grad, mens 40,7 prosent svarer «til en viss grad».

Bare tretten prosent av de som svarte at kuttet angikk dem, oppgir at de nå arbeider mer på reise enn tidligere «på grunn av uegnede arbeidsforhold, føring av bil, diskresjons- og taushetsplikt etc.», heter det i rapporten.

Stortinget har vedtatt å evaluere reisekuttet i løpet av 2019.

Rapporter om konsekvensene av kuttet i reisesalæret strømmer inn: Verre enn fryktet

Powered by Labrador CMS