Jon Wessel-Aas er forsvarer for Bengt Waldow.

Mener plakatsaken ble henlagt på feil grunnlag

Onsdag ble det kjent at statsadvokat Geir Evanger påklager henleggelse av plakatsaken til Riksadvokaten. I tilsvaret ber forsvarer Jon Wessel-Aas om at klagen ikke tas til følge. Han er likevel enig med Evanger på ett punkt.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag ble det kjent at statsadvokat Geir Evanger påklager henleggelse av plakatsaken til Riksadvokaten, og ber om at saken blir revurdert.

Saken ble i mars henlagt på bevisets stilling av statsadvokaten i Hedmark og Oppland.

– Jeg er uenig i statsadvokatens bevisbedømmelse. I tillegg har jeg kommentert lovanvendelsen og forholdet til EMK, sa Evanger til Rett24.

Onsdag sendte også forsvarer Jon Wessel-Aas sine merknader til Evangers klage og anførsler til Riksadvokaten. Selv om han ber om at klagen ikke tas til følge, er han enig med Evanger på ett punkt.

«Dette er ikke bevisspørsmål»

Wessel-Aas mener statsadvokaten i Hedmark og Opplands begrunnelse for henleggelsen fremstår som feil.

«Statsadvokaten skriver som avgjørende for at straffbart forhold ikke kan anses bevist at «[e]n kan ikke se bort fra muligheten av at hans handlinger var en politisk ytring i form av satirisk kritikk». Dette er ikke bevisspørsmål.

Det er ingen tvil om hva Waldow har ytret. Det er innholdet på de to plakatene (inkludert QR-kodene og deres landingssider), hengt opp slik som beskrevet. Disse ytringene har han ytret forsettlig», skriver han til Riksadvokaten.

Ber om at henleggelseskoden gjøres om

Hvordan ytringene skal tolkes og forstås, er ifølge Wessel-Aas et rettsanvendelsesspørsmål.

«Tolkningen av ytringene i sin kontekst avgjør hvorvidt de 1) rammes av gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 266 og 2) om bestemmelsen får anvendelse når hensynet til ytringsfriheten etter Grunnloven og EMK trekkes inn.»

Han skriver videre at saken burde blitt henlagt fordi ytringene ikke rammes av straffeloven.

«Saken burde ha vært henlagt med samme begrunnelse som i Oslo politidistrikts (OPD) innstilling av 24. februar 2023; at ytringene, korrekt tolket, ikke rammes av straffeloven § 266 og at de uansett er beskyttet av ytringsfriheten - med andre ord at det ikke foreligger straffbart forhold. Det bes om at Riksadvokaten omgjør henleggelseskoden i samsvar med dette.»

Powered by Labrador CMS