Stortingsrepresentant Peter Frølich og justisminister Monica Mæland.
Stortingsrepresentant Peter Frølich og justisminister Monica Mæland.

- Historiens beste justisbudsjett

Årets budsjett er et ordentlig skippertak for straffesakskjeden, mener Peter Frølich (H). Justisminister Monica Mæland sier at hun forstår at advokater er skuffet over 25 kroner i salærsatsøkning.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 71 millioner kroner til bemanning i domstolene, som en videreføring av de midlertidige stillingene som ble bevilget tidligere i år i forbindelse med virusutbruddet.

Økningen foreslås som en varig økning i domstolenes budsjett for å bidra til å bygge ned restanser og korte ned saksbehandlingstiden.

- Jeg er en glad bergenser og en glad justisminister i dag, sier justisminister Monica Mæland til Advokatbladet.

Også Høyres justispolitiske talsmann, stortingsrepresentant Peter Frølich, er fornøyd.

- Det strømmer inn med positive tilbakemeldinger fra domstolene i dag, sier han.

60 millioner mer til påtale og statsadvokatene

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen å øke bevilgningene med 40 millioner kroner til påtalejurister og 20 millioner kroner til stillinger i statsadvokatembetene.

- Midlene skal være permanente, og vil føre til at balansen i straffesakskjeden er gjenopprettet for mange år fremover. Arbeidet vil ikke stoppe opp, men vi foreslår nå et skikkelig skippertak, sier Frølich.

- Forstår advokatenes skuffelse

Justisminister Mæland kaller styrkingen kjempeviktig, men sier at hun har forståelse for at advokater ikke er fornøyd med 25 kroner i økt rettshjelpssats.

- Men satsningen på politijurister, påtale, statsadvokater og domstolene er jo også viktig for advokatene, slik at vi får jobbet ned restansene og får opp kvaliteten på arbeidet. Et budsjett kan ikke innfri alle ønsker, men vi får nå en solid satsning på politi, domstol og beredskap, sier Mæland.

Regjeringen har mange store saker til behandling innenfor justissektoren nå.

- Et forslag om ny rettshjelpsordning er ute på høring, og vi jobber også med advokatlov. Det er mange saker som vi skal gjøre alt for å få lagt frem for Stortinget før påske, som er fristen for å få behandlet saker i denne stortingsperioden, sier Mæland.

Domstolkommisjonens forslag til Stortinget i høst

Domstolkommisjonens forslag om strukturendringer og sammenslåinger i domstolene skal legges frem for Stortinget om kort tid. Og selv om opposisjonen på forsommeren sendte ut en pressemelding der det het at den ville stemme ned ethvert forslag om sammenslåinger, så er ikke siste ord sagt, ifølge Peter Frølich.

- Man stemmer ikke gjennom pressemeldinger. Hver eneste stortingsrepresentant må ta stilling til om han eller hun ønsker en forsvarlig og moderne domstolstruktur eller ikke. Og da får man forholde seg til fakta, argumenter og økonomiske realiter, sier Frølich.

Nytt tinghus i Bergen

Regjeringen foreslår at det bevilges 11 millioner kroner til forprosjektering av et nytt tinghus i Bergen.

Justisminister Mæland presenterte justisbudsjettet nettopp fra Bergen tinghus.

- Dette er et historisk, praktfullt hus som trenger kraftig oppgradering. Nå er det viktig å komme i gang med forprosjektet for oppgradering, som skal gå over tre år og være ferdig i 2024. Planen videre er å bruke tre år på oppussingen, slik at bygget vil være klart i 2027, sier Mæland.

Det foreslås også å bevilge 7 millioner kroner til Oslo tingrett for å bygge lokaler som kan håndtere saker som er gradert som strengt hemmelige.

Nå skal flere domstoler digitaliseres

Regjeringen foreslår også en økning i bevilgningen til digitaliseringen av domstolene med 42,6 millioner kroner. Direktør Sven Marius Urke er godt fornøyd med budsjettforslaget.

- Endelig kan vi få et budsjett som gir oss rom for både å digitalisere alle norske domstoler, og øke kapasiteten til å gjennomføre rettssaker. Vi har grunn til å være svært godt fornøyd, sier Urke i en pressemelding.

- Jeg er aller mest fornøyd med budsjettøkningen på 71 millioner kroner som ble gitt for å håndtere koronasituasjonen, og at regjeringen mener dette skal være en varig økning av budsjettet til domstolene. Det gir et skikkelig bidrag for å få ned saksbehandlingstiden, sier Urke.

Frem til nå har prosjektet Digitale domstoler bare omhandlet Høyesterett, lagmannsrettene og de største tingrettene.

I statsbudsjettet foreslås det at domstolene får 42,6 millioner kroner for å gjøre domstolene mer digitale i 2021, som er første året av en fireårig satsing som koster til sammen 210 millioner kroner.

- Dette har vært noe som vi har fremmet for regjeringen og stortinget i flere omganger. Nå kommer det på plass. Det betyr at alle domstoler vil bli inkludert i digitale domstoler og den moderniseringen som dette innebærer, sier Urke.

LES MER OM STATSBUDSJETTET FOR 2021:

Powered by Labrador CMS