Steinkjer-advokat Theo Dretvik er en av mange advokater i distriktet som har tapt betydelig summer på halveringen av reisesalæret.
Steinkjer-advokat Theo Dretvik er en av mange advokater i distriktet som har tapt betydelig summer på halveringen av reisesalæret.

Fortsatt halvt reisesalær: For tidlig å reversere, mener departmentet

- Rapporten som evaluerte reisesalæret er skjevt gjengitt i statsbudsjettet. Distriktenes tilgang til advokat svekkes, advarer Merete Smith.

Publisert Sist oppdatert

Reisesalæret fikk ikke noe løft i forslaget til statsbudsjettet for neste år. Halveringen av reisegodtgjørelsen fortsetter.

Frode Sulland er en av flere advokater som reagerer sterkt, og kaller budsjettforslaget for 2021 for både elendig og provoserende.

- Salærsats er ikke lønn, men kostnadsdekning. Da hjelper det lite å måle seg mot andres lønnsvekst. Vi får heller ingen kompensasjon for over tjue år med reell reduksjon, eller for halvert reisekompensasjon. Bør vi kanskje boikotte denne rettsstaten som ikke forstår betydningen av en av sine grunnpilarer, skriver Frode Sulland på Facebook.

Full reise, halvt salær

Fra 1.januar 2017 ble salærsatsen på reise halvert. Stortinget påla Justisdepartementet å evaluere effekten av kuttet, og i mars i år kom evalueringsrapporten.

Den konkluderte blant annet slik:

  • Årlig innsparinger på ca. 90 millioner kroner, altså 20 millioner mer enn hva Justisdepartementet forutså.
  • Kuttet stimulerer verken til mindre reisefravær eller mer arbeid på reise.
  • Kuttet innebærer betydelig lønnstap for advokater med høyt reisefravær på steder med store reiseavstander.
  • Økte transaksjonskostnader.
  • Svekket tilgang til sakkyndige og advokater med spisskompetanse utgjør en stor risiko på steder med store reiseavstander og lav befolkningstetthet.
  • Ifølge Vista Analyse er det likevel lite som tyder på at rettssikkerheten er svekket som følge av halveringen.
  • Rapporten konkluderer med at endringen av reisesatsen har fått «vesentlige utilsiktede negative effekter».

Advokater utelatt

I statsbudsjettet for 2021 viser regjeringen til at den har fulgt opp Stortingets vedtak om å evaluere halveringen av reisesalæret. I budsjettet er det som Vista Analyse kalte «vesentlige negative effekter» blitt til bare «negative effekter», og Justisdepartementet uttrykker bekymring for distriktenes tilgang til sakkyndige, ikke advokater.

«Barne- og familiedepartementet vil vurdere tilgangen til barnefaglige sakkyndige, blant annet i arbeidet med å videreutvikle utdanningsprogram og registeret for barnefaglige sakkyndige. Justis- og beredskapsdepartementet vil vurdere andre tiltak for å bedre domstolenes tilgang til sakkyndige», heter det i statsbudsjettet.

- Svekker distriktene

- Gjengivelsen av rapporten i statsbudsjettet er skjev, og underkommuniserer problemene knyttet til advokater. Rapporten viser at halveringen av reisegodtgjørelsen har hatt stor negativ betydning for tilgangen til advokater i distriktene. Dette er et stort problem for forsvarere når de skal besøke klienter i fengsel, men først og fremst et problem for advokater i distriktene, sier Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.

- At regjeringen ikke følger opp en så tydelig rapport i dette budsjettet bør bekymre. Dette kommer til å svekke en allerede presset rettssikkerhetssituasjon i distriktene, sier Smith.

Advokatforeningens egne undersøkelser viser at både sakkyndige og advokater ønsker å ta færre salæroppdrag med reisefravær etter endringen, og at mange allerede er i ferd med å vri porteføljen sin bort fra oppdrag med reising, forteller Smith.

- Dette har konsekvenser for rettssikkerheten i distriktene, fortsetter Smith.

Regneeksemplene presentert i rapporten viste at for en advokat som kun tar saker på offentlig salæroppdrag og mottar reisefravær tilsvarende snittet for alle saker i Indre Finnmark tingrett, innebærer satsendringen en total lønnsreduksjon på hele tjue prosent, ifølge Smith.

I budsjettet kommer det frem at en ny enhet for kontroll av advokaters salæroppgaver skal etableres, noe som vil gi en innsparing på om lag førti millioner kroner.

- Dette kunne man ha brukt på reisegodtgjørelse til advokater. Men i stedet ser det ut til at dette er overført til andre deler av budsjettet, sier Smith.

3 spørsmål til departementet

Advokatbladet har stilt Justis- og beredskapsdepartementet tre spørsmål om kuttet i reisesalæret:

  • Hvorfor kommer det ingen økning i reisesalæret, til tross for at evalueringsrapporten konkluderte med at halveringen har hatt «vesentlige utilsiktede negative effekter»?
  • Hva har departementet å si til advokater ute i distriktene som opplever et betydelig lønnstap som følge av halveringen i reisesalæret?
  • ·Evalueringsrapporten konkluderer med at halveringen utgjør en risiko for svekket tilgang til sakkyndige og advokater med spisskompetanse. Frykter departementet at færre advokater vil påta seg reiseoppdrag som følge av halveringen i reisesalæret?

Dette er svaret fra statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Justis- og beredskapsdepartementet.

- Rapporten er til vurdering i departementet, det er for tidlig å si noe om utfallet nå.

Powered by Labrador CMS