Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons/Silje Bergum Kinsten
Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons/Silje Bergum Kinsten

Nå skal samisk fremmes som rettsspråk

Målet er å styrke rettsikkerheten for den samiske befolkningen.

Publisert

Gjennom arbeidspakken «Samisk som rettsspråk» har sorenskriveren i Indre Finnmark, Finn-Arne Schanche Selfors, tatt initiativ til å starte et prosjekt for å løfte samisk som rettsspråk i samarbeid med det juridiske fakultet i Tromsø.

– Vi ønsker å kartlegge hvilke behov som gjør seg gjeldende, hva som må gjøres framover og hva de enkelte samarbeidspartnere kan bidra med i arbeidet for å utvikle samisk som rettsspråk, sier postdoktor og prosjektleder Kristina Labba til UiT.

Vil være ledende internasjonalt

Sammen med Labba sitter også førsteamanuensis Ánde Somby, stipendiat Aila Biret Selfors, samt studentene Marion Ravna og Johan Vasara i arbeidsgruppen.

«Bakgrunnen for prosjektet er delvis at same- og urfolksrett er et satsingsområde hvor fakultetets ambisjon er å være internasjonalt ledende. Arbeidspakken skal bidra til å utvikle samisk som rettsspråk og juridiske termer på samisk, for derved å styrke rettsikkerheten for den samiske befolkningen», skriver Universitetet i Tromsø (UiT) på sine nettsider.

Ønsker flere samarbeidspartnere

I starten av november arrangerte gruppen et møte i Tana, hvor flere relevante og potensielle samarbeidspartnere var invitert. På gjestelisten stod blant annet Domstoladministrasjonen, Sametinget, Samisk høgskole og Justisdepartementet.

Møtet var initiert for å kartlegge aktuelle behov, hva som er gjort så langt og hvordan samisk språk brukes i praksis i dag.

– Vi anser alle som viktige samarbeidspartnere i prosjektet, og har derfor ønsket å invitere alle de eksterne partnere til å delta, fastslår Kristina Labba.