– Som tvisteadvokat vet du som regel når det blåser rundt deg og kan planlegge deretter. Det blir noen sene kvelder under rettssaker, men det er også noe av det morsomste vi gjør, sier Odin Breidvik. Her med kollega Magnus Nordøy Snellingen.
– Som tvisteadvokat vet du som regel når det blåser rundt deg og kan planlegge deretter. Det blir noen sene kvelder under rettssaker, men det er også noe av det morsomste vi gjør, sier Odin Breidvik. Her med kollega Magnus Nordøy Snellingen.

Helt naturlig å dele permisjonen femti-femti

– Om flere og flere menn tar lengre permisjoner, vil det åpenbart normalisere et fravær som tidligere var forbeholdt kvinner, sier partner Magnus Nordøy Snellingen og senioradvokat Odin Breidvik i Wiersholm.

Publisert

Både Breidvik og Snellingen jobber med tvistesaker. Førstnevnte har tre barn, og tok seks måneders permisjon med de to eldste barna i 2014 og i 2018.

I 2020 / 2021 valgte han å ta ni måneders permisjon, altså hele fedrekvoten og fellesperioden.

– For min del var dette situasjonsbetinget, og det passet fint å ta ut en lengre permisjon. Jeg hadde lyst på mer permisjon enn minimumskvoten, og hadde et personlig ønske om å tilbringe tid med barnet, sier Breidvik, og legger til at Covid-nedstengningen gjorde det noe enklere å ta ni måneders permisjon etter den siste fødselen.

Ingen tom pult

– Ingen i Wiersholm var involvert i valget mitt om å ta en lengre permisjon. Jeg informerte de jeg jobbet med, og opplevde ikke noen hindring i forbindelse med det valget, sier han.

Da Breidvik kom tilbake høsten 2021 startet forberedelsene til rettssaken mellom IBM og Statens vegvesen, en sak det var satt av hele 52 dager til i Borgarting lagmannsrett.

– Firmaet passer på at de som kommer tilbake har nok å gjøre. I gamle dager kunne det nok være et problem at man kom tilbake til en tom pult, men jeg har aldri opplevd det slik, sier Breidvik.

Også kollega Magnus Nordøy Snellingen valgte å ta lengre permisjoner enn det som er vanlig da han fikk barn i 2017 og høsten 2020. Med en samboer som er senioradvokat i Haavind, opplevde han det som helt naturlig å skulle dele permisjonen likt med henne.

– Må si nei til noe

– For oss var det aldri noen stor diskusjon den første gangen, det føltes unaturlig å gjøre noe annet enn å dele femti-femti. Den andre gangen var jeg enda mer bevisst på at jeg skulle ta min andel på seks måneder, ettersom jeg synes det var helt topp å være i pappapermisjon den første gangen, forteller Snellingen, som ble partner i firmaet i januar i år.

Han mener det hadde gått smertefritt å være ute i en lengre pappaperm selv om han hadde vært partner.

– Jeg legger til grunn at det hadde vært like lett som partner, og tror ikke det hadde stanset meg. Fordelen med å være i en stor organisasjon, er at vi har mange flinke rundt oss til å avlaste ved behov når man går ut, sier Snellingen.

Selv valgte han å delta på noen faglunsjer i firmaet når han hadde mulighet, men hadde ellers ganske begrenset kontakt med arbeidsgiveren.

– Samtidig hadde jeg ikke et spesielt ønske om å kutte bånd. Om det var noe som måtte svares på, var det bare hyggelig. Man blir jo litt sulteforet på voksenkontakt i en slik permisjon, sier han.

Han tror prosedyreadvokater kan ha ganske lett for å ta permisjoner sammenlignet med andre mer rådgiverbaserte fagområder.

– Som prosedyreadvokat er jobben i stor grad prosjektbasert. Men om man skal være borte i seks eller ni måneder er det noen prosjekter du ikke kan bli med på, fordi det vil skje mye i løpet av den perioden, sier Snellingen.

– Vil normalisere pappaperm

Selv om hverken Snellingen eller Breidvik først og fremst tenkte på likestillingsperspektivet da de valgte å ta en lengre foreldrepermisjon, ser de fordelen ved at flere mannlige advokater på seniornivå velger å gjøre det samme.

– Om flere og flere menn tar lengre permisjoner vil det åpenbart normalisere et fravær som tidligere var forbeholdt kvinner. Så trenger det ikke være slik at alle som får barn skal være borte i seks måneder, presiserer Breidvik.

Snellingen opplever en stor bevissthet blant kollegene om at møter ikke skal bookes klokken fire uten at det klareres først.

– Hos oss er det helt normalt å dra klokken fire og eventuelt plukke opp tråden igjen klokken åtte. Man må jo få mulighet til å ta vare på barna sine, sier Snellingen.

– Å oppdra småbarn i dette yrket fungerer helt fint. Ja, det er mye jobb, men fleksibiliteten vi har er helt gull, legger Breidvik til.

Særlig under rettssaker kan tidsklemmen være utfordrende.

– Samtidig legger domstolen gjerne opp til rettsdager fra ni til tre. For meg har ikke hverdagskabalen vært noe problem under rettssaker. Jeg har flere ganger kunnet både hente og levere i barnehagen, før jeg har hatt interaksjon med klienten på kvelden igjen, sier Breidvik.

Powered by Labrador CMS