Advokatforeningens avtroppende leder Jon Wessel-Aas og justisminister Emilie Mehl da avtalen om etableringen av Salærrådet ble signert for to år siden.

Mener regjeringen kan forplikte seg til å følge en opptrappingsplan i sine budsjettforslag

At regjeringen ikke kan forplikte Stortinget til å følge en opptrappingsplan for rettshjelpsatsen, burde ikke hindre regjeringen fra å gjøre det, ifølge Advokatforeningen. 

Publisert Sist oppdatert

Like før helgen ble Advokatforeningen klar med sitt innspill til Salærrådets tilleggsuttalelse, som er ventet i slutten av juni. 

Da rådet kom med sin første anbefaling tilbake i november 2022, mente det at et naturlig nivå for rettshjelpssatsen ville være 1385 kroner. Rådet erkjente samtidig at dette ville innebære et såpass stort hopp opp fra daværende sats på 1121 kroner, at en opptrappingsplan kunne være nødvendig. 

Høsten 2023 gjentok Salærrådet anbefalingen fra året før, kun inflasjonsjustert for 2024, som vil si 1464 kroner. 

Fremdeles har det ikke kommet noe forslag til opptrappingsplan fra Justis- og beredskapsdepartementet, som flere ganger har pekt på at Stortinget ikke kan forpliktes til å følge en slik plan. Det kan derimot regjeringen, mener Advokatforeningen. 

«Dette hindrer etter vårt syn ikke regjeringen i å forplikte sine framtidige budsjettforslag til å følge en opptrappingsplan», heter det i innspillet til Salærrådet. 

- Vil ta åtte år å nå Salærrådets anbefaling

Da revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tidligere i vår, økte rettshjelpssatsen for inneværende år med ytterligere 50 kroner. Samlet gir det en totaløkning på 85 kroner i 2024. 

Natt til mandag landet Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti forhandlingene om det reviderte budsjettet, og økningen på 85 kroner blir stående. Det gir den høyeste salærveksten på to tiår.

Dette er Salærrådet

  • Ble opprettet som følge av avtalen mellom Advokatforeningen og Justisdepartementet i juni 2022 som avsluttet den seks måneder lange advokataksjonen i Høyesterett.
  • Rådet består av høyesterettsdommer Arne Ringnes, økonomiprofessor Karen Helene Ulltveit-Moe og lagdommer Per Jordal.
  • «Formålet med avtalen er å sikre en bærekraftig økning av rettshjelpssatsen og fastlegge prosessen for konsultasjoner mellom partene i forbindelse med fastsetting av satsen», heter det i avtalen.
  • Det står også at «departementet erkjenner viktigheten av en bærekraftig rettshjelpssats for å oppfylle statens forpliktelser om forsvarlig rettshjelp til borgerne og forplikter seg til en økning av satsen».
  • Rådet kommer årlig med en anbefaling til departementet om nivået på rettshjelpssatsen, reisefraværsgodtgjørelsen og stykkprissatsene i forbindelse med statsbudsjettet. 

Advokatforeningen legger ikke skjul på at dette er et reelt hopp, men påpeker at dersom man tar høyde for forventet inflasjon på fire prosent, vil den faktiske veksten målt i faste priser kun være 36 kroner. 

Hvis regjeringen fortsetter å øke rettshjelpssatsen like mye fremover, vil det ta åtte år å nå anbefalingen fra Salærrådet, ifølge foreningen. 

«Etter at Salærrådets første anbefaling kom, har prisindeksen vokst med 11 prosent, noe som er omtrent på nivå med inflasjonen. Som nevnt i Advokatforeningens innspill til Salærrådets tilleggsuttalelse 2023, ser imidlertid prisindeksen for juridiske tjenester ut til å følge inflasjonens bevegelse omtrent ett år på etterskudd. Det er derfor grunn til å tro at fjorårets høye inflasjon først vil ha innvirkning på indeksen inneværende år», kan man lese i innspillet til Salærrådet. 

Mener satsen bør ta utgangspunkt i utgiftene

Advokatforeningen skriver videre at det altså er først i inneværende år at fjorårets prisøkninger for alvor vil ramme advokatfirmaenes utgifter, som igjen vil øke prisene ut til klientene. 

«Denne muligheten til å øke prisene har som kjent ikke advokater som jobber på rettshjelpssatsen.» 

Av den grunn mener foreningen at nivået på rettshjelpssatsen bør ta utgangspunkt i advokatvirksomhetenes utgifter, samt markedsprisene på advokattjenester.

«Jo lengre tid det går fra anbefalingen justeres basert på disse faktorene, jo dårligere vil anbefalingen treffe. Advokatforeningen mener derfor det er viktig at opptrappingen kommer raskt, samt at det anbefalte nivået på rettshjelpssatsen regelmessig justeres basert på flere faktorer enn kun generell inflasjon.»

Vil du lese mer om statsbudsjettet 2024? Trykk her!

Powered by Labrador CMS