Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) og Andreas S. Unneland.

Venstre-topp: Komplett uforståelig at regjeringen fortsetter å ignorere Salærrådets anbefaling

Mens SVs justispolitiske talsperson mener at regjeringen fortjener honnør for faktisk å putte penger på bordet.

Publisert Sist oppdatert

Ingvild Wetrhus Thorsvik, stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen, synes det er bra at regjeringen øker rettshjelpssatsen i revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt frem i dag.

- Men det burde de ha gjort for lenge siden. Likevel er det fortsatt komplett uforståelig for meg at regjeringen fortsetter å ignorere Salærrådets anbefaling, og de nevner det fortsatt ikke med et eneste ord i revidert budsjett, sier Thorsvik.

Salærrådet foreslo en treårig opptrappingsplan for å få rettshjelpssatsen opp på et bærekraftig nivå. Men hverken i statsbudsjettet for 2024 eller i revidert budsjett nevnes planen.

- Dermed fremstår økningen kun som en engangssum, noe som er mildt sagt oppsiktsvekkende, spesielt med tanke på advokataksjonen som nå har foregått i lang tid og som synliggjør hva som kan skje hvis advokater slutter å påta seg oppdrag etter rettshjelpssatsen, sier Thorsvik.

Hun mener at det stadig er uklart om regjeringen har noen formening om hva som er en bærekraftig rettshjelpssats i Norge, og hvorvidt de vil arbeide for å nå det. 

- Det er ikke rettsstaten Norge verdig, sier hun.

- Justisministeren tar ansvar

SVs justispolitiske talsperson, Andreas S. Unneland, mener at den foreslåtte økningen på en femtilapp pr. time fra 1. juli er et skritt i riktig retning.

- Men det er fremdeles en vei å gå før vi har en bærekraftig rettshjelpssats som anerkjenner det arbeidet forsvars- og bistandsadvokater gjør for rettsikkerheten i Norge, sier han.

Departementet viser til at den foreslåtte økningen er historisk høy: Mens timesatsen i perioden 2013 til 2021 økte med mellom null og maks 25 kroner pr år, har den økt med henholdsvis 36 kroner, 59 kroner og 85 kroner etter at Ap- og Sp-regjeringen kom til makten i  2021.

- Jeg er veldig glad for at justisministeren nå tar ansvar for den avtalen hun har inngått med Advokatforeningen og nå strekker ut en hånd med å legge en solid sum penger på bordet, selv om vi i SV selvfølgelig skulle ønske at det var mer, sier Unneland.

- Høyre foreslo kutt i satsen

Det er greit å minne om at den politiske kontrasten er ganske stor, mener han.

- Høyre foreslo i sitt alternative statsbudsjett for 2024 å kutte i salærene. Så at regjeringen beveger seg i riktig retning, er ikke en selvfølge. Høyre foreslo å kutte reisegodtgjørelsen fra sytti til femti prosent, samt å kutte salærsatsen til tolker, sier Unneland.

SV hadde håpet at regjeringen ville foreslå en opptrappingsplan, medgir han.

- Vi hadde håpet at regjeringen ville vist hvordan man skal komme seg til et bærekraftig nivå. Samtidig er det viktig å anerkjenne at regjeringen faktisk putter penger på bordet, og det fortjener de honnør for.

 - Bør advokatene nå avslutte streiken?

- Det får være opp til advokatene selv å bestemme. Jeg har stor forståelse for at man fremdeles er et stykke unna det som advokatene og vi i SV mener er en bærekraftig rettshjelpssats. Men utviklingen går nå i riktig retning, og det regjeringen legger frem, er et tegn til miljøene om at de er villig til å jobbe videre med dette, sier Unneland.

Powered by Labrador CMS