Advokat Jon Wessel-Aas er partner i Lund & Co, og forsvarer tiltalte i saken.

Statsadvokaten som tok ut tiltale i saken om satiriske plakater mot Norsk Narkotikapolitiforening, er selv medlem i foreningen

Forsvarer Jon Wessel-Aas begjærte saken avvist da saken startet i Oslo tingrett mandag morgen.

Publisert Sist oppdatert

Og slik ble det. Mandag avviste Oslo tingrett den såkalte plakat-saken fordi den mener statsadvokaten ikke var habil til å ta ut tiltale. Statsadvokatens medlemskap i NNPF viser politisk uenighet med tiltaltes politiske budskap, ifølge dommeren.

Det gir «allmennheten rimelig og saklig grunn til å tvile på at hennes vurdering av hvordan siktedes ytringer – plakatene – skal forstås opp mot ytringsfriheten, er gjort på et fritt og uavhengig grunnlag», heter det i kjennelsen.

- Ikke gyldig tiltalebeslutning

En tidligere advokat er tiltalt for å ha hengt opp plakater av politimann Jan Erik Bresil og statsadvokat Geir Evanger, henholdsvis leder og nestleder i Norsk Narkotikapolitiforening og dermed «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred.»

Ifølge den tiltalte, er plakatene ment som politisk satire mot Norsk Narkotikapolitiforening.

Søndag kunne NRK fortelle at statsadvokaten som har tatt ut tiltalen, selv er medlem i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Det foreligger ikke en gyldig tiltalebeslutning i saken, anførte advokat Jon Wessel-Aas, som er den tiltalte mannens prosessfullmektig, i en begjæring han oversendte til Oslo tingrett.

Det er disse to plakatene som er stridens kjerne.

Saken om plakatopphengingen ble etterforsket av Oslo politidistrikt, der den ene formærmede, Bresil, inntil nylig var ansatt. Bresil arbeider nå ved Politihøgskolen.

«Oslo statsadvokatembete anså seg som inhabil til å vurdere tiltalespørsmålet i saken, fordi den andre fornærmede, Evanger, er statsadvokat i Nasjonalt statsadvokatembete, som er samlokalisert med Oslo statsadvokatembete, og ba derfor Riksadvokaten om å oppnevne en settestatsadvokat», heter det i begjæringen fra Wessel-Aas.

Hevder å være habil

Settestatsadvokaten ble en statsadvokat fra Hedmark og Oppland statsadvokatembete, som altså er medlem i Norsk Narkotikapolitiforening.

Statsadvokaten erkjenner medlemskapet i et notat til retten: Vedkommende har vært medlem av NNPF fra august 2014 til dags dato: «Medlemskapet har vært passivt, og jeg har aldri hatt noe verv eller lignende i foreningen», utover å betale årlig kontingent, skriver statsadvokaten.

Vedkommende anser seg som habil til avgjørelse av tiltalespørsmålet, heter det i notatet.

Tiltalte i saken erkjenner de faktiske forhold, men ikke straffskyld. Han anfører at ytringene ikke rammes av straffeloven § 266 og at ytringene er vernet av ytringsfriheten etter Grunnloven § 100 og EMK artikkel 10.

- Politiske ytringer i satireform

«Plakatene er politiske ytringer i satireform, som ledd i samfunnsdebatten om avkriminalisering av narkotika generelt, politiets bruk av tvangsmidler i narkotikasaker og – ikke minst – den private foreningen Norsk Narkotikapolitiforenings rolle både i debatten og i politiets daglige arbeid», heter det i begjæringen fra Wessel-Aas.

I vurderingen av statsadvokatens habilitet, må det (...) «legges til grunn som premiss at tiltalte er en politisk motstander og kritiker av NNPF og hva NNPF står for og har gjort, og at plakatene fra hans side er ment som kritiske, politiske ytringer i satireform om nettopp dette», skriver Wessel-Aas.

- Svekker allmenhetens tillit

At det nå i helgen er kommet frem at statsadvokaten selv er medlem i NNPF, så fremstår det «som åpenbart at disse forholdene samlet sett er egnet til å svekke tilliten til at hun subjektivt sett kunne / kan opptre upartisk uten å la seg påvirke av utenforliggende hensyn og at det i alle fall objektivt sett tar seg slik ut overfor partene i saken og allmennheten».

Wessel-Aas føyer til at «allmenheten - i form av redaksjonelle kommentarer i pressen - allerede før opplysningen om statsadvokatens medlemskap i NNPF, er reist spørsmål om beslutningen om å ta ut tiltale i saken har vært preget av hvem som er fornærmede i saken og av plakatenes tema».

At den som har besluttet tiltale ikke var eller er habil, utgjør en kompetansemangel som innebærer at en gyldig tiltalebeslutning mangler. Retten må derfor avvise saken av eget tiltak, skriver Wessel-Aas.

Statsadvokat Evanger: - Særdeles ubehagelig

Til NRK har statsadvokat Geir Evanger uttalt at han opplever plakatene som «særdeles ubehagelige», og har varslet et krav om oppreisning på 50.000 kroner.

– Så skjønner jeg jo at det er en slags ironi. Men det finnes en grense for hvor langt man kan gå, og hva man skal tåle for ting man har vært med på som statsadvokat, sa Evanger.

Jusprofessor: - Umulig å forsvare rolleblandingen

Flere advokater og akademikere har i løpet av helgen engasjert seg i saken på Facebook.

«Inhabil», skriver advokat John Christian Elden. «Her er tiltalen knyttet direkte til foreningen og samfunnskritikk av foreningen. Jeg er ikke i tvil om at jeg ville konkludert med inhabil om jeg var dommer i denne saken.»

«Utvilsomt. Foreningen står helt sentralt i satiren, umulig å forsvare en slik rolleblanding», skriver jusprofessor ved UiB, Hans Fredrik Marthinussen.

«Dette er meget alvorlig. Plakaten er selvsagt morsom, og saken pinlig og flau for alle jurister. Her har vi et NNPF som har vært tonedøve for kritikk, og når noen lager humor over deres tonedøvhet, blir man ikke bare tiltalt, men av et medlem av foreningen selv. Skulle tro det hele var en dårlig spøk fra Hedmarken», skriver jusprofessor Bendedikte Moltumyr Høgberg.

Jon Wessel-Aas viste i retten blant annet til at Rolleforståelsesutvalget i sin rapport konkluderte med at NNPFs rolle og politiets rolle var blandet sammen.

– Sett i lys av det er det er underlig at statsadvokaten i denne saken ikke uoppfordret opplyser om hvilke bindinger hun har til foreningen. Det er litt alvorlig, og det samme sier retten, sier Wessel-Aas til VG.


Powered by Labrador CMS