Høyesterett: Utvisning til Polen ikke i strid med EMK

Selv om Høyesterett erkjenner at dommernes uavhengighet i Polen stadig svekkes, sa de ja til at Norge kan overlevere en borger til polsk domstolbehandling.

Publisert Sist oppdatert

Det kom frem i en avgjørelse fra Høyesteretts ankeutvalg. Den ankende part hevdet at domstolene i Polen ikke lenger oppfyller grunnleggende krav til uavhengighet og upartiskhet.

De mente derfor at overlevering til Polen ville være i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 6.

- Ingen politisk undertone

Ankeutvalget understreker i sin kjennelse at saken ikke har en politisk overtone, eller har andre omstendigheter som gir grunn til å tvile på en rettferdig rettergang.

Polens høyrepopulistiske regjeringsparti Lov og rettferdighet har måttet tåle sterk kritikk for det kritikerne mener er en stadig svekkelse av domstolene og landets rettssikkerhet.

Tidligere i år vedtok parlamentet en lov som forbyr all form for offentlig aktivitet som kan tolkes som politisk motivert. I januar marsjerte dommere og advokater fra store deler av Europa, inkludert Norge, i Warszawas gater i protest mot den manglende rettsikkerheten som råder i Polen.

- Rettferdig rettergang

I saken fra Høyesteretts ankeutvalg, var den ankende part begjært overlevert til Polen. Overleveringsbegjæringen var begrunnet i en siktelse for fire innbruddstyverier.

Det var ifølge Høyesterett ikke grunn til å tro at det forelå spesielle omstendigheter som skulle tilsi at den ettersøkte ikke ville få en rettferdig rettergang i Polen.

«At dommeren er utnevnt etter en politisert prosess, eller risikerer utilbørlig påtrykk eller sanksjoner etter å ha avgjort saken etter eget beste skjønn, betyr imidlertid ikke at vedkommende vil være ute av stand til å yte en rettferdig rettergang i saker helt uten politiske overtoner eller andre omstendigheter som gir grunn til å tvile på dommerens evne til å opptre uavhengig og upartisk», konstaterer Høyesterett.

Saken ble avgjort av dommerne Henrik Bull, Wenche Arntzen, og Arne Ringnes.

Powered by Labrador CMS