Forsvarsadvokat Bjørn André Gulstad foran Oslo tinghus.

Vil streike for økt salærsats

– Jeg må drive døgnåpen butikk for å kunne leve av å være forsvarsadvokat. Vi har holdt en høflig dialog med politikerne om salærsatsen i flere tiår, men i dag ser jeg ingen annen utvei enn en fullskalastreik, sier advokat Bjørn André Gulstad.

Publisert

I statsbudsjettet for 2022 foreslår den avtroppende regjeringen å videreføre salærsatsen som i dag ligger på 1085 kroner. Det er 475 kroner mindre enn Advokatforeningens krav. Dette har ført til sterke reaksjoner blant mange advokater.

– Nå har det gått fra hakkende galt til enda verre. Regjeringen signaliserer at de hverken har evne eller vilje til å forstå hva arbeidshverdagen til en forsvarsadvokat innebærer, sier senioradvokat Bjørn André Gulstad i Sjødin Meling & Co.

– Liten forståelse for forsvarer-hverdagen

Han opplever at den manglende økningen av salærsatsen i realiteten bidrar til å uthule de hensyn som den egentlig skal ivareta: Ubekvem arbeidstid, overtidsarbeid, helgearbeid og nattjobbing.

– Jeg har inntrykk av at man setter alminnelige forsvarsadvokater, som jobber med hverdagsproblemer og den enkeltes rettssikkerhet, i samme gruppe som partnere i store advokatfirmaer som har en årlig omsetning på flere hundre millioner kroner. Mange forsvarsadvokater har i praksis tilnærmet all sin omsetning på offentlig salærsats, og da kan jeg ikke forstå hvordan de kan foreslå å videreføre det beløpet man opererer med i dag, sier Gulstad.

Advokatforeningen regnet i 2017 ut at bare 51,4 prosent av salærsatsen går til lønn og utbytte. Resten går til kontorkostnader, forsikringer, og andre driftskostnader. I 2017 var den reelle salærsatsen 524 kroner, ifølge foreningen.

Selv forteller han om en advokatvirksomhet som drives døgnet rundt for at omsetningen skal være lønnsom sett i lys av firmaets kostnader.

Bjørn André Gulstad.

– Du må ha en sakstilgang og et slikt volum av klienter at arbeidshverdagen blir fullstendig altoppslukende. Jeg må hele tiden flytte grenser, og det går ut over familielivet, fritiden og nattesøvnen min. Jeg jobber så utrolig mye for å kunne tjene det jeg gjør, og kan ikke forstå hvordan ordningen politikerne legger opp til kan være forenlig med arbeidsmiljøloven, forteller han.

– Vi må sette hardt mot hardt

Gulstad mener at et gjennomslag for Advokatforeningens krav om en salærsats på 1560 kroner, ville løst problemet.

– Det er små marginer i denne jobben, og mange sliter med sakstilgangen. Man må hele tiden være på vakt og tilgjengelig. Salærsatsen må opp på et nivå som alminnelige forsvarsadvokater kan leve av, uten at arbeidshverdagen skal måtte gå på bekostning av livet ellers, påpeker han.

Nå som regjeringens forslag er lagt frem, stiller han følgende spørsmål til seg selv: Er det hele egentlig verdt det?

– Nå har salærsatsen vært underjustert i flere tiår, uten at den innsatsen som er lagt ned for å skape en økning har ført frem. Men i håp om at politikerne skal våkne, og omsider flytte beløpet til et verdig nivå, så velger jeg å fortsette litt til. Slik situasjonen er i dag, ser jeg ingen annen utvei enn en fullskalastreik – slik andre yrkesgrupper ville benyttet seg av. Det er tid for å sette knallhardt mot hardt, understreker Gulstad.

Powered by Labrador CMS