Andreas Sjalg Unneland sitter i Stortingets justiskomité.

SV foreslår å plusse på rettshjelpssatsen med om lag 20 kroner mer pr. time i 2024 

- Dette er en håndsrekning til regjeringen. Men vi kan ikke fortsette å rydde opp i regjeringens avtalebrudd, sier justispolitisk talsperson Andreas Sjalg Unneland. - Positivt, men ikke godt nok, sier Forsvarergruppens leder.

Publisert Sist oppdatert

- Regjeringen har inngått en avtale med Advokatforeningen om etableringen av Salærrådet. Den avtalen er regjeringen nødt til å følge opp, sier Unneland til Advokatbladet.

Han viser til at regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett for 2024 hverken følger Salærrådets anbefaling, eller kommenterer den. 

- Da jeg studerte juss, var noe av det første jeg lærte at avtaler som inngås, skal følges. Det bør også regjeringen snart lære seg, sier Unneland.

SV har i dag lagt frem sitt alternative statsbudsjett, og foreslår totalt 174 millioner kroner ekstra til advokat-drevne ordninger:

  • Øke rettshjelpssatsen og antallet timetallet i asylsaker med 45 millioner kroner. 
  • Oppjustere inntektsgrensen for fri rettshjelp med 100 millioner kroner, med mål om at førti prosent av befolkningen skal dekkes av ordningen i 2024. 
  • Øke tilskudd til ulike spesielle rettshjelpsstiltak med 29 millioner kroner. I denne potten har de lagt inn etablering av en støtteordning for rettslig prøving av utlendingssaker, og en advokatordning for innsatte i fengsel.

Ny, foreslått timepris: Om lag 1235 kroner

Hvor mye av den foreslåtte økningen på 45 millioner kroner som vil kunne gå direkte til å øke rettshjelpssatsen, vil avhenge av regjeringens fordeling av saker innenfor stykkprisforskriften, forteller Unneland.

- Vi ser at timetallet i mange stykkprissaker er for lavt, og peker spesielt på asylsaker - saker som har svært stor innvirkning for de menneskene det gjelder. Det er et stor behov for at advokater får flere timer til å arbeide mer med denne type saker, sier han.

- Men vi tenker at i alle fall tjue kroner mer enn regjeringen foreslår pr. time til rettshjelpssatsen, sier Unneland.

Dette ville i så fall innebære en økning av satsen på totalt 55 kroner i 2024 fra dagens sats på 1180 kroner. Regjeringen foreslo som kjent å øke satsen med 35 kroner til 1215 kroner i sitt forslag til statsbudsjett for 2024.

Forsvarergruppen: - Forventninger til en god økning av satsen

Forsvarergruppen er glad for at SV løfter rettshjelpssatsen inn i budsjettarbeidet, foreslår en økning av den, og dessuten øker bevilgningene til fri rettshjelp, sier leder Mette Yvonne Larsen.

- Vi setter pris på SVs initiativ og forståelse for den kritiske situasjonen vi befinner oss i. Rettshjelpssatsen står nå foran sitt femte år på rad med realnedgang, sier advokat Mette Yvonne Larsen.

- Vi har forventninger nå til en god økning av satsen, og vi mener SVs forslag heller ikke er godt nok, sier Larsen.

Forsvarergruppen oppfordrer regjeringen til å lytte til SV.

- Ikke minst fordi justisministeren har signert en avtale om å jobbe for en bærekraftig rettshjelpsats. Et ansvar hun ikke kan løpe fra.  Siden «vanlige folks tur» er slagordet fra den sittende regjeringen, så er det uforståelig at de svikter vanlige folk, sier Larsen.

- Ikke Stortingets oppgave å rydde

Det var i juni 2022 at punktum ble satt for den seks måneder lange advokat-streiken: Da undertegnet justis- og beredskapsminister Emilie E. Mehl en avtale med Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas om å opprette et salærråd med formål om å sikre en bærekraftig økning av rettshjelpssatsen.

Salærrådet kom frem til i fjor høst at 1385 kroner utgjorde en bærekraftig sats. I år har rådet inflasjonsjustert anbefalingen, og mener at en bærekraftig sats for 2024 vil være 1464 kroner.

SVs alternative budsjett  indikerer en forståelse av problemet, men også en tydelig avstand mellom regjeringens forslag på 1215 kroner i timen og målet på 1464 kroner i timen, som Salærrådet har anbefalt, påpeker Larsen.

- Det er regjeringens ansvar å sikre en bærekraftig rettshjelpssats. Stortingets rolle bør ikke være å rydde opp i regjeringens lovnader, sier Mette Yvonne Larsen.

- Mange trenger hjelp

Det er de med de minste lommebøkene som har største behov for hjelp dersom rettighetene deres ikke blir ivaretatt, påpeker SVs Andreas Sjalg Unneland.

- Det er derfor SV vil fortsette å bruke de store pengene på å videreutvikle det historiske løftet vi har hatt av rettshjelpsordningen, og å styrke den ytterligere.

Han viser til at formuesgrensene for å få fri rettshjelp stod stille helt fra 1980 og frem til i fjor, og at inntektsgrensen stod stille fra 2009.

- I 2021 kvalifiserte bare åtte-ni prosent av befolkningen til å få fri rettshjep. Fordi SV i budsjettforhandlingene i fjor fikk forhandlet frem mye penger til ordningen, samtidig med at vi har fått en ny modell, har vi nå en dekningsgrad på i alle fall 33 prosent. Dette er en revolusjon på området, som vi i SV er stolte over å ha sørget for, sier Unneland.

I 2024 ønsker partiet å oppjustere inntektsgrensen for fri rettshjelp med 100 millioner kroner, med mål om at førti prosent av befolkningen skal dekkes av ordningen i 2024.

Partiet vil også øke tilskuddet til ulike spesielle rettshjelpsstiltak med 29 millioner kroner, samt øke tilskuddet til frivillige organisasjoner med 12 millioner kroner.

Vil gi domstolene 96 millioner kroner mer

Videre foreslår SV å styrke domstolene med 96 millioner kroner for å få flere dømmende årsverk, økt digitalisering og pilot med hurtigdomstol for ungdom.

- Domstolene har hatt ansettelsesstopp i over et år, og trenger friske midler for å hindre at køene vokser, og at arbeidshverdagen for den tredje statsmakt ikke skal være like krevende som nå, sier Unneland.

Partiet foreslår også å øke bemanningen i fengslene med 150 millioner kroner, blant annet for å forhindre isolasjon. Partiet ønsker å prioritere en bedring av bygningsmassen særlig for kvinnelige innsatte, og etablere flere rusmestringsenheter.

- Det står veldig dårlig til i norske fengsler. Vi har fått rapporter om ulovlig isolasjonsbruk, ulovlig telefonavlytting og ulovlig nakenvisitasjoner. Vi vet at mange ansatte blir syke av å jobbe i fengsel. Situasjonen nå er uholdbar både for ansatte og innsatte, sier Unneland.

Domstoladministrasjonen: - Gledelig

- Vi er svært glade for at SV har sett at domstolene har en betydelig budsjettutfordring, sier direktør Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen i en melding.

- Vi har så store behov at det ikke er mulig å løse dem uten økte bevilgninger over statsbudsjettet. Derfor er dette et viktig signal fra regjeringens foretrukne budsjettpartner, påpeker han.

Han håper regjeringspartiene og SV blir enige om å gi domstolene et løft i rammene.

SV skal nå inn i budsjettforhandlinger med regjeringen. I fjor kom partene til enighet i slutten av november.

Powered by Labrador CMS