Statsadvokat i Det nasjonale statsadvokatembetet, Geir Evanger.

PLAKATSAKEN

Geir Evanger påklager henleggelsen av plakatsaken til Riksadvokaten

Statsadvokat Geir Evanger ønsker at Riksadvokaten skal revurdere plakatsaken som statsadvokaten i Hedmark og Oppland henla på bevisets stilling.

Publisert Sist oppdatert

Dette skriver Rett24 i dag.

I januar avviste Oslo tingrett saken der tidligere advokat, Bengt Waldow, var tiltalt for å ha hengt opp plakater av politimann Jan Erik Bresil og statsadvokat Geir Evanger - leder og nestleder i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Bakgrunnen for avvisningen var at tingretten mente statsadvokaten som tok ut tiltalen var inhabil, fordi hun selv var medlem av NNPF. Saken ble dermed sendt i retur til statsadvokaten i Hedmark og Oppland som i mars besluttet å henlegge saken på bevisets stilling.

Nå har Geir Evanger, ifølge Rett24, klaget på statsadvokatens henleggelse av plakatsaken til Riksadvokaten.

– Har rettigheter etter EMK

– Jeg er uenig i statsadvokatens bevisbedømmelse. I tillegg har jeg kommentert lovanvendelsen og forholdet til EMK, sier Evanger til Rett24.

– Jeg har ikke lyst til å forhåndsprosedere dette, men jeg mener det er riktig at Riksadvokaten vurderer dette i full bredde. Ut fra bevisene i saken, mener jeg det er ganske klart at hensikten med plakatene var å trakassere. Når man vurderer ytringsfriheten, må man skille mellom trakassering og pressevirksomhet eller kunstnerisk virksomhet. Dette kommenterer jeg i klagen, sier han videre.

Evanger mener han har rettigheter som privatperson etter EMK, og at han helst skulle sett saken vurdert av en domstol.

– Politisk satire

På plakatene som ble hengt opp stod det at «Geir «Goggen» Evanger var siktet for innførsel av meget betydelig mengde hasj og MDMA jf. straffeloven §232».

Ifølge Waldow, var plakatene ment som politisk satire mot NNPF.

«Plakatene er politiske ytringer i satireform, som ledd i samfunnsdebatten om avkriminalisering av narkotika generelt, politiets bruk av tvangsmidler i narkotikasaker og – ikke minst – den private foreningen Norsk Narkotikapolitiforenings rolle både i debatten og i politiets daglige arbeid», følger det av begjæringen fra Waldows forsvarer i saken, Jon Wessel-Aas.

Evanger selv beskrev situasjonen som særdeles ubehagelig, til NRK, og varslet et krav om oppreisning på 50.000 kroner.

– Så skjønner jeg jo at det er en slags ironi. Men det finnes en grense for hvor langt man kan gå, og hva man skal tåle for ting man har vært med på som statsadvokat, sa Evanger til NRK.

Advokatbladet har vært i kontakt med Geir Evanger som ikke har noen kommentar til saken.

Bengt Waldow mener disse plakatene vernes av ytringsfriheten. Evanger mener det er over grensen.
Powered by Labrador CMS