Også i Agder lagmannsrett har sakskostnadene økt kraftig, viser en fersk undersøkelse.
Også i Agder lagmannsrett har sakskostnadene økt kraftig, viser en fersk undersøkelse.

Sakskostnader økte kraftig i Agder

Mens Justisdepartementet ba om et kostnadskutt på 30 prosent i domstolene, økte isteden kostnadene i en rekke av landets domstoler. I Agder gikk partenes kostnader opp med 50 prosent fra 2007 til 2017.

Publisert Sist oppdatert

Sammen med høyesterettsdommer Clement Endresen undersøkte utreder Gjermund Aasbrenn i fjor nivået på tilkjente sakskostnader i Høyesterett.

Gjermund Aasbrenn er utreder i Høyesterett.
Gjermund Aasbrenn er utreder i Høyesterett.

Gjennomsnittskostnadene for saker i avdeling og forsterket rett økte med 126 prosent fra 2007 til 2017, ifølge undersøkelsen.

Aasbrenn har også undersøkt sakskostnadsutviklingen i Borgarting lagmannsrett, og fant at disse økte med 186 prosent fra 2007 til 2017.

Dette skjer til tross for at lovforarbeidene i forbindelse med den nye tvisteloven i 2008 ga klare signaler om at sakskostnadsnivået i sivile saker skulle reduseres, og at Justisdepartementet satte som mål at partenes faktiske kostnader burde reduseres med 30 prosent.

Øker også i Agder

Ifølge Gjermund Aasbrenn er det mye som tyder på at kostnadene også øker i flere av landets andre domstoler.

- Det er en rekke nyanser i dette. Blant annet er det geografiske variasjoner. Nylig holdt jeg et foredrag for Agder lagmannsrett, og i den forbindelse gjorde jeg en tilsvarende undersøkelse av kostnadsnivået der. Undersøkelsen av Agder lagmannsrett viste en gjennomsnittsøkning fra 2007 til 2017 med 50 prosent. Økningen i median var 46 prosent. Heller ikke her er utviklingen i samsvar med lovgivers signaler - men økningen synes mer moderat, sier Aasbrenn.

Han vil ikke spekulere i årsaker til kostnadsøkningene og variasjonene i disse.

- Øker gjennomgående

Aasbrenn mener at de eksakte tallene ikke er det mest interessante, men vektlegger heller tendensene i det undersøkelsene viser.

- Jeg kjenner ikke til at det er gjort noen tilsvarende undersøkelse av andre domstoler, men inntrykket er at kostnadsnivået øker gjennomgående, om enn ikke i samme grad som i Oslo-området. Dette baserer jeg på samtaler med dommere rundt om i landet og på egne erfaringer, sier Aasbrenn.

Må skille

Overfor Advokatbladet presiserer Aasbrenn at han ikke vil legge seg bort i hva advokatene tar i timepris av klientene.

- Som Erling Lind også påpeker, må man skille mellom hva klienten skal betale til sin advokat, og hva som kan kreves av motparten etter tvisteloven § 20-5, sier Aasbrenn.