Gabrielle Risøe, Ole André Oftebro, Elin Moen og Tor Erik Heggøy.
Gabrielle Risøe, Ole André Oftebro, Elin Moen og Tor Erik Heggøy.

Sommerens store partneroversikt

Ole André Oftebro går fra CMS Kluge til Føyen, gamle kjenninger vender tilbake til BAHR og Nils Flesland Bull forlater Haavind. I firmaer som blant annet Schjødt, Selmer, SANDS, Deloitte og Arntzen de Besche har det også skjedd endringer i sommer.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom sommeren har det vært et rush av partnerbytter og opprykk i landets advokatfirmaer.

Da sommerferien var på hell, gikk to nye fjes inn i partnerskapet til Selmer. Gabrielle Risøe kommer fra en stilling som head of legal i investeringsbanken Carnegie. I Selmer blir hun en del av børsteamet.

- Jeg har hatt gleden av å jobbe i Carnegie i en periode hvor det er gjort et historisk høyt antall egenkapitalmarkedstransaksjoner i Norge. Nå skal jeg ta med meg det jeg har lært for å videreutvikle hvordan advokater arbeider med børstransaksjoner og rådgivningsoppdrag, sier Risøe i en pressemelding.

Preben Helverschou er spesialisert innenfor shipping- og offshorebransjen, og kommer til Selmer fra en stilling som senioradvokat i Kvale.

Gabrielle Risøe.
Gabrielle Risøe.

Opprykk i Adeb og CMS Kluge

Sven Bjørk har arbeidet i Arntzen de Besche de siste ti årene. I sommer ble han partner i arbeidslivs-teamet.

- Det blir veldig spennende å tre inn som partner i Arntzen de Besche. Vi har et av Norges fremste arbeidsrettsmiljøer, og jeg er glad for muligheten til å kunne være med på å videreutvikle både firmaet og avdelingen sammen med gode kolleger, sier han til adeb.no.

1. august tiltrådte Oddleif Torvik som partner i CMS Kluge. Han er særlig erfaren innenfor skatterett, inernprising, regnskapsrett og verdsettelse, og firmaet omtaler han som «spydspissen i firmaets internprisingssatsing» på sine nettsider.

To nye i BAHR

Nær ti år etter at hun gikk ut, har Elin Moen nå vente tilbake til BAHR, hvor hun nå blir en av partnerne. Etter at hun forlot BAHR i 2014, har hun både arbeidet som dommerfullmektig og som internadvokat i Schibsted. Moen har lang erfaring med konkurranserett og immaterialrettslige spørsmål.

Elin Moen.
Elin Moen.

– Det har ligget litt i kortene at jeg på et eller annet tidspunkt kom til å gå tilbake til å være eksternadvokat. Årene i Schibsted har vært utrolig givende, og tiden har flydd uten noe opplagt tidspunkt for et jobbytte. Samtidig har jeg lang fartstid i BAHR fra tidligere, og når det da åpnet seg en mulighet her, føltes det riktig og naturlig å ta steget nå, sier Moen til Advokatbladet.

– BAHR har et sterkt fagmiljø og en firmakultur som jeg kjenner og oppriktig ønsker å være en del av. Det føles utrolig bra å være tilbake.

I tillegg har Silje Remøy tiltrådt som specialist partner i BAHR nå i august. De siste årene har hun arbeidet som internadvokat i henholdsvis Pelagia og Hordafor, og er særlig spesialisert innenfor fiskeri- og havbruksnæringen.

Nytt i SANDS og Deloitte

Ea Herstad Øverås rykker opp til partner og blir leder for entreprise i Deloitte Advokatfirma. Hun arbeider primært med bygg- og anleggsprosjekter, og er også sertifisert som mekler.

Tor Erik Heggøy.
Tor Erik Heggøy.

I sommer trådte også Tor Erik Heggøy inn i partnerskapet til SANDS. Heggøy har de siste 13 årene arbeidet i Tønsberg-firmaet Tenden. Han er spesialisert innenfor konkurs, gjeldsforhandlinger og rekonstruksjon, og har bakgrunn fra blant annet operativ polititjeneste, påtalemyndigheten og domstolene.

Opprykk og overganger i Oslo

Sebastian Stigar har arbeidet i Bryn Aarflot siden 2018, og nå har han tiltrådt som partner innen markedsførings- og immaterialrett.

Etter 17 år, hvorav nesten åtte år som partner, i Haavind, har Nils Flesland Bull meldt overgang til advokatfirmaet Harboe & Co. Han har spesialisert seg på indirekte beskatning, med særlig vekt på merverdiavgift.

Jorunn Hegle Hovda har blitt partner i Aurlien Vordahl & Co. Hun jobber primært med strafferett, barnerett og barnevern, og er fast forsvarer for Follo og Nordre Østfold tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Hjem til Drammen

I midten av august tiltrådte Ronny van der Meij som ny partner i Svensson Nøkleby i Drammen. Han har de siste fire årene vært partner i Stray Vyrje. Van der Meij er spesialisert innenfor arbeidsrett kontraktsrett, i tillegg til idrettsjuss.

- Jeg har som drammenser fulgt selskapet fra utsiden og blitt imponert over utviklingen og veksten det har hatt, sier han på firmaets nettsider.

- I ansettelsesprosessen fikk jeg et veldig godt inntrykk av arbeidsmiljøet og av firmaets planer for videre utvikling, og det var også avgjørende for valget om å bli med på laget.

Rolf Bakke Hjertaker.
Rolf Bakke Hjertaker.

Ny senioradvokat i Schjødt

Rolf Bakke Hjertaker har i sommer sluttet i Laastad Stavenes Advokatfellesskap og startet som senioradvokat ved Schjødts kontor i Bergen.

Hjertaker arbeider i firmaets Finansavdeling, og jobber primært med konkurs og insolvensrettslige problemstillinger.

Endringer i Haavind og Føyen

I sommer tilrådte Per Amund Uldalen som partner i Haavind. Han er ekspert på tvisteløsning knyttet til fast eiendom, plan- og bygningsrett, grunnerverv, skjønn- og ekspropriasjon, og har arbeidet i Haavind de siste 13 årene.

Ole André Oftebro (t.v) sammen med CMS Kluge-fullmektig, og medforfatter, Mads K. Haugse.
Ole André Oftebro (t.v) sammen med CMS Kluge-fullmektig, og medforfatter, Mads K. Haugse.

– Det er veldig hyggelig å bli tatt opp i partnerskapet i Haavind, som har en sterk tradisjon og høy kompetanse innenfor både eiendom og tvisteløsning, sier Uldalen i en pressemelding.

I august har Ole André Oftebro meldt overgang fra CMS Kluge til Føyen.

– Vi er veldig glade for at Ole André har ønsket å komme til oss i Føyen. Han har en spisskompetanse og erfaring som vil bidra til å styrke vår arbeidslivsavdeling. Og så gjør det jo ingenting at han er en svært hyggelig kar også. Dette blir kjekt, sier Ottar F. Egset, managing partner i Føyen, på firmaets nettsider.

Tidligere har Oftebro arbeidet i både Ræder og Regjeringsadvokaten, i tillegg til en periode som dommerfullmektig. Han har også nylig gitt ut boken «Åpenhetsloven i praksis» sammen med flere tidligere kolleger i CMS Kluge.

Powered by Labrador CMS